ISKA ile başlayan kelimeler

Başında ISKA harfleri bulunan 13 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Iskalamak, Iskaralık, Iskarpela

8 Harfli Kelimeler

Iskalama, Iskarmoz

7 Harfli Kelimeler

Iskarça, Iskarta, Iskatçı

6 Harfli Kelimeler

Iskaça, Iskala, Iskara

5 Harfli Kelimeler

Iskat

4 Harfli Kelimeler

Iska

Bazı ISKA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ıskaça :

TDK:
isim, denizcilik Yelkenli gemilerde direklerin alt uçlarının içine oturtulduğu yuva

ıskarça :
TDK:
1. isim, denizcilik Kalabalık liman
2. denizcilik Bir limanın gemilerle dolu olması durumu
3. Bir şeyi tıka basa doldurma

ıskarmoz :
TDK:
1. isim, denizcilik Gemilerin kaburgalarını oluşturan eğri ağaçların adı
2. Kürek takmak için kayık ve sandalın yan kenarına dikine yerleştirilmiş ağaç çubuk

Kelime Bulma Motoru