ŞÜ ile başlayan kelimeler

Başında ŞÜ harfleri bulunan 30 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Şümullendirmek, Şüphelendirmek

13 Harfli Kelimeler

Şümullendirme, Şüphelendirme

12 Harfli Kelimeler

Şüphelenerek

11 Harfli Kelimeler

Şükreylemek, Şüphelenmek

10 Harfli Kelimeler

Şükreyleme, Şüphecilik, Şüpheleniş, Şüphelenme

9 Harfli Kelimeler

Şükredici, Şükretmek

8 Harfli Kelimeler

Şükreden, Şükretme, Şüphesiz

7 Harfli Kelimeler

Şüceyne, Şümullü, Şüpheci, Şüpheli

6 Harfli Kelimeler

Şüheda, Şükran, Şüreka

5 Harfli Kelimeler

Şükrü, Şükür, Şümul, Şümül, Şüphe, Şüruk

4 Harfli Kelimeler

Şüyu

Bazı ŞÜ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


şükran :

TDK:
isim İyilik bilme, gönül borcu, minnettarlık
"Biz şükran ve muhabbetle ellerini öpüyoruz." - R. H. Karay

şükreylemek :
TDK:
-e Şükretmek

şüphe :
TDK:
isim Kuşku
"Saçma sapan zannedilen bu sözlerin pek bariz bir mistik tesirle söylendiğine şüphe yoktur." - A. H. Çelebi

ŞÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bütün Güzel Çocuklar Şüpheli - Yazar: Umay Umay
Altı Şüpheli - Yazar: Vikas Swarup
Ramazan İktisad Şükür Risaleleri (Cep Boy) - Yazar: Bediüzzaman...

ŞÜ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İBRAHİM - 10: Peygamberleri dedi ki: Gökleri ve yeri yaratan Allah hakkında şüphe mi var? Halbuki O, sizin günahlarınızdan bir kısmını bağışlamak ve sizi muayyen bir vakte kadar yaşatmak için sizi (hak dine) çağırıyor. Onlar dediler ki: Siz de bizim gibi bir insandan başka bir şey değilsiniz. Siz bizi atalarımızın tapmış olduğu şeylerden döndürmek istiyorsunuz. Öyleyse bize, apaçık bir delil getirin!  .
HUD - 110: Andolsun biz Musa'ya Kitab'ı verdik; fakat onda ihtilaf edildi. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, elbette onların arasında hüküm verilmişti (ve işleri de bitirilmişti).  Şüphesiz ki onlar (Mekkeliler)  de Kur'an hakkında derin bir şüphe içindedirler.
EN'AM - 12: (Onlara) Göklerde ve yerde olanlar kimindir? diye sor. «Allah'ındır» de. O, merhamet etmeyi kendi zatına farz kıldı. Sizi, varlığında şüphe olmayan kıyamet gününde elbette toplayacaktır. Kendilerini ziyana sokanlar var ya işte onlar inanmazlar.

Kelime Bulma Motoru