ÜR ile başlayan kelimeler

Başında ÜR harfleri bulunan 85 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ürkekleşmek

10 Harfli Kelimeler

Üreticilik, Üretildiği, Üretilmesi, Üretkenlik, Ürkekleşme

9 Harfli Kelimeler

Üretilmek, Üretimevi, Üretimlik, Üretimsel, Ürküntülü, Ürokültür, Ürpertici, Ürpertili, Ürpertmek

8 Harfli Kelimeler

Ürbanizm, Üretilen, Üretilme, Üretişim, Ürkeklik, Ürkütmek, Ürkütücü, Ürolojik, Ürpermek, Ürpertme, Ürünleri

7 Harfli Kelimeler

Ürdünlü, Üremsel, Üretici, Üretimi, Üretken, Üretmek, Ürkekçe, Ürkerek, Ürküntü, Ürküsüz, Ürküten, Ürkütme, Üroloji, Ürperiş, Ürperme, Ürperti, Ürtiker, Üründük, Üründül, Ürünler, Ürünsüz, Ürüşmek

6 Harfli Kelimeler

Üregen, Üreklü, Üremek, Üremik, Üreteç, Üretim, Üretiş, Üretke, Üretme, Üreyiş, Ürkmek, Ürkücü, Ürkünç, Ürolog, Ürümek, Ürünlü, Ürüşme, Üryani

5 Harfli Kelimeler

Ürdün, Üreme, Üremi, Ürgan, Ürgüç, Ürkek, Ürkme, Ürküş, Ürüme, Ürüng, Ürünü, Üryan

4 Harfli Kelimeler

Ürat, Ürek, Ürem, Ürkü, Ürün

3 Harfli Kelimeler

Üre, Ürk

Bazı ÜR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ürbanizm : şehircilik
ürdün : dinar, suriye
ürek : yürek, kalp
ürem : faiz, getiri, nema
üreme : tenasül, fenoloji, üremsel
üremek : çoğalmak, artmak, yetişmek, döl vermek
üretildiği : zaman damgası
üretilen : boza
üretilmek : yetiştirilmek
üretimi : petrol ve doğalgaz mühendisi
üretke : kapital, sermaye
üretken : cağımda, türetgen, yapar
ürk : dehşet, korku, çekince
ürkek : çekingen, mütevahhiş, güre, hödük, ıslak karga, remende, sıngın, ürkekçe
ürkerek : ürkek ürkek, yılgın yılgın
ürkme : tevahhuş, raşe, tez, tırsma, ürkünç
ürkmek : çekinmek, korkmak, ocumak, tevahhuş etmek, tırsmak
ürkü : panik, dehşet
ürküten : yıldırgan

Bazı ÜR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ürat :

TDK:
isim, kimya Sidik asidi tuzu

üretmek :
TDK:
1. nsz Aynı türden canlıları çoğaltmak
"Minnacık bir kir, olduğu yerde durmuyor, dakikada üçe beşe katlanarak çoğalan mikroplar üretiyordu." - E. Şafak
2. Ekonomik bir etkinlik sonucu ürün elde etmek
"Petrol üretmek. Çimento üretmek."
3. Oluşturmak, yaratmak, meydana getirmek
"Şiir üretmek."

ürüme :
TDK:
isim Ürümek işi

ÜR ile başlayan İlçe isimleri

Ürgüp (Nevşehir)

ÜR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Hilmi Yavuz'un Şiirlerinde Geleneğin Yeniden Üretimi - Yazar: Türkan Yeşilyurt
Şiir Üretici Etkinlik - Yazar: Tahir Abacı
Ürkek Kuşlar - Yazar: Feyza...
Balkondaki Ürkek Sardunyalar - Yazar: Anna Marchesini
Alafrangalığın Zihin Tarihi - Geleneğin Tasfiyesi ya da Yeniden Üretilmesi - Yazar: Hilmi Yavuz
Ürkek Kuşlar - Yazar: Feyza...
Üremek Aşkın Kusuru - Yazar: Lauren Grodstein

Kelime Bulma Motoru