Ü ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında Ü harfleri bulunan 7 harfli 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Ücretli, Üçkağıt, Üçlemek, Üçleşme, Üçteker, Üçüncül, Üflemek, Üflenme, Üfürmek, Üleşmek, Ülevsiz, Ülgüdür, Ülkenin, Ülkesel, Ülküdaş, Ülkülük, Ülküsel, Ümitsiz, Ümitvar, Ümmetçe, Ümmetçi, Ümmilik, Ümranlı, Ünlemek, Ünlenme, Ünletme, Ünlülük, Ünsiyet, Ürdünlü, Üremsel, Üretici, Üretimi, Üretken, Üretmek, Ürkekçe, Ürkerek, Ürküntü, Ürküsüz, Ürküten, Ürkütme, Üroloji, Ürperiş, Ürperme, Ürperti, Ürtiker, Üründük, Üründül, Ürünler, Ürünsüz, Ürüşmek, Üsalize, Üsçavuş, Üsdudak, Üslenme, Üslupçu, Üsluplu, Üssubay, Üstatça, Üstelik, Üstemel, Üstenci, Üstenme, Üsterme, Üstteki, Üstübeç, Üstünde, Üstüngü, Üstüvan, Üşengeç, Üşengen, Üşenmek, Üşü-mek, Üşürmek, Üşüşmek, Üşütmek, Üşütücü, Ütopist, Ütüleme, Ütülmek, Üveymek, Üyeleri, Üzerine, Üzerlik, Üzgüsel, Üzgüsüz, Üzülmek, Üzülmüş, Üzümsüz, Üzünçlü

Bazı Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


üçkâğıt : hile, düzen, dolap
üçteker : triportör
üçüncül : sülâsî, tersiyer
üflemek : üfürmek, nefeslemek
üfürmek : üflemek, esmek
üleşmek : bölüşmek, paylaşmak, pay etmek
ülevsiz : dilevi, savı, davranışı
ümitsiz : umutsuz, kalbi kırık, meyus, nâ-ümid
ümitvar : umutlu
ünlemek : çığırmak, seslenmek
ünlülük : meşhurluk
ünsiyet : ahbaplık, alışkanlık, arkadaşlık
üremsel : çoğalma, üreme, jenital, genital
üretici : yetiştirici, müstahsil, arz zinciri, prodüktör
üretimi : petrol ve doğalgaz mühendisi
üretken : cağımda, türetgen, yapar
ürkekçe : ürkek, çekingence
ürkerek : ürkek ürkek, yılgın yılgın
ürküten : yıldırgan
ürtiker : kurdeşen
üründül : seçkin, güzide
ürünsüz : esersiz
üsalize : üst alize
üstatça : üstadane

Bazı Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


üfürmek :

TDK:
1. -i Üflemek
2. Üfleyerek bulunduğu yerden uzaklaştırmak
"Pencereden ince bir rüzgâr, güneş tozlarını tül perdelere üfürüyor." - A. İlhan
3. nsz Esmek
"Kapının altından rüzgâr üfürüyor."
4. nsz Üfleyerek çalmak
5. nsz Abartarak konuşmak

Ürdünlü :
TDK:
özel, isim Ürdün halkından olan kimse

üslûplu :
TDK:
üsluplu

Ü ile başlayan 7 harfli İlçe isimleri

Üsküdar (İstanbul)

Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ölüm Diken Üstünde - Yazar: Agatha Christie
Kalbimin Üstünde Bir Avuç Güneş - Yazar: Nuri Pakdil
Nil Üstünde Gevezelik - Yazar: Necib Mahfuz
Ateş Üstünde Yürümek - Yazar: Ayla Kutlu
Taş Taş Üstünde - Yazar: Wieslaw Mysliwski
Taş Üstünde Gül Oyması - Yazar: Erendiz Atasü
Gül Üstünde Yağmur Damlası - Yazar: Hüseyin K. Ece
At Üstünde Fırtına, Anadolu Selçukluları - Yazar: John Freely

Ü ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 16: Bir ülkeyi helâk etmek istediğimizde, o ülkenin zenginlik sebebiyle şımarmış elebaşılarına (iyilikleri) emrederiz; buna rağmen onlar orada kötülük işlerler. Böylece o ülke, helâke müstahak olur; biz de orayı darmadağın ederiz.
YUSUF - 55: «Beni ülkenin hazinelerine tayin et! Çünkü ben (onları)  çok iyi korurum ve bu işi bilirim» dedi.

Kelime Bulma Motoru