I ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında I harfi bulunan 7 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Içbükey, Içermek, Içinden, Idareli, Idukkut, Iffetli, Ihlamak, Ihlamur, Ihracat, Ihtırma, Ikınmak, Ikircik, Iklamak, Ilaçsız, Ilenmek, Ileride, Ilgamak, Ilgarcı, Ilgisiz, Ilıklık, Ilıncık, Ilınmak, Ilıtmak, Iltifat, Inançlı, Inanmak, Inanmış, Incalız, Inciten, Inlemek, Inleyen, Insanın, Ipekten, Ipıslak, Ipıssız, Ipsiler, Iradıyo, Iraklık, Iraksak, Iralama, Irgamak, Irganma, Irkiyat, Irlamak, Irmağın, Irmızan, Isfahan, Ishalli, Isıalan, Isılpil, Isınmak, Isırgan, Isırgın, Isırıcı, Isırmak, Isırtma, Isıtıcı, Isıtmaç, Isıtmak, Iskarça, Iskarta, Iskatçı, Iskonta, Iskonto, Islahat, Islamak, Islanış, Islanma, Islatış, Islatkı, Islatma, Islıklı, Ismarıç, Ismılak, Ispanak, Ispavli, Ispiyon, Israrcı, Israrla, Israrlı, Istakoz, Istampa, Istanpa, Istılah, Istırap, Istırar, Işçinin, Işgüzar, Işıközü, Işıksız, Işılama, Işıldak, Işıncık, Işınsal, Işıtmak, Işitken, Işlemez, Iştahlı, Ithalat, Itibarı, Itriyat, Ittırat, Izleyen, Izmarit, Iztırap, Iztırar

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ıçbükey : obruk
ıçermek : tazammun etmek
ılâçsız : biilâç
ılıncık : nötron
ılıtmak : ılıklaştırmak
ınançlı : yandu
ınanmak : ciddiye almak, mutmain olmak
ınanmış : iman sahibi, mutmain
ınlemek : inildemek, inilemek
ıpıssız : ıssız
ıpsiler : iplik solucanlar
ıradıyo : radyo
ıraklık : uzaklık
ırgamak : davranmak, oynatmak, kımıldatmak
ırlamak : yırlamak
ırmızan : ramazan
ısıalan : endotermik
ısırgan : ısırgangillerden
ısırgın : isilik
ısırıcı : ısıran, kaşındıran, soğuk
ısırmak : kaşındırmak, dalamak, dişine vurmak, yemek
ısıtıcı : şofben
ısıtmaç : şofben
ısıtmak : çekici, olumlu, ensesinde boza pişirmek, kızdırmak, teshin etmek
ıskonto : indirim, kırdırma, tenzilât, iskonto
ıslamak : ıslatmak
ıslatkı : hidrojen
ısmılak : ıspanak
ıspiyon : ispiyoncu
ısrarla : yana yana istemek
ıstampa : damga, ağaç, mühür

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ıklamak :

TDK:
1. nsz Yük altında güçlükle solumak
2. Ağlarken bunalır ve soluğu kesilir gibi iç çekmek

ıskatçı :
TDK:
isim Iskat verilen kimse
"Cenazenin levazımına, hazırlanmasına, ıskatçılara para verdiği için ağırca davranıyor." - M. Ş. Esendal

I ile başlayan 7 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Iztırap ve Çoşku 2. Cilt - Yazar: Irving Stone
Iztırap ve Çoşku 1. Cilt - Yazar: Irving Stone

Kelime Bulma Motoru