Ü ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Ü harfleri bulunan 7 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ücretli, Üçkağıt, Üçlemek, Üçleşme, Üçteker, Üçüncül, Üflemek, Üflenme, Üfürmek, Üleşmek, Ülevsiz, Ülgüdür, Ülkenin, Ülkesel, Ülküdaş, Ülkülük, Ülküsel, Ümitsiz, Ümitvar, Ümmetçe, Ümmetçi, Ümmilik, Ümranlı, Ünlemek, Ünlenme, Ünletme, Ünlülük, Ünsiyet, Ürdünlü, Üremsel, Üretici, Üretimi, Üretken, Üretmek, Ürkekçe, Ürkerek, Ürküntü, Ürküsüz, Ürküten, Ürkütme, Üroloji, Ürperiş, Ürperme, Ürperti, Ürtiker, Üründük, Üründül, Ürünler, Ürünsüz, Ürüşmek, Üsalize, Üsçavuş, Üsdudak, Üslenme, Üslupçu, Üsluplu, Üssubay, Üstatça, Üstelik, Üstemel, Üstenci, Üstenme, Üsterme, Üstteki, Üstübeç, Üstünde, Üstüngü, Üstüvan, Üşengeç, Üşengen, Üşenmek, Üşü-mek, Üşürmek, Üşüşmek, Üşütmek, Üşütücü, Ütopist, Ütüleme, Ütülmek, Üveymek, Üyeleri, Üzerine, Üzerlik, Üzgüsel, Üzgüsüz, Üzülmek, Üzülmüş, Üzümsüz, Üzünçlü

Bazı Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


üçkâğıt : hile, düzen, dolap
üçüncül : sülâsî, tersiyer
üflemek : üfürmek, nefeslemek
ülevsiz : dilevi, savı, davranışı
ülkenin : erçin
ülküsel : ideal
ümitvar : umutlu
ümranlı : bayındır, gelişmiş
ünlemek : çığırmak, seslenmek
ünlülük : meşhurluk
ünsiyet : ahbaplık, alışkanlık, arkadaşlık
üretici : yetiştirici, müstahsil, arz zinciri, prodüktör
üretimi : petrol ve doğalgaz mühendisi
ürkekçe : ürkek, çekingence
ürküntü : tevahhuş, tez, vahşet
ürküten : yıldırgan
ürünsüz : esersiz
üsalize : üst alize
üsçavuş : üstçavuş
üsdudak : üst dudak
üstatça : üstadane
üstelik : ayrıca, güçlü, kuvvetli, sağlam, bahusus, başka, bile, caba, hatta, hele de, üstecilik
üstemel : subasman
üstenme : taahhüt

Bazı Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ürperiş :

TDK:
isim Ürperme işi
"Bu çamlığın bütün kokularını, seslerini ve ürperişlerini duydum." - A. Ş. Hisar

üstübeç :
TDK:
isim Boyacılıkta kullanılan zehirli, bazik kurşun karbonat
"Gündüz yüzünün kızıllığını örtmek için sürdüğü kalın pudra tabakası âdeta bir üstübeç maskesini hatırlatıyordu." - H. E. Adıvar

üzünçlü :
TDK:
sıfat Üzüntülü
"İçlerinden biri titrek ve üzünçlü bir sesle hicazkâr üzerinde gezinmeye başladı." - S. Birsel

Ü ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Üsküdar (İstanbul)

Kelime Bulma Motoru