I ile biten 12 harfli kelimeler

Sonunda I harfi bulunan 12 harfli 81 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Ademoğulları, Amfibyumları, Avustralyalı, Azerbaycanlı, Bağdaştırıcı, Balıkkartalı, Bamyatarlası, Başkaldırıcı, Bezirganbaşı, Bilgisayarcı, Bülbülkonağı, Bülbülyuvası, Canlandırıcı, Çobançantası, Çobanyıldızı, Dalgalanımlı, Defneyaprağı, Deniztavşanı, Denizyıldızı, Dışlanmaları, Dilberdudağı, Domuztırnağı, Gelinparmağı, Gündüzsefası, Halkoylaması, Hanımparmağı, Hazırlandığı, İçtimaiyatçı, İspritizmacı, Kağıthelvası, Kalburabastı, Karmanyolacı, Kartpostalcı, Katırtırnağı, Kentlerarası, Korkmadığını, Kullanılması, Kurcalandığı, Kuzgunkılıcı, Leylekgagası, Litografyacı, Ls-bağlaşımı, Madagaskarlı, Maltahumması, Manifaturacı, Manyetizmacı, Mukaddesatçı, Müneccimbaşı, Normandiyalı, Parlaklığını, Petrokimyacı, Pişmanlığını, Portakalımsı, Propagandacı, Propogandacı, Rahatsızlığı, Sabahyıldızı, Sağlamlığını, Saklanılması, Saygınlığını, Sığırtenyası, Sidiktorbası, Soruşturmacı, Şekerpancarı, Tavşanbıyığı, Tavşandudağı, Tavşankulağı, Tekerçalarcı, Tekrarlayıcı, Toplulukları, Topografyacı, Uluslararası, Vezirparmağı, Yabanpancarı, Yağmurkuşağı, Yağmurlayıcı, Yapılacağını, Yılanyastığı, Yugoslavyalı, Yunanistanlı, Yuvarlanması

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


âdemoğulları : beniâdem
balıkkartalı : kartallardan, beyaz
bezirgânbaşı : bez
çobançantası : turpgillerden
çobanyıldızı : venüs, akyıldız
dalgalanımlı : sansasyonel
deniztavşanı : uzun
denizyıldızı : denizyıldızlarından
dışlanmaları : ırk ayrımı
gündüzsefası : kahkaha çiçeği
halkoylaması : referandum, plebisit, halk oylaması
kâğıthelvası : ince
kentlerarası : şehirlerarası
korkmadığını : meydan okumak
kullanılması : ruhsatlı
kuzgunkılıcı : süsengillerden, uzun, glâyöl
litografyacı : siyah
ls-bağlaşımı : öğeciklerde
maltahumması : kalaazar
manifaturacı : bezzaz, yırtımcı
mukaddesatçı : kutsalcı
normandiyalı : norman
parlaklığını : sönmek
pişmanlığını : ah vah etmek
portakalımsı : portakalsı
propogandacı : propogandist
rahatsızlığı : nefes etmek
sağlamlığını : çürümek
sidiktorbası : mesane, sidikkavuğu
şekerpancarı : ıspanakgillerden
topografyacı : yerbetimci
uluslararası : milletlerarası, beynelmilel, enternasyonal, arsıulusal, memleketler arası, vikihaber, vikipedi
yağmurkuşağı : gökkuşağı
yılanyastığı : yılanyastığıgillerden
yuvarlanması : döküntü

Bazı I ile biten 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


Azerbaycanlı :

TDK:
özel, isim Azerbaycan halkından veya bu halkın soyundan olan kimse

karmanyolacı :
TDK:
isim Karmanyola yoluyla adam soyan kimse

petrokimyacı :
TDK:
isim Petrokimya dalında uzmanlaşmış kimse

I ile biten 12 harfli İlçe isimleri

Dernekpazarı (Trabzon)

I ile biten 12 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ayçöreği ve Denizyıldızı - Yazar: Sunay Akın

Kelime Bulma Motoru