IZ ile biten kelimeler

Sonunda IZ harfleri bulunan 600 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Oturubamısınız

12 Harfli Kelimeler

Antrenmansız, Ayrıcalıksız, Bağışlayınız, Duraksamasız, Parmaklıksız, Sertitikasız, Teferruatsız

11 Harfli Kelimeler

Angajmansız, Babalarımız, Bağlantısız, Çağrışımsız, Çalkantısız, Çarpıntısız, Dolambaçsız, Farkındayız, Gıllıgışsız, Hayvancağız, Hazırlıksız, İnanmayınız, İstikrarsız, Kaldırımsız, Karşılıksız, Kavrayışsız, Kayanyıldız, Kıprayışsız, Kıvılcımsız, Kukuletasız, Kullanışsız, Kumandansız, Madenkırmız, Muhafazasız, Muhatarasız, Mübalağasız, Müsamahasız, Orkestrasız, Pazarlıksız, Peştemalsız, Salıncaksız, Saltanatsız, Sarsıntısız, Sızlanmasız, Takımyıldız, Teşkilatsız, Toleranssız, Yapmacıksız, Yardımcısız

10 Harfli Kelimeler

Abartmasız, Adamlıksız, Akanyıldız, Aktarmasız, Aldırışsız, Anlayışsız, Arkalıksız, Avantajsız, Ayrıntısız, Baharatsız, Bakışıksız, Bakışımsız, Bandırasız, Barınaksız, Camekansız, Cıvıltısız, Curcunasız, Çakıntısız, Çıkıntısız, Çocukcağız, Dağdağasız, Dayanaksız, Dayanıksız, Diplomasız, Doktorasız, Dokuncasız, Dolaşıksız, Gıcırtısız, Heyecansız, Hışıltısız, Hışırtısız, Istırapsız, Istisnasız, İhtirassız, İhtiyarsız, İhtiyatsız, İktidarsız, İktisatsız, İltihapsız, İmtiyazsız, İmtizaçsız, İnsicamsız, İntibaksız, İntizamsız, İnzibatsız, İrtibatsız, İstidatsız, İstisnasız, Kadıncağız, Kalafatsız, Kasıntısız, Katışıksız, Kıpırtısız, Kırışıksız, Kısıntısız, Kontratsız, Korunaksız, Madalyasız, Malumatsız, Manzarasız, Mobilyasız, Müsavatsız, Müteyakkız, Nakaratsız, Nasılsınız, Palangasız, Papatyasız, Parıltısız, Patavatsız, Patırtısız, Peşinatsız, Programsız, Sakıncasız, Sakınmasız, Sakıntısız, Saldırısız, Savunmasız, Sendikasız, Sıkıntısız, Sızıltısız, Sigortasız, Şakırtısız, Şatafatsız, Takınaksız, Takıntısız, Takunyasız, Tantanasız, Tasarımsız, Teminatsız, Tutamaksız, Yakalıksız, Yakışıksız, Yansımasız, Yapayalnız, Yaraşıksız, Yavrucağız, Yırtmaçsız, Zorlamasız

9 Harfli Kelimeler

Abartısız, Açınımsız, Adamcağız, Aralıksız, Ayrıcasız, Badanasız, Bağcıksız, Başarısız, Başlıksız, Başyıldız, Buzağısız, Çakmaksız, Çakşırsız, Çardaksız, Çarşafsız, Çavdarsız, Çıkrıksız, Dayançsız, Dermansız, Destansız, Fasılasız, Faturasız, Fistansız, Hafızasız, Hardalsız, Itibarsız, Izgarasız, İtibarsız, İtimatsız, İtirazsız, Karasakız, Katmansız, Kazançsız, Kılağısız, Kılçıksız, Korumasız, Kravatsız, Kundaksız, Kursaksız, Macerasız, Maksatsız, Makyajsız, Mandalsız, Mangırsız, Mantıksız, Masrafsız, Mızraksız, Mikyassız, Mütenakız, Natıkasız, Noksansız, Numarasız, Okunaksız, Olanaksız, Omurgasız, Perdahsız, Pertavsız, Prangasız, Pusulasız, Rabıtasız, Ruhsatsız, Rüzgarsız, Sabıkasız, Sağlıksız, Sakınınız, Saydamsız, Sigarasız, Şamatasız, Tabakasız, Tabiatsız, Tartımsız, Topraksız, Tutkalsız, Varlıksız, Vasıtasız, Vesikasız, Vicdansız, Yanlışsız, Yapraksız, Yapyalnız, Yaşmaksız, Yıldızsız, Yordamsız, Zıvanasız

8 Harfli Kelimeler

Acımasız, Açıkağız, Ahlaksız, Akyıldız, Alakasız, Allahsız, Anlamsız, Aracısız, Arızasız, Aylandız, Aylıksız, Ayralsız, Ayrıksız, Ayrımsız, Bacaksız, Bağımsız, Bakımsız, Balıksız, Basaksız, Baskısız, Bıyıksız, Boğazsız, Buncağız, Cancağız, Cevapsız, Cumbasız, Çağrısız, Çalgısız, Çalımsız, Çantasız, Çapaksız, Çarıksız, Çatkısız, Çayırsız, Çuvaldız, Çuvalsız, Dalgasız, Damaksız, Damarsız, Damgasız, Devamsız, Dolaksız, Dolaysız, Duldasız, Dumansız, Duraksız, Duvaksız, Duyarsız, Endamsız, Evhamsız, Evlatsız, Faydasız, Garazsız, Günahsız, Haramsız, Hatırsız, Hayırsız, Hazımsız, Hesapsız, Hırkasız, İddiasız, İdmansız, İnançsız, İnsafsız, İştahsız, İtinasız, Kadınsız, Kalaysız, Kalçasız, Kalımsız, Kalıpsız, Kanatsız, Kancasız, Kapaksız, Kararsız, Kasıtsız, Katıksız, Katkısız, Kavgasız, Kaygısız, Kayıtsız, Kenarsız, Kılıfsız, Kılıksız, Kırmasız, Kıvamsız, Kıymasız, Kızcağız, Kitapsız, Kopçasız, Kremasız, Kulaksız, Kumaşsız, Kuralsız, Kurnasız, Kuşaksız, Külahsız, Lambasız, Maniasız, Markasız, Mayınsız, Meraksız, Mizaçsız, Munkabız, Nakışsız, Nalçasız, Nalınsız, Namazsız, Nasırsız, Nikahsız, Nişansız, Nizamsız, Noktasız, Ormansız, Paftasız, Palandız, Parçasız, Payansız, Pervasız, Plakasız, Rahatsız, Sabırsız, Sakalsız, Sargısız, Sarıağız, Saygısız, Sayımsız, Sebatsız, Selamsız, Sınaksız, Sınıfsız, Sınırsız, Silahsız, Sonrasız, Suratsız, Şahıssız, Şapkasız, Tabansız, Tanıtsız, Tanrımız, Tanrısız, Tarafsız, Taraksız, Tartısız, Telaşsız, Tıkaçsız, Tımtıkız, Tıraşsız, Tolgasız, Tulgasız, Tumbadız, Tutarsız, Vakarsız, Vasıfsız, Vatansız, Virajsız, Yağışsız, Yalansız, Yamçısız, Yangısız, Yanıtsız, Yankısız, Yararsız, Yazıksız, Zamansız, Zararsız, Ziyansız

7 Harfli Kelimeler

Açkısız, Adaksız, Adamsız, Ağaçsız, Ağızsız, Ağrısız, Akılsız, Alımsız, Amaçsız, Amansız, Apansız, Araçsız, Arkasız, Asılsız, Ayaksız, Ayarsız, Ayıpsız, Aynasız, Azatsız, Babasız, Bahtsız, Boyasız, Cakasız, Cezasız, Cilasız, Çağımız, Çakısız, Çalısız, Çaparız, Çapasız, Çarksız, Çatısız, Danssız, Darasız, Devasız, Eczasız, Esassız, Ezansız, Farksız, Foyasız, Fransız, Gıdasız, Harçsız, Hatasız, Havasız, Hayasız, Hınçsız, Hırssız, Holasız, Ilaçsız, Incalız, Ipıssız, Işıksız, İlaçsız, İmansız, İmzasız, İnansız, İvazsız, İzansız, Kafasız, Kamasız, Kapısız, Kazasız, Kınasız, Kocasız, Kozasız, Kumasız, Maaşsız, Manasız, Mayasız, Molasız, Muhafız, Olaysız, Onaysız, Onmasız, Oransız, Paçarız, Paçasız, Parasız, Pazısız, Plansız, Posasız, Riyasız, Sadasız, Sanssız, Sarıkız, Sayısız, Sedasız, Sırasız, Şakasız, Şanssız, Şartsız, Şifasız, Tapasız, Tasasız, Telekız, Tıpasız, Umarsız, Uyaksız, Uyarsız, Vefasız, Vidasız, Yakasız, Yasasız, Yatısız, Zırhsız, Ziyasız

6 Harfli Kelimeler

Abasız, Acısız, Anasız, Arasız, Aşısız, Avarız, Bağsız, Bahsız, Baldız, Bassız, Başsız, Bızbız, Camsız, Cansız, Carsız, Cazsız, Cımbız, Cızbız, Çapsız, Daldız, Dalsız, Damsız, Dızdız, Gamsız, Gazsız, Haksız, Havsız, Hırsız, Irzsız, Kansız, Kapsız, Karsız, Kassız, Kaşsız, Kılsız, Kınsız, Kırgız, Kırmız, Maltız, Mızmız, Muarız, Ovasız, Passız, Saçsız, Sansız, Sapsız, Sazsız, Sırsız, Şansız, Taçsız, Taşsız, Tatsız, Tavsız, Yağsız, Yaldız, Yalnız, Yanlız, Yansız, Yıldız

5 Harfli Kelimeler

Adsız, Akkız, Albız, Altız, Andız, Ansız, Arsız, Aysız, Camız, Cılız, Dalız, Gapız, Hafız, Hamız, Hayız, Hıfız, Ildız, Issız, Kabız, Kımız, Lafız, Mukız, Nabız, Nafız, Nakız, Sakız, Tıkız, Yağız, Yalız, Yarız

4 Harfli Kelimeler

Abız, Ağız, Anız, Arız

3 Harfli Kelimeler

Cız, Hız, Kız, Vız

Bazı IZ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


adamcağız : adamcık
albız : şeytan, yek
babalarımız : bizden
bakışıksız : bakışımsız
baskısız : disiplinsiz, terbiyesiz, ahlâksız, başıboş, vurgusuz
çakmaksız : eski, kibrit
çalımsız : gösterişsiz, pozsuz
çapsız : değersiz, mikro
dayanıksız : dayanmayan, güçsüz, metanetsiz, çerden çöpten, eften püften, kum torbası, mukavemetsiz, yalın kat, yufka
dızdız : vızıltı
dolambaçsız : açık
endamsız : kısa, çelimsiz
faydasız : yararsız, tırışka
iktisatsız : tutumsuz
inançsız : imansız, itikâtsız
inzibatsız : düzensiz, başıboş
kırmız : çiçek boyası
mantıksız : mantığa
pertavsız : büyüteç
sakalsız : tıraşsız, matruşluk
sarıağız : denizgüzeli
şansız : ünsüz, gösterişsiz, kılıksız, kıyafetsiz
şartsız : koşulsuz
tasasız : kaygısız, ağrısız, düşüncesiz

Bazı IZ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ayrıcalıksız :

TDK:
sıfat Ayrıcalığı olmayan, ayrıcalık tanınmayan, imtiyazsız

paçarız :
TDK:
sıfat Çapraz

saygısız :
TDK:
sıfat Gereken saygıyı göstermeyen, saygısı olmayan, hürmetsiz
"Kimdir bilir misin? Vatanın ... Şimdi saygısız / Bir göz bu nazlı çehreye -Allah esirgesin- / Kem bir nazarla baksa tahammül eder misin?" - T. Fikret

IZ ile biten İlçe isimleri

Sarız (Kayseri)

IZ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Faydasız Randevu - Yazar: İsmet Özel

IZ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


NİSA - 112: Kim kasıtlı veya kasıtsız bir günah kazanır da sonra onu bir suçsuzun üzerine atarsa, muhakkak ki, büyük bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmiş olur.
BAKARA - 225: Allah sizi kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Lâkin kasıtlı yaptığınız yeminlerinizden dolayı sizi sorumlu tutar. Allah gafûrdur, halîmdir.
MÜ'MİNUN - 3: Onlar ki, boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler;.

Kelime Bulma Motoru