ÖZNE ile başlayan kelimeler

Başında ÖZNE harfleri bulunan 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Öznelcilik

8 Harfli Kelimeler

Öznellik

7 Harfli Kelimeler

Öznelci

6 Harfli Kelimeler

Özneyi

5 Harfli Kelimeler

Öznel

4 Harfli Kelimeler

Özne

Bazı ÖZNE ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


özne :

TDK:
1. isim, dil bilgisi Bir cümlede bildirilen işi yapan, yüklemin bildirdiği durumu üzerine alan kimse veya şey, fail, süje: Çocuk uyudu. Çocuk henüz küçüktür cümlelerinde çocuk sözü öznedir
2. felsefe Bilinci, sezgisi, düş gücü olan, bazı filozoflara göre de dış dünyaya karşıt olan birey

öznelci :
TDK:
sıfat, felsefe Öznelcilik yanlısı, öznelciliği benimseyen ve savunan, subjektivist

öznelcilik :
TDK:
isim, felsefe Bütün bilgilerin özneye ilişkin ve değer yargılarının bireysel, öznel olduğunu ileri süren öğreti, subjektivizm

Kelime Bulma Motoru