Ü ile başlayan ME ile biten kelimeler

Başında Ü harfleri bulunan ve ME ile biten 52 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Ülküleştirilme

13 Harfli Kelimeler

Ücretlendirme

12 Harfli Kelimeler

Ülküleştirme, Ümitlendirme

11 Harfli Kelimeler

Üleştirilme, Üzengilenme

10 Harfli Kelimeler

Ürkekleşme, Üstünleşme, Üstüpüleme, Üzengileme

9 Harfli Kelimeler

Üleştirme, Ümitlenme, Ünlüleşme, Üstelenme, Üstünseme, Üzünçleme

8 Harfli Kelimeler

Üçüzleme, Üleşilme, Üretilme, Ürpertme, Üsteleme, Üstlenme, Ütülenme

7 Harfli Kelimeler

Üçleşme, Üflenme, Ünlenme, Ünletme, Ürkütme, Ürperme, Üslenme, Üstenme, Üsterme, Ütüleme

6 Harfli Kelimeler

Üçleme, Üfleme, Üfürme, Üleşme, Ünleme, Üretme, Ürüşme, Üşenme, Üşürme, Üşüşme, Üşütme, Ütülme, Üveyme

5 Harfli Kelimeler

Üreme, Ürkme, Ürüme, Üşüme

4 Harfli Kelimeler

Üşme, Ütme

Bazı Ü ile başlayan ME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


üçleme : triloji, katoliklerde, tanrı, teslis, hat-trick
üleştirme : bölüştürme, dağıtma, tevzi, üleştirim
ülküleştirme : idealleştirme, idealizasyon
ümitlendirme : umutlandırma
ümitlenme : umutlanma
üreme : tenasül, fenoloji, üremsel
üretme : çoğaltma, istihsal
ürkme : tevahhuş, raşe, tez, tırsma, ürkünç
ürperme : irkinti, tedehhüş
üsteleme : tekit, ısrar
üstenme : taahhüt, angajman
üsterme : iş, ihale
üstlenme : deruhte, angajman, taahhüt
üşenme : tekâsül, üşenç
üşüşme : hücum, tehacüm, üşüntü
ütüleme : kuru temizleme
ütülme : yenilme, kaybetme
üzünçleme : eleji

Bazı Ü ile başlayan ME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


üreme :

TDK:
1. isim Üremek işi
2. biyoloji Canlıların cinsel hücrelerinin birleşmesinden ortaya çıkan tohumla veya doğrudan doğruya oluşturdukları sporlarla çoğalmaları, tenasül

üfürme :
TDK:
isim Üfürmek işi
"Birdenbire kavalı dudaklarına götürdü ve üfürmeye başladı." - H. E. Adıvar

üleştirme :
TDK:
isim Üleştirmek işi, bölüştürme, dağıtma, tevzi

Kelime Bulma Motoru