ÜRÜN ile başlayan kelimeler

Başında ÜRÜN harfleri bulunan 9 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Ürünleri

7 Harfli Kelimeler

Üründük, Üründül, Ürünler, Ürünsüz

6 Harfli Kelimeler

Ürünlü

5 Harfli Kelimeler

Ürüng, Ürünü

4 Harfli Kelimeler

Ürün

Bazı ÜRÜN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ürün :

TDK:
1. isim Doğadan elde edilen, üretilen yararlı şey, mahsul
2. Türlü endüstri alanlarında ham maddelerin işlenmesiyle elde edilen şey
3. Eser
"Cumhuriyet dönemi ressamlarının ürünleri sergilendi."
4. Bir tutum veya davranışın ortaya çıkardığı şey

ürünlü :
TDK:
sıfat Ürünü olan

ürünsüz :
TDK:
1. sıfat Ürünü olmayan
2. zarf Eseri olmadan, esersiz bir biçimde
"Neşeli bir olgunluk devrinin ürünsüz geçmesini, oldukça bencil bir davranış saydığımızı da belirtmeliyiz." - H. Taner

Kelime Bulma Motoru