IŞ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Işıklandırılmak, Işıklandırılmış

14 Harfli Kelimeler

Işıklandırılma

13 Harfli Kelimeler

Işıklandırmak, Işınlandırmak

12 Harfli Kelimeler

Işaretlenmiş, Işıklandıran, Işıklandırma, Işınetkinlik

11 Harfli Kelimeler

Işılbireşim, Işınımölçer

10 Harfli Kelimeler

Işıklanmak, Işıksızlık, Işıldatmak, Işınlanmak, Işınlayıcı

9 Harfli Kelimeler

Işıkçılık, Işıkkesen, Işıklanma, Işıklılık, Işıkölçer, Işılatmak, Işıldamak, Işıldatma, Işıldayan, Işılkesim, Işınetkin, Işınırlık, Işınlamak, Işınlılar, Işınölçer, Işitilmiş

8 Harfli Kelimeler

Işıkgözü, Işıklama, Işılamak, Işılatma, Işıldama, Işıltılı, Işınetki, Işkırlak

7 Harfli Kelimeler

Işçinin, Işgüzar, Işıközü, Işıksız, Işılama, Işıldak, Işıncık, Işınsal, Işıtmak, Işitken, Işlemez, Iştahlı

6 Harfli Kelimeler

Işaret, Işemek, Işığın, Işıkçı, Işıkla, Işıklı, Işılak, Işıltı, Işımak, Işınım, Işınır, Işınlı, Işıntı, Işıtan, Işıtım, Işıtma, Işıyan, Işitme

5 Harfli Kelimeler

Işığı, Işıma, Işkın, Işsiz, Iştır

4 Harfli Kelimeler

Işçi, Işık, Işıl, Işın, Işin, Işkı

3 Harfli Kelimeler

Işi

Bazı IŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ışaret : nişan, tuşgül
ışaretlenmiş : marke
ışçi : amele
ışçinin : arık emek, artık değer, artık emek
ışemek : çiş etmek, çişetmek
ışığın : ışınkıvıl etki, sönüm katsayısı, yayılma, yayınma
ışıkçı : opera, ışıkçı, tiyatro
ışıkla : fotoliz
ışıklandıran : münnevvir
ışıklandırılmış : ışıklı
ışıklandırma : aydınlatma, fotoğraf yönetmeni, tenvir, tenvirat
ışıklandırmak : aydınlatmak, ışıtmak, tenvir etmek
ışıkölçer : fotometre
ışıközü : foton
ışıksızlık : ışıksız
ışıl : ışıklı
ışılamak : ışıldamak, parlamak
ışıldak : projektör, parlayan, ışıltılı
ışıldayan : parlak
ışılkesim : fotoliz
ışıltı : flaş, ışıntı, pırıltı, yalap, yanar
ışıltılı : ışıl ışıl, ışıldak, parıltılı, pırıltılı, yalabık
ışıma : ışıklanma, aydınlanma, ışınım

Bazı IŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ışıksızlık :

TDK:
isim Işıksız olma durumu, ziyasızlık
"Oradaki karanlık ışıksızlıktan gelme maddi bir karanlık değil." - A. Erhat

ışıldatmak :
TDK:
-i Işıldamasını sağlamak, ışıl ışıl parlatmak, parıldatmak

ışınlandırmak :
TDK:
-i İnsan, hayvan veya herhangi bir materyal röntgen, gama, nötron vb. ışınların etkisinde kalmak

IŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MÜRSELAT - 8, 9, 10, 11: Yıldızların ışığı söndürüldüğü, gökkubbe yarıldığı, dağlar ufalanıp savrulduğu ve peygamberlerin (ümmetleri hakkında şahitlik) vakti tayin edildiği zaman (artık kıyamet kopmuştur).

Kelime Bulma Motoru