ÜK ile biten kelimeler

Sonunda ÜK harfleri bulunan 395 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Gerçeküstücülük, Tabiatüstücülük

14 Harfli Kelimeler

Deneyüstücülük, Distribütörlük, Karikatürcülük, Tahammülsüzlük

13 Harfli Kelimeler

Başrejisörlük, Doğaüstücülük, Fabrikatörlük, Hoşgörüsüzlük, Minyatürcülük, Olağanüstülük, Övündürücülük, Özgürlükçülük, Sağgörüsüzlük

12 Harfli Kelimeler

Açıkgözlülük, Atatürkçülük, Dekoratörlük, Desinatörlük, Dönüşümcülük, Görüngücülük, Güngörmüşlük, Karagözcülük, Karikatürlük, Kondüktörlük, Kontrolörlük, Kötülükçülük, Kültürsüzlük, Manikürcülük, Minibüsçülük, Paraşütçülük, Pedikürcülük, Prodüktörlük, Zerdüştçülük

11 Harfli Kelimeler

Antrenörlük, Başaktörlük, Başmüdürlük, Bütüncüllük, Çöplükçülük, Çözümsüzlük, Diktatörlük, Direktörlük, Düşünücülük, Düzgüncülük, Epikürcülük, Gönülsüzlük, Görgüsüzlük, Gözlükçülük, Gravürcülük, Gümrükçülük, Hoşgörürlük, Hükümsüzlük, Hüzünsüzlük, İkiyüzlülük, Kültürlülük, Külüstürlük, Operatörlük, Otobüsçülük, Örgütsüzlük, Parfümcülük, Planörcülük, Profesörlük, Pürüzsüzlük, Pütürsüzlük, Raportörlük, Redaktörlük, Sansürcülük, Sömürücülük, Sözlükçülük, Süprüntülük, Sürümsüzlük, Üfürükçülük, Zebunküşlük

10 Harfli Kelimeler

Açgözlülük, Açıkgözlük, Anketörlük, Armatörlük, Büyütürlük, Çözünürlük, Döğüşçülük, Dökümcülük, Dönüşlülük, Dövüşçülük, Dünürcülük, Düşünürlük, Gömüldürük, Gönüllülük, Görgücülük, Görüntülük, Görünürlük, Güdümcülük, Güdümlülük, Hoşgörülük, Hükümlülük, Karagözlük, Kızılyörük, Kömürcülük, Köprücülük, Körükçülük, Kötürümlük, Kulüpçülük, Mühürcülük, Ölçüsüzlük, Ölümsüzlük, Örgütçülük, Ötümsüzlük, Püsürüklük, Rejisörlük, Senatörlük, Terörcülük, Türkücülük, Türümcülük, Tütüncülük, Usulsüzlük, Yükümlülük

9 Harfli Kelimeler

Amatörlük, Balözülük, Boksörlük, Bonkörlük, Bölücülük, Bükücülük, Büyücülük, Çökkünlük, Çözgünlük, Dansörlük, Dansözlük, Dublörlük, Dümbüklük, Dürüstlük, Düşkünlük, Düzgünlük, Editörlük, Görmüşlük, Görücülük, Güçsüzlük, Gülünçlük, Gündüzlük, Günücülük, Gürbüzlük, Kontörlük, Kostümlük, Köksüzlük, Kösnüllük, Kürkçülük, Küskünlük, Lektörlük, Nankörlük, Ödüncülük, Ölçülülük, Ölümlülük, Ötümlülük, Övgücülük, Öykücülük, Portörlük, Pörsüklük, Püskülcük, Rektörlük, Senyörlük, Suflörlük, Sümsüklük, Sürtüklük, Sürücülük, Sütsüzlük, Süzgünlük, Tekaütlük, Türkçülük, Üçüncülük, Ülkücülük, Üzümcülük, Yüzsüzlük, Yüzücülük, Züğürtlük

8 Harfli Kelimeler

Akgünlük, Aktörlük, Bozyürük, Bugünlük, Bücürlük, Bürümcük, Bürüncük, Bütünlük, Büyüklük, Cünüplük, Çelpeşük, Çöküklük, Çöpçülük, Çürüklük, Döküklük, Dönümlük, Dövümlük, Düğürcük, Dünürlük, Düşçülük, Düşüklük, Göğüslük, Gömütlük, Görümlük, Gözcülük, Gübürlük, Güçlülük, Güdüklük, Gülcülük, Hödüklük, Kadüklük, Kömürlük, Köprücük, Körkütük, Köycülük, Köylülük, Küçüklük, Küskütük, Kütüklük, Lüpçülük, Müdürlük, Müftülük, Mürdümük, Öksüzlük, Ölgünlük, Önlüklük, Örücülük, Övücülük, Özgüllük, Özgünlük, Özgürlük, Püskürük, Rolcülük, Rüküşlük, Söğüşlük, Söğütlük, Sönüklük, Sözcülük, Sülünlük, Sürümlük, Sütçülük, Şoförlük, Teberrük, Temellük, Tözcülük, Tüpçülük, Tütsülük, Tütünlük, Üstünlük, Ütücülük, Üzgünlük, Yükçülük, Yüklülük, Yürüklük, Yürürlük

7 Harfli Kelimeler

Arşidük, Böbülük, Bübülük, Büzüşük, Çözünük, Dörtlük, Gönçlük, Grandük, Gülücük, Kötülük, Küçücük, Nötrlük, Öğürlük, Öğütlük, Öksürük, Öküzlük, Ölümlük, Öncülük, Öykücük, Özgülük, Tehalük, Tükürük, Türklük, Ülkülük, Ünlülük, Üründük, Viyadük, Yükünük

6 Harfli Kelimeler

Bönlük, Börtük, Büklük, Çöllük, Çöplük, Düğmük, Düklük, Dümbük, Düzlük, Gollük, Gölcük, Göllük, Göynük, Gözlük, Güçlük, Güllük, Gümrük, Günlük, Gürlük, Güzlük, Höllük, Hürlük, Kökçük, Körlük, Kösnük, Köylük, Közlük, Küllük, Küslük, Kütlük, Ölülük, Öpücük, Ötürük, Pörsük, Pürçük, Pürtük, Sölpük, Sözcük, Sözlük, Sümsük, Sürtük, Süslük, Sütlük, Töştük, Tözlük, Tümlük, Tüplük, Üfürük, Üstlük, Üşütük, Yüğnük, Yüğrük, Yüklük, Yüksük, Yüzlük

5 Harfli Kelimeler

Bedük, Bişük, Bölük, Bükük, Bürük, Büyük, Büzük, Cücük, Çökük, Çözük, Çürük, Dökük, Dönük, Düdük, Düşük, Eksük, Göçük, Gölük, Gömük, Göyük, Gücük, Güdük, Gügük, Gülük, Hödük, Höyük, Kadük, Kölük, Köpük, Körük, Küçük, Külük, Kütük, Küyük, Önlük, Örtük, Özlük, Pöçük, Sökük, Sönük, Sülük, Sümük, Sünük, Süzük, Şörük, Tölük, Tütük, Tüzük, Üçlük, Üzlük, Yörük, Yülük, Yürük, Yüzük, Zübük

4 Harfli Kelimeler

Ölük, Örük, Trük, Ülük, Ümük

3 Harfli Kelimeler

Bük, Çük, Dük, Lük, Yük

Bazı ÜK ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bürümcük : bürümçek
direktörlük : yönetmenlik, müdürlük
dönük : dönmüş, çevrilmiş, yönelmiş, çevrik, çevrili, müteveccih
düdük : akılsız, tütük
gömütlük : mezarlık, kabristan, sinlik
görüntülük : ekran
gübürlük : çöplük
gücük : şubat, kısa, bodur, gelişmemiş, güdük, kuyruksuz
gülük : hindi
hoşgörürlük : müsamahakârlık
hödük : görgüsüz, kaba, korkak, ürkek, anlayışsız
kötülükçülük : şerirlik
küslük : dargınlık
kütük : görgüsüz, sicil
operatörlük : işletmenlik
öncülük : önderlik
öpücük : öpme, öpüş, buse
övücülük : meddahlık
sözlükçülük : lügatçilik
süprüntülük : çöplük, mezbele
sürücülük : şoförlük
sütlük : çay takımı
şörük : salya
tözlük : öz, esas, asıl, kök, köklü

Bazı ÜK ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


çökkünlük :

TDK:
isim Çökkün olma durumu
"Üzerinde bir çökkünlük varsa da geçicidir." - R. H. Karay

karikatürlük :
TDK:
1. isim Karikatür olma durumu
"Biri karikatürlükle en ufak bir ilgisi bile olmayan bir resim, öteki de o resimle hiçbir ilgisi olmayan bir nükte." - O. V. Kanık
2. Karikatür olma özelliği taşıyan kimse, olay veya şey
3. Karikatür konusunu oluşturan olay
"Kendilerini büyük zanneden bu adamların karikatürlüğü ruhlarına kadar sinmiştir." - A. Gündüz

lük :
TDK:
isim Boyacılıkta kullanılan Hint zamkı

ÜK ile biten İlçe isimleri

Bozüyük (Bilecik)
Göynük (Bolu)
Gölcük (Kocaeli)
Hüyük (Konya)
Yalıhüyük (Konya)
Ovacık / Karabük (Karabük)
Yenice / Karabük (Karabük)

ÜK ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Çürük ve Harabe 1 - Yazar: Jonathan Maberry
Çürük Tavşan - Yazar: Tuna Lütfü Yukay
Bük Üzümü - Yazar: Fatma Şengül...
Çürük Kapı - Yazar: Kemal Ateş

Kelime Bulma Motoru