I ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında I harfi bulunan 7 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Içbükey, Içermek, Içinden, Idareli, Idukkut, Iffetli, Ihlamak, Ihlamur, Ihracat, Ihtırma, Ikınmak, Ikircik, Iklamak, Ilaçsız, Ilenmek, Ileride, Ilgamak, Ilgarcı, Ilgisiz, Ilıklık, Ilıncık, Ilınmak, Ilıtmak, Iltifat, Inançlı, Inanmak, Inanmış, Incalız, Inciten, Inlemek, Inleyen, Insanın, Ipekten, Ipıslak, Ipıssız, Ipsiler, Iradıyo, Iraklık, Iraksak, Iralama, Irgamak, Irganma, Irkiyat, Irlamak, Irmağın, Irmızan, Isfahan, Ishalli, Isıalan, Isılpil, Isınmak, Isırgan, Isırgın, Isırıcı, Isırmak, Isırtma, Isıtıcı, Isıtmaç, Isıtmak, Iskarça, Iskarta, Iskatçı, Iskonta, Iskonto, Islahat, Islamak, Islanış, Islanma, Islatış, Islatkı, Islatma, Islıklı, Ismarıç, Ismılak, Ispanak, Ispavli, Ispiyon, Israrcı, Israrla, Israrlı, Istakoz, Istampa, Istanpa, Istılah, Istırap, Istırar, Işçinin, Işgüzar, Işıközü, Işıksız, Işılama, Işıldak, Işıncık, Işınsal, Işıtmak, Işitken, Işlemez, Iştahlı, Ithalat, Itibarı, Itriyat, Ittırat, Izleyen, Izmarit, Iztırap, Iztırar

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ıçermek : tazammun etmek
ıçinden : için için
ılâçsız : biilâç
ılenmek : lânet etmek
ıleride : ilerde
ılgisiz : alâkasız, lâkayt
ılınmak : ılımak
ıltifat : nevaziş
ınleyen : nâlekâr
ıpıssız : ıssız
ırkiyat : etnoloji, budun bilimi, ırk bilimi
ırlamak : yırlamak
ırmağın : cûyun
ırmızan : ramazan
ısınmak : alışmak, benimsemek
ısırgın : isilik
ısıtmak : çekici, olumlu, ensesinde boza pişirmek, kızdırmak, teshin etmek
ıskonta : kırdırma
ıskonto : indirim, kırdırma, tenzilât, iskonto
ıslahat : reform, düzeltmeler, iyileştirmeler, düzeltme
ıslamak : ıslatmak
ıslatkı : hidrojen
ıspanak : ıspanakgillerden, boyoz, ısmılak, sac böreği
ıspiyon : ispiyoncu
ısrarcı : musırr
ıstakoz : ıstakozlardan, su ürünleri teknisyeni
ıstılah : terim
ıstırar : çaresizlik, mecburiyet, zorunluk, zorunluluk
ışçinin : arık emek

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ıslahat :

TDK:
isim Düzeltme
"Kadıncağıza paşadan kalan aylık her yeni devlet ıslahatında kırılıp küçülüyordu." - R. N. Güntekin

ıtriyat :
TDK:
isim Sürünülecek güzel kokular

Kelime Bulma Motoru