ÜST ile başlayan kelimeler

Başında ÜST harfleri bulunan 66 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Üstmerkezkaç

11 Harfli Kelimeler

Üstçavuşluk, Üsteğmenlik, Üsteleyerek, Üstsubaylar, Üstünleşmek, Üstünlükler, Üstüpülemek

10 Harfli Kelimeler

Üstelenmek, Üstencilik, Üstözekkaç, Üstünleşme, Üstünsemek, Üstüpüleme

9 Harfli Kelimeler

Üstbilgin, Üstbirlik, Üstdilsel, Üstecilik, Üstelemek, Üstelenme, Üstlenmek, Üstteğmen, Üstünkörü, Üstünlüğü, Üstünseme

8 Harfli Kelimeler

Üstadane, Üstatlar, Üstatlık, Üstçavuş, Üsteğmen, Üsteleme, Üstenmek, Üstgeçit, Üstkanat, Üstkuşak, Üstlence, Üstlenim, Üstlenme, Üstsubay, Üstünlük, Üstüvane, Üstüvani

7 Harfli Kelimeler

Üstatça, Üstelik, Üstemel, Üstenci, Üstenme, Üsterme, Üstteki, Üstübeç, Üstünde, Üstüngü, Üstüvan

6 Harfli Kelimeler

Üstler, Üstlük, Üstten, Üstüne, Üstüpü

5 Harfli Kelimeler

Üstat, Üstek, Üstel, Üstte, Üstün

4 Harfli Kelimeler

Üste, Üstü

3 Harfli Kelimeler

Üst

Bazı ÜST ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


üst : vücut, fevk, köpük, gövde, sorumluluk, yükümlülük, yüzü, yüzey, giyecek, giysi, mafevk, beden, artan, öte, arka, ilgilenilen, amir, kusur, taraf, yan
üstadane : üstatça
üstat : ehliyet
üstatlar : mehere
üstbilgin : profesör
üstbirlik : federasyon, konfederasyon
üstçavuş : üsçavuş
üste : çaba, fazladan, ayrıca, galip, faik, yukarı
üstecilik : üstelik
üstek : üstün, galip, faik
üsteleme : tekit, ısrar
üsteleyerek : tekiden
üstemel : subasman
üstencilik : müteahhitlik, yüklenicilik
üstenme : taahhüt, angajman
üsterme : iş, ihale
üstgeçit : tabii
üstkanat : upper block
üstlence : rol

Bazı ÜST ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


üst :

TDK:
1. isim Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri, fevk, alt karşıtı
"Köyün üst tarafında, saman, taş ve yangın arasında, üstü sazlarla örtülmüş bir kulübenin önünde ateş yanıyor." - H. E. Adıvar
2. Bir şeyin görülen yanı, yüzü
"Bu sefer taşın üstünden inip yere oturdu." - M. Ş. Esendal
3. Bir şeyin dış yüzü, yüzey
4. Giyecek, giysi
"O günden sonra kapıya diktiği bir bekçiye iş çıkışları işçilerin üstlerini arattı." - L. Tekin
5. Birine göre yüksek aşamada olan kimse, mafevk
"Sonunda, üstlerinin de onayıyla bir sınav yapmaya karar verdi." - İ. O. Anar
6. Vücut, beden
7. Artan, geriye kalan bölüm
"Bir liranın üstü olarak uşağın getirdiği yetmiş beş kuruşu masanın üstünden kaldırmaz." - A. Ş. Hisar
8. sıfat Birkaç şeyden birbirine göre yukarıda olan
"Kadınların beni böyle göz hapsine almaları yüzünden üst düğmelerimi gevşetemiyordum." - R. N. Güntekin
9. sıfat Öte, arka
"Ben onu Şehzade Camisi nin üst yanında, sokak içi, eski ahşap bir evde tanıdım." - Y. Z. Ortaç
10. sıfat Sınıflamalarda temel olarak alınan bir tipe göre ileri derecede olan
"Üst makam. Üst rütbedekiler."

üstçavuşluk :
TDK:
1. isim Üstçavuş olma durumu
2. Üstçavuşun rütbesi
3. Üstçavuşun görevi

üstün :
TDK:
1. sıfat Benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olan, onları geride bırakan
"Bu nazire gazeller muhakkak ki onlardan çok üstündü." - A. H. Çelebi
2. Birine veya bir şeye göre nitelik bakımından daha yüksek, daha elverişli olan, faik

ÜST ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İlk Değilim Üstelik - Yazar: Şafak Çelik

Kelime Bulma Motoru