I ile başlayan 7 harfli kelimeler

Başında I harfi bulunan 7 harfli 106 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

7 Harfli Kelimeler

Içbükey, Içermek, Içinden, Idareli, Idukkut, Iffetli, Ihlamak, Ihlamur, Ihracat, Ihtırma, Ikınmak, Ikircik, Iklamak, Ilaçsız, Ilenmek, Ileride, Ilgamak, Ilgarcı, Ilgisiz, Ilıklık, Ilıncık, Ilınmak, Ilıtmak, Iltifat, Inançlı, Inanmak, Inanmış, Incalız, Inciten, Inlemek, Inleyen, Insanın, Ipekten, Ipıslak, Ipıssız, Ipsiler, Iradıyo, Iraklık, Iraksak, Iralama, Irgamak, Irganma, Irkiyat, Irlamak, Irmağın, Irmızan, Isfahan, Ishalli, Isıalan, Isılpil, Isınmak, Isırgan, Isırgın, Isırıcı, Isırmak, Isırtma, Isıtıcı, Isıtmaç, Isıtmak, Iskarça, Iskarta, Iskatçı, Iskonta, Iskonto, Islahat, Islamak, Islanış, Islanma, Islatış, Islatkı, Islatma, Islıklı, Ismarıç, Ismılak, Ispanak, Ispavli, Ispiyon, Israrcı, Israrla, Israrlı, Istakoz, Istampa, Istanpa, Istılah, Istırap, Istırar, Işçinin, Işgüzar, Işıközü, Işıksız, Işılama, Işıldak, Işıncık, Işınsal, Işıtmak, Işitken, Işlemez, Iştahlı, Ithalat, Itibarı, Itriyat, Ittırat, Izleyen, Izmarit, Iztırap, Iztırar

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin eş anlamlıları


ıçermek : tazammun etmek
ıhracat : dış satım
ıkircik : ikircim
ılâçsız : biilâç
ılenmek : lânet etmek
ıleride : ilerde
ılgisiz : alâkasız, lâkayt
ılıtmak : ılıklaştırmak
ıltifat : nevaziş
ınanmak : ciddiye almak, mutmain olmak
ınanmış : iman sahibi, mutmain
ınciten : incitici
ıpekten : bürüncük
ıpıssız : ıssız
ıradıyo : radyo
ırlamak : yırlamak
ırmızan : ramazan
ısınmak : alışmak, benimsemek
ısırgan : ısırgangillerden
ısırgın : isilik
ısırmak : kaşındırmak, dalamak, dişine vurmak, yemek
ıslahat : reform, düzeltmeler, iyileştirmeler, düzeltme
ıslatkı : hidrojen
ıspanak : ıspanakgillerden, boyoz, ısmılak, sac böreği
ısrarla : yana yana istemek
ısrarlı : dimdik
ıstılah : terim
ıstırap : acı, üzüntü, sıkıntı, keder, ıztırap, sızı
ıstırar : çaresizlik, mecburiyet, zorunluk, zorunluluk

Bazı I ile başlayan 7 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


ılıtmak :

TDK:
-i Ilık duruma getirmek

ıslatma :
TDK:
1. isim Islatmak işi
2. kimya Bağlayıcının pigment taneciklerini tamamen sarması

ıspanak :
TDK:
isim, bitki bilimi Ispanakgillerden, yapraklarından sebze olarak yararlanılan bir bitki (Spinacia oleracea)

Kelime Bulma Motoru