ÜŞ ile biten kelimeler

Sonunda ÜŞ harfleri bulunan 123 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Küçültülmüş

10 Harfli Kelimeler

Büyütülmüş, Düşünülmüş, Öldürülmüş

9 Harfli Kelimeler

Güngörmüş, Öğütülmüş, Püskürtüş, Yürütülüş

8 Harfli Kelimeler

Böğürmüş, Bölünmüş, Bükülmüş, Bürülmüş, Bürünmüş, Büzülmüş, Çözülmüş, Dökülmüş, Döndürüş, Dönüşmüş, Dürülmüş, Düzülmüş, Köpürtüş, Öğütülüş, Ölçülmüş, Örtülmüş, Pörsümüş, Sökülmüş, Sürdürüş, Sürtünüş, Süzülmüş, Taharrüş, Tedehhüş, Teşevvüş, Zebunküş

7 Harfli Kelimeler

Böğürüş, Bölünüş, Bükülüş, Büyümüş, Büyütüş, Büyüyüş, Büzülüş, Çözülüş, Çürümüş, Çürütüş, Çürüyüş, Deragüş, Dökülüş, Dövülüş, Dövünüş, Dürülüş, Düşünüş, Düşürüş, Gömülüş, Görünüş, Götürüş, Köpürüş, Küçülüş, Öksürüş, Öldürüş, Örülmüş, Övülmüş, Sökülüş, Sömürüş, Süpürüş, Sürülüş, Sürünüş, Süzülüş, Taayyüş, Üzülmüş, Yürüyüş

6 Harfli Kelimeler

Cümbüş, Çökmüş, Dönmüş, Dürtüş, Düşmüş, Görmüş, Gülmüş, Küsmüş, Öğürüş, Öğütüş, Örülüş, Övülüş, Övünüş, Sönmüş, Sürtüş

5 Harfli Kelimeler

Böğüş, Bölüş, Büküş, Çöküş, Çözüş, Döğüş, Dönüş, Dövüş, Düğüş, Düşüş, Göçüş, Gömüş, Görüş, Gülüş, Gümüş, Kömüş, Nuküş, Ölçüş, Ölmüş, Örtüş, Pelüş, Rüküş, Söğüş, Söküş, Sövüş, Sürüş, Töküş, Tülüş, Ürküş, Yüzüş

4 Harfli Kelimeler

Ölüş, Öpüş, Örüş, Ötüş, Övüş, Ülüş

3 Harfli Kelimeler

Çüş, Düş, Tüş

Bazı ÜŞ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bölünmüş : dilim, mukassem, munsadı, münkasim, tölis, yarım, yarıp
bükülmüş : büklüm, bükük, eğik, katlı, lüle, tafte
bürülmüş : buyra, bürüm
büyütülmüş : mübeccel
çözülmüş : çözgülü, çözgün, deşifre, mahlûl
deragüş : kucaklamak
döğüş : dövüş, savaş, kavga, dalaş, vuruş
düğüş : töküş
düşünüş : mütalâa, insanın, gönül, kurumlaşma, psikoloji, sapmak, tefekkür, zihniyet, züppeleşmek
görmüş : hazandide, mücerreb
görünüş : zevahir, manzara, görünüm, çehre, dekor, durum vaziyeti, suret, şekil ve şemail, zahir, zarif
gülüş : hande
güngörmüş : feleğin çemberinden geçmek

Bazı ÜŞ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


sömürüş :

TDK:
isim Sömürme işi

süpürüş :
TDK:
isim Süpürme işi

zebunküş :
TDK:
sıfat Güçsüze acımayan, zavallıları ezen

ÜŞ ile biten İlçe isimleri

Çüngüş (Diyarbakır)
Gercüş (Batman)

ÜŞ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUCURAT - 12: Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O halde Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah, tevbeyi çok kabul edendir, çok esirgeyicidir.
MAİDE - 3: Leş, kan, domuz eti, Allah'tan başkası adına boğazlanan, boğulmuş, (taş, ağaç vb. ile) vurulup öldürülmüş, yukarıdan yuvarlanıp ölmüş, boynuzlanıp ölmüş (hayvanlar ile) canavarların yediği hayvanlar -ölmeden yetişip kestikleriniz müstesna- dikili taşlar (putlar) üzerine boğazlanmış hayvanlar ve fal oklarıyle kısmet aramanız size haram kılındı. Bunlar yoldan çıkmaktır. Bugün kâfirler, sizin dininizden (onu yok etmekten) ümit kesmişlerdir. Artık onlardan korkmayın, benden korkun. Bugün size dininizi ikmal ettim, üzerinize nimetimi tamamladım ve sizin için din olarak İslâm'ı beğendim. Kim, gönülden günaha yönelmiş olmamak üzere açlık halinde dara düşerse (haram etlerden yiyebilir). Çünkü Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir.
TEVBE - 84: Onlardan ölmüş olan hiçbirine asla namaz kılma; onun kabri başında da durma! Çünkü onlar, Allah ve Resûlünü inkâr ettiler ve fâsık olarak öldüler.

Kelime Bulma Motoru