ÜS ile başlayan kelimeler

Başında ÜS harfleri bulunan 86 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Üsluplaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Üsluplaştırma

12 Harfli Kelimeler

Üstmerkezkaç

11 Harfli Kelimeler

Üslupsuzluk, Üstçavuşluk, Üsteğmenlik, Üsteleyerek, Üstsubaylar, Üstünleşmek, Üstünlükler, Üstüpülemek

10 Harfli Kelimeler

Üslupçuluk, Üstelenmek, Üstencilik, Üstözekkaç, Üstünleşme, Üstünsemek, Üstüpüleme

9 Harfli Kelimeler

Üstbilgin, Üstbirlik, Üstdilsel, Üstecilik, Üstelemek, Üstelenme, Üstlenmek, Üstteğmen, Üstünkörü, Üstünlüğü, Üstünseme

8 Harfli Kelimeler

Üsbitken, Üslenmek, Üslupsuz, Üstadane, Üstatlar, Üstatlık, Üstçavuş, Üsteğmen, Üsteleme, Üstenmek, Üstgeçit, Üstkanat, Üstkuşak, Üstlence, Üstlenim, Üstlenme, Üstsubay, Üstünlük, Üstüvane, Üstüvani

7 Harfli Kelimeler

Üsalize, Üsçavuş, Üsdudak, Üslenme, Üslupçu, Üsluplu, Üssubay, Üstatça, Üstelik, Üstemel, Üstenci, Üstenme, Üsterme, Üstteki, Üstübeç, Üstünde, Üstüngü, Üstüvan

6 Harfli Kelimeler

Üsçene, Üsderi, Üsküre, Üstler, Üstlük, Üstten, Üstüne, Üstüpü

5 Harfli Kelimeler

Üsera, Üsküf, Üstat, Üstek, Üstel, Üstte, Üstün

4 Harfli Kelimeler

Üste, Üstü

3 Harfli Kelimeler

Üsk, Üst

Bazı ÜS ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


üsalize : üst alize
üsbitken : üst bitken
üsderi : üst deri
üsdudak : üst dudak
üsk : üst süreç kimliği
üssubay : üstsubay
üst : vücut, fevk, köpük, gövde, sorumluluk, yükümlülük, yüzü, yüzey, giyecek, giysi, mafevk, beden, artan, öte, arka, ilgilenilen, amir, kusur, taraf, yan
üstat : ehliyet
üstatça : üstadane
üstbirlik : federasyon, konfederasyon
üstdilsel : metalinguistik
üste : çaba, fazladan, ayrıca, galip, faik, yukarı
üstecilik : üstelik
üsteğmen : üstteğmen
üstek : üstün, galip, faik
üstelemek : direnmek, depreşmek, katılmak, abanmak, tekit etmek, zorlamak
üstelik : ayrıca, güçlü

Bazı ÜS ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


üslûpsuzluk :

TDK:
üslupsuzluk

üst :
TDK:
1. isim Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri, fevk, alt karşıtı
"Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor." - H. E. Adıvar
2. Bir şeyin görülen yanı, yüzü
"Bu sefer taşın üstünden inip yere oturdu." - M. Ş. Esendal
3. Bir şeyin dış yüzü, yüzey
4. Giyecek, giysi
"O günden sonra kapıya diktiği bir bekçiye iş çıkışları işçilerin üstlerini arattı." - L. Tekin
5. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk
"Sonunda, üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya karar verdi." - İ. O. Anar
6. Vücut, beden
7. Artan, geriye kalan bölüm
"Bir liranın üstü olarak uşağın getirdiği yetmiş beş kuruşu masanın üstünden kaldırmaz." - A. Ş. Hisar
8. sıfat Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan
"Kadınların beni böyle göz hapsine almaları yüzünden üst düğmelerimi gevşetemiyordum." - R. N. Güntekin
9. sıfat Öte, arka
"Ben onu Şehzade Camisi nin üst yanında, sokak içi, eski ahşap bir evde tanıdım." - Y. Z. Ortaç
10. sıfat Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan
"Üst makam. Üst rütbedekiler."

üstübeç :
TDK:
isim Boyacılıkta kullanılan zehirli, bazik kurşun karbonat
"Gündüz yüzünün kızıllığını örtmek için sürdüğü kalın pudra tabakası âdeta bir üstübeç maskesini hatırlatıyordu." - H. E. Adıvar

ÜS ile başlayan İlçe isimleri

Üsküdar (İstanbul)

Kelime Bulma Motoru