IT ile biten kelimeler

Sonunda IT harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Ceninisakıt

10 Harfli Kelimeler

Mutavassıt

9 Harfli Kelimeler

Akaryakıt

8 Harfli Kelimeler

Başyapıt, Münbasıt, Yağyakıt

7 Harfli Kelimeler

Bağışıt, Bırakıt, Lakayıt, Murabıt, Üçkağıt

6 Harfli Kelimeler

Bargıt, Çarkıt, Çıtçıt, Çıtpıt, Karşıt, Pırpıt, Sarkıt, Sızgıt, Zılgıt

5 Harfli Kelimeler

Argıt, Arkıt, Aygıt, Ayrıt, Bağıt, Çaşıt, Çıfıt, Çıkıt, Gavıt, Hayıt, Kalıt, Kanıt, Kasıt, Kayıt, Kısıt, Palıt, Rabıt, Rasıt, Sakıt, Sayıt, Sıkıt, Şakıt, Tanıt, Taşıt, Yabıt, Yakıt, Yanıt, Yapıt, Yaşıt, Yazıt, Zabıt

4 Harfli Kelimeler

Açıt, Ağıt, Amıt, Anıt, Aşıt, Ayıt

3 Harfli Kelimeler

Çıt, Kıt, Pıt, Zıt

Bazı IT ile biten kelimelerin eş anlamlıları


açıt : pencere
amıt : armut
anıt : abide, bakan, balbal, bitigen, toldıkorgan, yazdıç
aşıt : siper
aygıt : cihaz, alet, araç, cihaz, aparat, kit
ayıt : söylemek, anlatmak, mavi, hayıt
bağışıt : özür
bağıt : sözleşme, akit, mukavele, kontrat
başyapıt : şaheser, klasik, başeser
bırakıt : tereke, miras
ceninisakıt : düşük
çarkıt : eski, bozuk, sakat
çaşıt : ajan, casus
çıkıt : çıkak
çıtçıt : fermejüp, kopça
gavıt : öğütülmüş
hayıt : ayıt
kalıt : miras
kanıt : delil, iz, argüman, beyyine, burhan, ispat, kanıtsamak, tanuğ
kasıt : amaç, istek

Bazı IT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


anıt :

TDK:
1. isim, mimarlık Önemli bir olayın veya büyük bir kişinin gelecek kuşaklarca tarih boyunca anılması için yapılan, göze çarpacak büyüklükte, sembol niteliğinde yapı, abide
"Duydum ve okudum ki Sinan a bir anıt yapılacakmış." - N. Hikmet
2. Önemi ve değeri çok olan eser veya kişi

argıt :
TDK:
1. isim Geçit, boğaz, dağ boğazı, derbent
2. Keklik tutmakta kullanılan, tahtadan kapanların yan taraflarına bağlanan ağaç parça

ayrıt :
TDK:
isim, matematik İki düzlemin ara kesiti
"Bir küpün on iki ayrıtı vardır."

IT ile biten İlçe isimleri

Doğubayazıt (Ağrı)

IT ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Basılı Yakıt - Yazar: Ömer Lütfi Mete
İnsan Kirlenmesine Yanıt Serkan - Yazar: Kolektif
Sorgu ve Yanıt - Yazar: Patrick Ness

Kelime Bulma Motoru