IZ ile biten kelimeler

Sonunda IZ harfleri bulunan 600 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Oturubamısınız

12 Harfli Kelimeler

Antrenmansız, Ayrıcalıksız, Bağışlayınız, Duraksamasız, Parmaklıksız, Sertitikasız, Teferruatsız

11 Harfli Kelimeler

Angajmansız, Babalarımız, Bağlantısız, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Dolambaçsız, Farkındayız, Gıllıgışsız, Hayvancağız, Hazırlıksız, İnanmayınız, İstikrarsız, Kaldırımsız, Karşılıksız, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Kukuletasız, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Muhafazasız, Muhatarasız, Mübalağasız, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Salıncaksız, Saltanatsız, Sarsıntısız, Sızlanmasız, Takımyıldız, Teşkilatsız, Toleranssız, Yapmacıksız, Yardımcısız

10 Harfli Kelimeler

Abartmasız, Adamlıksız, Akanyıldız, Aktarmasız, Aldırışsız, Anlayışsız, Arkalıksız, Avantajsız, Ayrıntısız, Baharatsız, Bakışıksız, Bakışımsız, Bandırasız, Barınaksız, Camekansız, Cıvıltısız, Curcunasız, Çakıntısız, Çıkıntısız, Çocukcağız, Dağdağasız, Dayanaksız, Dayanıksız, Diplomasız, Doktorasız, Dokuncasız, Dolaşıksız, Gıcırtısız, Heyecansız, Hışıltısız, Hışırtısız, Istırapsız, Istisnasız, İhtirassız, İhtiyarsız, İhtiyatsız, İktidarsız, İktisatsız, İltihapsız, İmtiyazsız, İmtizaçsız, İnsicamsız, İntibaksız, İntizamsız, İnzibatsız, İrtibatsız, İstidatsız, İstisnasız, Kadıncağız, Kalafatsız, Kasıntısız, Katışıksız, Kıpırtısız, Kırışıksız, Kısıntısız, Kontratsız, Korunaksız, Madalyasız, Malumatsız, Manzarasız, Mobilyasız, Müsavatsız, Müteyakkız, Nakaratsız, Nasılsınız, Palangasız, Papatyasız, Parıltısız, Patavatsız, Patırtısız, Peşinatsız, Programsız, Sakıncasız, Sakınmasız, Sakıntısız, Saldırısız, Savunmasız, Sendikasız, Sıkıntısız, Sızıltısız, Sigortasız, Şakırtısız, Şatafatsız, Takınaksız, Takıntısız, Takunyasız, Tantanasız, Tasarımsız, Teminatsız, Tutamaksız, Yakalıksız, Yakışıksız, Yansımasız, Yapayalnız, Yaraşıksız, Yavrucağız, Yırtmaçsız, Zorlamasız

9 Harfli Kelimeler

Abartısız, Açınımsız, Adamcağız, Aralıksız, Ayrıcasız, Badanasız, Bağcıksız, Başarısız, Başlıksız, Başyıldız, Buzağısız, Çakmaksız, Çakşırsız, Çardaksız, Çarşafsız, Çavdarsız, Çıkrıksız, Dayançsız, Dermansız, Destansız, Fasılasız, Faturasız, Fistansız, Hafızasız, Hardalsız, Itibarsız, Izgarasız, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, Karasakız, Katmansız, Kazançsız, Kılağısız, Kılçıksız, Korumasız, Kravatsız, Kundaksız, Kursaksız, Macerasız, Maksatsız, Makyajsız, Mandalsız, Mangırsız, Mantıksız, Masrafsız, Mızraksız, Mikyassız, Mütenakız, Natıkasız, Noksansız, Numarasız, Okunaksız, Olanaksız, Omurgasız, Perdahsız, Pertavsız, Prangasız, Pusulasız, Rabıtasız, Ruhsatsız, Rüzgarsız, Sabıkasız, Sağlıksız, Sakınınız, Saydamsız, Sigarasız, Şamatasız, Tabakasız, Tabiatsız, Tartımsız, Topraksız, Tutkalsız, Varlıksız, Vasıtasız, Vesikasız, Vicdansız, Yanlışsız, Yapraksız, Yapyalnız, Yaşmaksız, Yıldızsız, Yordamsız, Zıvanasız

8 Harfli Kelimeler

Acımasız, Açıkağız, Ahlaksız, Akyıldız, Alakasız, Allahsız, Anlamsız, Aracısız, Arızasız, Aylandız, Aylıksız, Ayralsız, Ayrıksız, Ayrımsız, Bacaksız, Bağımsız, Bakımsız, Balıksız, Basaksız, Baskısız, Bıyıksız, Boğazsız, Buncağız, Cancağız, Cevapsız, Cumbasız, Çağrısız, Çalgısız, Çalımsız, Çantasız, Çapaksız, Çarıksız, Çatkısız, Çayırsız, Çuvaldız, Çuvalsız, Dalgasız, Damaksız, Damarsız, Damgasız, Devamsız, Dolaksız, Dolaysız, Duldasız, Dumansız, Duraksız, Duvaksız, Duyarsız, Endamsız, Evhamsız, Evlatsız, Faydasız, Garazsız, Günahsız, Haramsız, Hatırsız, Hayırsız, Hazımsız, Hesapsız, Hırkasız, İddiasız, İdmansız, İnançsız, İnsafsız, İştahsız, İtinasız, Kadınsız, Kalaysız, Kalçasız, Kalımsız, Kalıpsız, Kanatsız, Kancasız, Kapaksız, Kararsız, Kasıtsız, Katıksız, Katkısız, Kavgasız, Kaygısız, Kayıtsız, Kenarsız, Kılıfsız, Kılıksız, Kırmasız, Kıvamsız, Kıymasız, Kızcağız, Kitapsız, Kopçasız, Kremasız, Kulaksız, Kumaşsız, Kuralsız, Kurnasız, Kuşaksız, Külahsız, Lambasız, Maniasız, Markasız, Mayınsız, Meraksız, Mizaçsız, Munkabız, Nakışsız, Nalçasız, Nalınsız, Namazsız, Nasırsız, Nikahsız, Nişansız, Nizamsız, Noktasız, Ormansız, Paftasız, Palandız, Parçasız, Payansız, Pervasız, Plakasız, Rahatsız, Sabırsız, Sakalsız, Sargısız, Sarıağız, Saygısız, Sayımsız, Sebatsız, Selamsız, Sınaksız, Sınıfsız, Sınırsız, Silahsız, Sonrasız, Suratsız, Şahıssız, Şapkasız, Tabansız, Tanıtsız, Tanrımız, Tanrısız, Tarafsız, Taraksız, Tartısız, Telaşsız, Tıkaçsız, Tımtıkız, Tıraşsız, Tolgasız, Tulgasız, Tumbadız, Tutarsız, Vakarsız, Vasıfsız, Vatansız, Virajsız, Yağışsız, Yalansız, Yamçısız, Yangısız, Yanıtsız, Yankısız, Yararsız, Yazıksız, Zamansız, Zararsız, Ziyansız

7 Harfli Kelimeler

Açkısız, Adaksız, Adamsız, Ağaçsız, Ağızsız, Ağrısız, Akılsız, Alımsız, Amaçsız, Amansız, Apansız, Araçsız, Arkasız, Asılsız, Ayaksız, Ayarsız, Ayıpsız, Aynasız, Azatsız, Babasız, Bahtsız, Boyasız, Cakasız, Cezasız, Cilasız, Çağımız, Çakısız, Çalısız, Çaparız, Çapasız, Çarksız, Çatısız, Danssız, Darasız, Devasız, Eczasız, Esassız, Ezansız, Farksız, Foyasız, Fransız, Gıdasız, Harçsız, Hatasız, Havasız, Hayasız, Hınçsız, Hırssız, Holasız, Ilaçsız, Incalız, Ipıssız, Işıksız, İlaçsız, İmansız, İmzasız, İnansız, İvazsız, İzansız, Kafasız, Kamasız, Kapısız, Kazasız, Kınasız, Kocasız, Kozasız, Kumasız, Maaşsız, Manasız, Mayasız, Molasız, Muhafız, Olaysız, Onaysız, Onmasız, Oransız, Paçarız, Paçasız, Parasız, Pazısız, Plansız, Posasız, Riyasız, Sadasız, Sanssız, Sarıkız, Sayısız, Sedasız, Sırasız, Şakasız, Şanssız, Şartsız, Şifasız, Tapasız, Tasasız, Telekız, Tıpasız, Umarsız, Uyaksız, Uyarsız, Vefasız, Vidasız, Yakasız, Yasasız, Yatısız, Zırhsız, Ziyasız

6 Harfli Kelimeler

Abasız, Acısız, Anasız, Arasız, Aşısız, Avarız, Bağsız, Bahsız, Baldız, Bassız, Başsız, Bızbız, Camsız, Cansız, Carsız, Cazsız, Cımbız, Cızbız, Çapsız, Daldız, Dalsız, Damsız, Dızdız, Gamsız, Gazsız, Haksız, Havsız, Hırsız, Irzsız, Kansız, Kapsız, Karsız, Kassız, Kaşsız, Kılsız, Kınsız, Kırgız, Kırmız, Maltız, Mızmız, Muarız, Ovasız, Passız, Saçsız, Sansız, Sapsız, Sazsız, Sırsız, Şansız, Taçsız, Taşsız, Tatsız, Tavsız, Yağsız, Yaldız, Yalnız, Yanlız, Yansız, Yıldız

5 Harfli Kelimeler

Adsız, Akkız, Albız, Altız, Andız, Ansız, Arsız, Aysız, Camız, Cılız, Dalız, Gapız, Hafız, Hamız, Hayız, Hıfız, Ildız, Issız, Kabız, Kımız, Lafız, Mukız, Nabız, Nafız, Nakız, Sakız, Tıkız, Yağız, Yalız, Yarız

4 Harfli Kelimeler

Abız, Ağız, Anız, Arız

3 Harfli Kelimeler

Cız, Hız, Kız, Vız

Bazı IZ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


acımasız : merhametsiz, merhametsizce, acımaz, allah'tan korkmaz, allahsız, astığı astık, kestiği kestik, başkara, canavar, ceberut, cellât, cellât gibi, deli balta, dinsiz, gaddar olmak, gâvur, gâvurca, gâvurluk etmek, imanı yok, imansız, kâfir, kalpsiz, kansız, kaskatı, katı, katı yürekli, katılık, moskof, taş kalpli, taş yürekli, taşyürekli, tiran, yarlıgamas
adamcağız : adamcık
ayrıcalıksız : imtiyazsız
babalarımız : bizden
baskısız : disiplinsiz, terbiyesiz, ahlâksız, başıboş, vurgusuz
çalımsız : gösterişsiz, pozsuz
dağdağasız : gürültüsüz, patırtısız
dayanıksız : dayanmayan, güçsüz, metanetsiz, çerden çöpten, eften püften, kum torbası

Bazı IZ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


daldız :

TDK:
1. isim Marangozların kullandığı ağaç oymaya yarayan oluklu demir alet
2. Ağaçtan oyulmuş arı kovanı
3. Ağaçtan oyulmuş yayık
4. Petekten bal almak için kullanılan demir kepçe, demir bıçak

intizamsız :
TDK:
sıfat Düzensiz, düzeni olmayan, karışık
"Abdurrahman intizamsız fasılalarla hapşırıyordu." - Ö. Seyfettin

kuşaksız :
TDK:
sıfat Kuşağı olmayan

IZ ile biten İlçe isimleri

Sarız (Kayseri)

Kelime Bulma Motoru