Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


alışılmamış : nadir, bilinmeyen, acibe, olmadık, tuhaf, yadırgatıcı, yepyeni
bağdaşmamış : gayrimütecanis
bağlanmamış : başıboş
başmüfettiş : başdenetmen
belirlenmiş : sınırlı
belirtilmiş : marke, müstahkem
böceklenmiş : böcekli
bulutlanmış : bulutlu
büyüklenmiş : kibirli
çukurlaşmış : çökük
damgalanmış : meskûk, muntabı
dercolunmuş : münderic
dilimlenmiş : yoğurtlu kebap
doğrulanmış : tasdikli
doldurulmuş : dolgulu, sıkı
eğitilmemiş : eğitimsiz
engellenmiş : inhibe, tutulmuş
genelleşmiş : müteammim
kalınlaşmış : donra
kaşarlanmış : kaşarlı
kaybedilmiş : yitik
kızartılmış : talkan
kilitlenmiş : kilitli
kirlenmemiş : arı
maskelenmiş : kamufle, maskeli
mühürlenmiş : mühürbend
noktalanmış : münakkat
parlatılmış : mücellâ, perdahlı
savatlanmış : savatlı
semirtilmiş : besili
söylenmemiş : meskût
tasarlanmış : mutasavver
tavlanmamış : tavsız
tıkaçlanmış : tıkaçlı
tıraşlanmış : baget
tutturulmuş : takılı
yangılanmış : yangılı
yapılageliş : teamül

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


işitilmemiş :

TDK:
sıfat O güne değin duyulmamış, şaşılacak, olağan dışı

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


C'nin Hazırlanmış Hayatı - Yazar: Sadık...

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


VAKİA - 18: Maîn çeşmesinden doldurulmuş testiler, ibrikler ve kadehlerle.
CİN - 8: Doğrusu biz (cinler), göğü yokladık, fakat onu sert bekçilerle, alev huzmeleriyle doldurulmuş bulduk.

Kelime Bulma Motoru