ÜN ile biten kelimeler

Sonunda ÜN harfleri bulunan 89 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Gayrimümkün

10 Harfli Kelimeler

Gökyüzünün, Operatörün, Yeryüzünün

9 Harfli Kelimeler

Marziyyün

8 Harfli Kelimeler

Büsbütün, Görürsün, Gümüşçün, Günbegün, Gündüzün, Petrolün, Tebeyyün, Tecennün, Tekehhün, Tekevvün, Temeddün

7 Harfli Kelimeler

Noktrün, Taaffün, Taayyün, Tevazün, Yenigün

6 Harfli Kelimeler

Böğdün, Çökkün, Çözgün, Döngün, Dördün, Dürbün, Düşkün, Düzgün, Göçkün, Göğsün, Köftün, Kürtün, Küskün, Mümkün, Neptün, Sürgün, Süzgün, Teavün, Tribün, Yendün

5 Harfli Kelimeler

Algün, Bölün, Bugün, Bükün, Bürün, Bütün, Düğün, Düşün, Elgün, Ergün, Gücün, Güzün, Hüsün, Hüzün, Ledün, Lökün, Ölçün, Ölgün, Ölsün, Öngün, Örgün, Özgün, Rükün, Sökün, Sözün, Sülün, Tögün, Törün, Tözün, Tügün, Tütün, Tüzün, Ürdün, Üstün, Üzgün, Yükün, Yüzün

4 Harfli Kelimeler

Ayün, Ödün, Öğün, Ürün

3 Harfli Kelimeler

Dün, Gün, Mün, Rün, Tün, Yün

2 Harfli Kelimeler

Ün

Bazı ÜN ile biten kelimelerin eş anlamlıları


algün : ve
böğdün : bürokrat
bölün : yönetici, şef
bugün : zaman, hâlen, imrûz
bükün : insiraf
büsbütün : iyice, tamamen, tamamıyla, temelli, bomboş, bütün bütün, hepten, kâmilen, serapa, sırf
bütün : eksiksiz, tam, parçalanmamış, bütünü, ufaklık, birlik, tamlık, bilcümle, bilumum, bütünleme, cemi, cemîh, cümle, dip doruk, ful, gamağ, hep, kâffe, kamu, kül, mecmu, mecmuu, olanca, tamam, tekmil, topyekûn, tüzbayküç, umum, yapa, yekpare
çökkün : vücut
dördün : terbî

Bazı ÜN ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ölgün :

TDK:
olgun

ÜN ile biten İlçe isimleri

Kürtün (Gümüşhane)
Gürün (Sivas)

ÜN ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Her Gün Hüzün - Sol ayağım 2 - Yazar: Christy Brown
Elde Var Hüzün - Yazar: Attilâ İlhan
Sarıkamış - Beyaz Hüzün - Yazar: İsmail Bilgin
Hüzün 1964-1983 Dürbünümde Kırk Sene - Yazar: Ayşe Kulin
Hüzün - Dürbünümden Kırk Sene (1964-1983) - Yazar: Ayşe Kulin
Aşk-ı Hüzün - Yazar: Nuriye Çeleğen
İşyerlerine Akşam Vakti Çöken Hüzün - Yazar: Mert Balaban
Hüzün Yanığı - Yazar: Sinan Yağmur
Hüzün ve Tesadüf - Yazar: Mustafa Kutlu

ÜN ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


ZİLZAL - 1, 2, 3, 4, 5: Yerküre kendine has sarsıntısıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını dışarı çıkardığı ve insan «Ne oluyor buna!» dediği vakit, işte o gün (yer) Rabbinin ona bildirmesiyle bütün haberlerini anlatır.
KALEM - 10, 11, 12, 13, 14: (Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.
HUD - 103: İşte bunda, ahiret azabından korkanlar için elbette bir ibret vardır. O gün bütün insanların bir araya toplandığı bir gündür ve o gün (bütün mahlûkatın)  hazır bulunduğu bir gündür.

Kelime Bulma Motoru