ŞI ile başlayan kelimeler

Başında ŞI harfleri bulunan 61 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Şıngırdayarak

12 Harfli Kelimeler

Şıklaştırmak, Şıpırdayarak, Şırıngalamak

11 Harfli Kelimeler

Şıkırdatmak, Şıklaştırma, Şımartılmak, Şımartılmış, Şıngırdamak, Şıpsevdilik, Şırıngalama

10 Harfli Kelimeler

Şıkırdamak, Şıkırdatma, Şımarıklık, Şımartılma, Şıngırdama, Şıpırdamak, Şırakkadak, Şırıldamak, Şırlanyağı

9 Harfli Kelimeler

Şıkırdama, Şıklaşmak, Şımarıkça, Şımartmak, Şıpırdama, Şıraölçer, Şırıldama

8 Harfli Kelimeler

Şıklaşma, Şımarmak, Şımarmış, Şımartma, Şıngırtı, Şıppadak, Şıpsevdi, Şırfıntı, Şırlağan, Şırlamak, Şırpıntı

7 Harfli Kelimeler

Şıkırtı, Şımarık, Şımarış, Şımarma, Şıpıdık, Şıpırtı, Şıralık, Şırıltı, Şırınga, Şırlama

6 Harfli Kelimeler

Şıklık, Şıkşık, Şıllık, Şıngıl, Şıpşıp, Şıracı, Şıralı, Şıvgın

5 Harfli Kelimeler

Şıpka, Şırak

4 Harfli Kelimeler

Şıra

3 Harfli Kelimeler

Şık, Şıp

Bazı ŞI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


şık : güzel, zarif, yerinde, seçenek, alternatif, apiko, baydan, cartı, kıvrak, kibar, tonlu
şıkırdamak : aydınlanmak, parlamak
şıllık : yelloz
şımarık : şımarmış, şımartılmış, baylan, el bebek gül bebek, hırlı, şopar
şımarıklık : baylanlık, naz
şımarmış : şımarık
şımartılmış : şımarık, yüzlü
şımartmak : azdırmak, başına çıkarmak, yüz vermek
şıngırdayarak : şıngır şıngır
şıpıdık : şıpşıp
şıpşıp : ökçesiz, şıpıdık
şırıltı : çağ, yansıma
şırınga : enjektör, iğne
şırlağan : susam yağı
şırpıntı : namussuz
şıvgın : filiz

Bazı ŞI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


şımarmak :

TDK:
nsz Kendisine gösterilen sevgi ve saygıdan veya verilen değerden yüreklenerek yersiz ve aşırı davranışlarda bulunmak
"Şımardım, lakırtıyı senli benliye çevirip sordum." - R. H. Karay

şıpırtı :
TDK:
isim Şıpırdama sırasında çıkan sesin adı
"İçeride hafif su damlaları şıpırtılarına benzeyen belirsiz gürültüler vardı." - P. Safa

şıppadak :
TDK:
zarf Birdenbire ve beklenmeyen bir zamanda
"Şıppadak çıkageldi."

ŞI ile başlayan İlçe isimleri

Şırnak Merkez (Şırnak)

Kelime Bulma Motoru