IŞ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 794 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Cezalandırılmamış, Sağlamlaştırılmış

16 Harfli Kelimeler

Kararlaştırılmış, Kısırlaştırılmış, Sınırlandırılmış, Yoğunlaştırılmış

15 Harfli Kelimeler

Işıklandırılmış, Uzaklaştırılmış

14 Harfli Kelimeler

Damaksıllaşmış, Kıkırdaklaşmış, Kılağılanmamış, Kutsallaştırış, Perdahlanmamış, Saflaştırılmış

13 Harfli Kelimeler

Aydınlatılmış, Dalgalandırış, Damgalanmamış, Doğrulanmamış, Doğrulatılmış, Hatırlatılmış, Karıştırılmış, Kolonyalanmış, Kullanılmamış, Olgunlaşmamış, Parçalanmamış, Parlatılmamış, Sabırsızlanış, Sıkıştırılmış, Silikatlaşmış, Tamamlanmamış, Tanıtlanmamış, Tasarımlanmış, Tasarlanmamış, Tıkaçlanmamış, Uygarlaşmamış, Yavaşlatılmış

12 Harfli Kelimeler

Alıntılanmış, Anlaşılmamış, Asfaltlanmış, Batılılaşmış, Billurlaşmış, Dokunulmamış, Dolandırılış, Garplılaşmış, Gırtlaklayış, Heyecanlanış, İhtiyarlayış, İlaçlanmamış, Kargışlanmış, Karıncalanış, Kılağılanmış, Kışkırtılmış, Kurutulmamış, Onaylanmamış, Perdahlanmış, Soysuzlaşmış, Tekrarlanmış, Yaldızlanmış

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Boncuklanış, Bulutlanmış, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Doğrulanmış, Duygulanmış, Fırınlanmış, Hazırlanmış, Huysuzlanış, Kabartılmış, Kadınlaşmış, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Nasırlaşmış, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Sınırlanmış, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Unutulmamış, Varaklanmış, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış

10 Harfli Kelimeler

Abartılmış, Açıklanmış, Ağdalanmış, Akıllanmış, Aktarılmış, Ayıklanmış, Ayıplanmış, Azaltılmış, Azotlanmış, Bağlıbağış, Bakılmamış, Başarılmış, Bırakılmış, Bozulmamış, Buğulanmış, Bulunmayış, Çağıldayış, Çalımlanış, Çalımlayış, Çalıştırış, Çalkalanış, Çalkalatış, Çalkalayış, Çapaklanış, Çıkarılmış, Çıtırdatış, Çıtırdayış, Dağıtılmış, Dalgalanış, Damgalayış, Damıtılmış, Dolandırış, Donatılmış, Duraklayış, Duraksayış, Duygulanış, Duyulmamış, Efkarlanış, Fıkırdayış, Fırçalayış, Gıcıklayış, Gıcırdayış, Gıdaklayış, Gıdıklayış, Halkalanış, Halkalayış, Hastalanış, Hazırlanış, Hazırlayış, Hesaplanış, Hesaplayış, Hırıldayış, Hırpalanış, Hırpalayış, Hışırdayış, Homurdanış, Horozlanış, Horuldayış, Islıklanış, İlaçlanmış, İmzalanmış, İspatlanış, İspatlayış, Kaldırılış, Kamçılanış, Kamçılayış, Kanatlanış, Kandırılış, Kanıksayış, Kanıtlanış, Kapanmamış, Kapatılmış, Kapılanmış, Karışmamış, Karıştırış, Karmakarış, Karşılanış, Karşılayış, Kartlaşmış, Kaşıklayış, Kaygılanış, Kazanılmış, Kazıklayış, Kıkırdayış, Kılıçlayış, Kımıldanış, Kımıldayış, Kısıtlanış, Kısıtlayış, Kızıştırış, Kolalanmış, Koyulaşmış, Kucaklanış, Kucaklayış, Kulaçlayış, Kurcalanış, Kurcalayış, Kurtlanmış, Kurumlanış, Kuşatılmış, Meraklanış, Mırıldanış, Nikahlanış, Nikahlayış, Nişanlanış, Noktalayış, Onaylanmış, Parçalanış, Parçalayış, Parıldayış, Sabunlanış, Sabunlayış, Sakatlanış, Salgılayış, Satılmamış, Selamlayış, Sevdalanış, Sıkıştırış, Sınıflanış, Sınırlanış, Sınırlayış, Sıralanmış, Sonuçlanış, Sorgulanış, Şaşakalmış, Tamamlanış, Tamamlayış, Tanımlayış, Tanıtlanış, Tanıtlayış, Taranmamış, Tasalanmış, Tasarlanış, Tasarlayış, Telaşlanış, Topallayış, Toparlanış, Tutuklanış, Ufaltılmış, Uğraşılmış, Uyarlanmış, Yakalanmış, Yakışmamış, Yalıtılmış, Yaratılmış, Yargılanış, Yarlıgamış, Yasaklanış, Yaşanılmış, Yatırılmış, Yayılmamış, Yorulmamış, Yuvarlanış, Zayıflamış, Zayıflayış

9 Harfli Kelimeler

Abakıymış, Açıklayış, Açılmamış, Alalanmış, Alışılmış, Arıksayış, Arıtılmış, Aşırılmış, Bağlanmış, Buğulanış, Çabalayış, Çapalanış, Çarpılmış, Çarptırış, Çıkarılış, Çıldırmış, Darlanmış, Duralayış, Harcanmış, Hırslanış, İlaçlanış, İmzalanış, İmzalayış, Kapatılış, Karalayış, Kargınmış, Katlanmış, Kaynaşmış, Kışkırtış, Kıvrılmış, Kolalayış, Kovalanış, Kovalayış, Kurtlanış, Kurulanış, Kurulayış, Kurumamış, Kutsanmış, Kutulanış, Kutulayış, Mıhlanmış, Onaylanış, Paslanmış, Pırtlamış, Planlanış, Puslanmış, Rastlayış, Sağlanmış, Saklanmış, Saplanmış, Sarsılmış, Sıklaşmış, Sıralanış, Sıralayış, Suçlanmış, Şartlanış, Tanıtılış, Tartılmış, Tavlanmış, Toplanmış, Uğurlanış, Uğurlayış, Ululanmış, Uyarılmış, Uygulanış, Yakalanış, Yamalanış, Yaradılış, Yaralanış, Yaratılış, Yaşlanmış, Yıpranmış, Yırtılmış, Yozlaşmış, Yumuşamış, Yumuşatış, Zorlanmış

8 Harfli Kelimeler

Ağartmış, Aklanmış, Aklaşmış, Alçaltış, Aldanmış, Anlaşmış, Ayrılmış, Bağlanış, Basılmış, Başalmış, Başarmış, Başlayış, Bayılmış, Bayıtmış, Baylamış, Baylanış, Boylanış, Bulaşmış, Bunalmış, Caydırış, Çağlayış, Çağrılış, Çakılmış, Çaktırış, Çaldırış, Çalınmış, Çalkanış, Çalkayış, Çarpılış, Çatılmış, Çatlamış, Çatlatış, Çatlayış, Çıldırış, Çınlatış, Çınlayış, Çırganış, Çırpınış, Çıtlatış, Çoğaltış, Çullanış, Dağılmış, Dağlanış, Dağlatış, Dağlayış, Daldırış, Dallanış, Darılmış, Davranış, Dayanmış, Doğrayış, Donanmış, Donatmış, Fırlamış, Fırlatış, Fırlayış, Fışkırış, Gıllıgış, Harcayış, Haşlanış, Havlayış, Haykırış, Hıçkırış, Hırlayış, Hızlanış, Hoplatış, Hoplayış, Horlanış, Horlayış, Hoşlanış, Huylanış, Kaldırış, Kalkınış, Kalmamış, Kandırış, Kapanmış, Kaplanış, Kaplatış, Kaplayış, Kararmış, Karışmış, Katılmış, Katlanış, Katlayış, Kavrayış, Kaydırış, Kayırmış, Kaynayış, Kaytarış, Kazanmış, Kazılmış, Kıprayış, Kırılmış, Kısaltış, Kısılmış, Kıskanış, Kıvranış, Kıvrılış, Kıyılmış, Kızarmış, Koklayış, Kullanış, Kurtarış, Kuşatmış, Kutlanış, Kutlayış, Nallanış, Nazlanış, Nurlanış, Okumamış, Parlayış, Paslanış, Patlayış, Saçılmış, Sağlanış, Saklanış, Saklayış, Saldırış, Salınmış, Sallanış, Saplanış, Saplayış, Saptanış, Saptayış, Sararmış, Sarılmış, Sarsılış, Sıçramış, Sıçrayış, Sığdırış, Sınanmış, Sırnaşış, Sıvanmış, Sıyrılış, Sızlanış, Sızlayış, Sollayış, Solmamış, Suçlayış, Şahlanış, Şaklatış, Şaklayış, Şaşırmış, Şımarmış, Takılmış, Tanınmış, Taranmış, Tartılış, Tıkanmış, Tırmanış, Tıslayış, Tonatmış, Toplanış, Toplayış, Tuzlayış, Uslanmış, Uyumamış, Yalvarış, Yansımış, Yapılmış, Yarılmış, Yayılmış, Yazılmış, Yığılmış, Yıkanmış, Yıkılmış, Yırılmış, Yırtılış, Yırtınış, Zorlanış, Zorlayış

7 Harfli Kelimeler

Abartış, Acıkmış, Açılmış, Adalmış, Adanmış, Ağarmış, Ağlatış, Ağlayış, Aksatış, Aksayış, Aksırış, Aktarış, Alçalış, Aldanış, Aldatış, Aldırış, Alınmış, Alışmış, Altamış, Andırış, Anılmış, Anlamış, Anlatış, Anlayış, Arınmış, Asılmış, Aşınmış, Atalmış, Atılmış, Ayrılış, Bağırış, Basılış, Bırakış, Budanış, Bulanış, Bunalış, Bunamış, Bunayış, Çağırış, Çatılış, Çığırış, Çıkarış, Çoğalış, Dağılış, Dağıtış, Daralış, Dayanış, Dayatış, Dayayış, Dolanış, Domalış, Donatış, Inanmış, Islanış, Islatış, İnanmış, Kabarış, Kaçırış, Kanatış, Kanayış, Kapanış, Kapatış, Kapılış, Karakış, Kararış, Kasılış, Kaşınış, Katılış, Kayırış, Kazanış, Kazılış, Kazıyış, Kılınış, Kınayış, Kırılış, Kırıtış, Kısalış, Kısılış, Kıvanış, Kıvırış, Kızarış, Kızılış, Kocamış, Kocayış, Koparış, Kuşanış, Kuşatış, Morarış, Oklayış, Okşayış, Olmamış, Oylanış, Oynanış, Oynatış, Oynayış, Saçılış, Sağılış, Sakınış, Salınış, Sapıtış, Sararış, Sarılış, Sarkmış, Satılış, Sığınış, Sıkılış, Sınayış, Sırıtış, Sıyırış, Susamış, Susayış, Şakıyış, Şaşırış, Şımarış, Takılış, Tanınış, Tanışış, Tanıtış, Tanıyış, Tapınış, Taranış, Taratış, Tarayış, Taşınış, Taşıyış, Uğramış, Ulanmış, Ulaşmış, Usanmış, Utanmış, Uyanmış, Yakarış, Yakınış, Yalanış, Yalayış, Yanılış, Yapılış, Yaranış, Yaratış, Yaşamış, Yaşayış, Yayılış, Yazılış, Yıkanış, Yıkayış, Yıkılış

6 Harfli Kelimeler

Acıtış, Acıyış, Açılış, Altmış, Anırış, Aratış, Arayış, Arınış, Arıtış, Artmış, Asılış, Atılış, Bağrış, Batmış, Bıkmış, Çarpış, Çığrış, Çıkmış, Çırpış, Isınış, Isıtış, İnanış, Kaçmış, Kalkış, Kalmış, Kanmış, Kargış, Kaymış, Kızmış, Mışmış, Sapmış, Sarkış, Sarsış, Şaşmış, Tartış, Taşmış, Tolmış, Tormış, Utanış, Uyanış, Uyarış, Uzanış, Uzatış, Yalnış, Yanlış, Yanmış, Yıkmış, Yılmış, Yırtış

5 Harfli Kelimeler

Admış, Algış, Alkış, Almış, Angış, Artış, Arvış, Atmış, Aytış, Azmış, Bağış, Bakış, Barış, Basış, Batış, Bıkış, Camış, Cayış, Çakış, Çalış, Çamış, Çatış, Çıkış, Dalış, Danış, Hımış, Kaçış, Kakış, Kalış, Kamış, Kanış, Kapış, Karış, Kayış, Kılış, Kırış, Kısış, Kıyış, Kızış, Nakış, Saçış, Sapış, Sarış, Satış, Sayış, Sızış, Takış, Tanış, Tapış, Varış, Yağış, Yakış, Yanış, Yapış, Yarış, Yatış, Yayış, Yazış, Yığış, Yıkış

4 Harfli Kelimeler

Abış, Açış, Ağış, Akış, Alış, Anış, Apış, Arış, Atış

3 Harfli Kelimeler

Dış, Kış, Yış

Bazı IŞ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ağış : hazine, servet
algış : dua, övme, yüceltme
aşılanmamış : çandır
aşınmış : fersude, yenik, yıprak
bağlıbağış : vakıf
basılmış : basık, basma, matbu, muntabı
dış : hariç, görülen, dünya, harici
duygulanmış : mütehassis
kanunlaşmış : mukannen
kargınmış : lânetli
kaymış : kaçık
kısılmış : tutuk
kış : aralık, tavuk, ördek, şita
onaylanmamış : onaysız, tasdiksiz
saldırış : atak, hamle, hücum, tecavüz
savatlanmış : savatlı
sınanmış : mücerrep
sınırlandırılmış : limitet
uyarlanmış : adapte, uyarlama
yontulmamış : hıyarağa

Bazı IŞ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


kalkış :

TDK:
isim Kalkma işi

IŞ ile biten İlçe isimleri

Karkamış (Gaziantep)
Sarıkamış (Kars)

IŞ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 138: Onlar saçma düşüncelerine göre dediler ki: «Bu (tanrılar için ayrılan) hayvanlarla ekinler haramdır. Bunları bizim dilediğimizden başkası yiyemez. Bunlar da binilmesi yasaklanmış hayvanlardır. » Birtakım hayvanlar da vardır ki, (Allah böyle emrediyor diye) O'na iftira ederek üzerlerine Allah'ın adını anmazlar. Yapmakta oldukları iftiraları yüzünden Allah onları cezalandıracaktır.
FURKAN - 23: Onların yaptıkları her bir (iyi) işi ele alırız, onu saçılmış zerreler haline getiririz (değersiz kılarız).

Kelime Bulma Motoru