Ş ile biten 11 harfli kelimeler

Sonunda Ş harfleri bulunan 11 harfli 138 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Alışılmamış, Arıtılmamış, Astarlanmış, Aşılanmamış, Bağdaşmamış, Bağışlanmış, Bağlanmamış, Bastırılmış, Başmüfettiş, Belirlenmiş, Belirtilmiş, Benimsenmiş, Bestelenmiş, Biçimlenmiş, Bildirilmiş, Boncuklanış, Böceklenmiş, Bulutlanmış, Büyüklenmiş, Cezbedilmiş, Çengelleyiş, Çukurlaşmış, Damgalanmış, Dengelenmiş, Dercolunmuş, Destekleyiş, Dilimlenmiş, Doğrulanmış, Doldurulmuş, Dondurulmuş, Duygulanmış, Düzeltilmiş, Düzenlenmiş, Eğitilmemiş, Engellenmiş, Feshedilmiş, Fırınlanmış, Gelişememiş, Genelleşmiş, Gönderilmiş, Gümbürdeyiş, Haczedilmiş, Hakkedilmiş, Hazırlanmış, Heykeltıraş, Hiddetleniş, Huysuzlanış, İşitilmemiş, Kabartılmış, Kabullenmiş, Kadınlaşmış, Kahreyleyiş, Kalbolunmuş, Kaldırılmış, Kalınlaşmış, Kalıplaşmış, Kanıtlanmış, Kanunlaşmış, Kapsamlayış, Kararlaşmış, Kaşarlanmış, Kaybedilmiş, Kesinleşmiş, Keşfedilmiş, Kısaltılmış, Kısıtlanmış, Kızartılmış, Kilitlenmiş, Kirlenmemiş, Köklendiriş, Kökleştiriş, Körleştiriş, Köstekleniş, Köstekleyiş, Kullanılmış, Kundaklanış, Kundaklayış, Kuvvetleniş, Küçültülmüş, Lanetlenmiş, Maskelenmiş, Methedilmiş, Mühürlenmiş, Nasırlaşmış, Neşredilmiş, Neticeleniş, Noktalanmış, Numaralanış, Numaralayış, Olgunlaşmış, Parçalanmış, Parlatılmış, Perçinleniş, Perçinleyiş, Reddolunmuş, Rendelenmiş, Saklanılmış, Savatlanmış, Savsaklayış, Sayfalanmış, Sayrılanmış, Semirtilmiş, Seslendiriş, Sevindirmiş, Sınırlanmış, Söylenmemiş, Süslenmemiş, Şımartılmış, Tamamlanmış, Tanıtlanmış, Tartaklanış, Tartaklayış, Tartılmamış, Tasarlanmış, Tavlanmamış, Temizlenmiş, Teyellenmiş, Tıkaçlanmış, Tıraşlanmış, Törpülenmiş, Tutturulmuş, Unutulmamış, Vakfedilmiş, Varaklanmış, Vehmolunmuş, Yaltaklanış, Yangılanmış, Yapılageliş, Yasaklanmış, Yassılaşmış, Yıpranmamış, Yoğunlaşmış, Yontulmamış, Yorumlanmış, Yöneltilmiş, Yüklenilmiş, Yükletilmiş, Zehirlenmiş

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin eş anlamlıları


arıtılmamış : petrol
bastırılmış : muntafi
belirlenmiş : sınırlı
böceklenmiş : böcekli
büyüklenmiş : kibirli
cezbedilmiş : müncezib
çukurlaşmış : çökük
dengelenmiş : stabilize
düzeltilmiş : ayarlı, rendide, rötuşlu
eğitilmemiş : eğitimsiz
gönderilmiş : münbais
haczedilmiş : hacizli
hakkedilmiş : mahkûk
hazırlanmış : ıvaz, mücehhez, müstahzar, tertipli
işitilmemiş : şaşılacak
kalbolunmuş : münkalib
kanunlaşmış : mukannen
keşfedilmiş : mekşuf, münkeşif
kısıtlanmış : kısıtlı
kilitlenmiş : kilitli
kullanılmış : müstamel, çıkma, ikinci el
küçültülmüş : musağğar
noktalanmış : münakkat
olgunlaşmış : feleğin çemberinden geçmiş, mütekâmil, olmuş, yetişkin, yetme
parlatılmış : mücellâ, perdahlı
savatlanmış : savatlı
sayrılanmış : sayrı
semirtilmiş : besili
seslendiriş : seslendirme
sınırlanmış : bağlı, hudutlu, kısıtlı, mahdut, münhasır, sınırlı
söylenmemiş : meskût
şımartılmış : şımarık

Bazı Ş ile biten 11 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


numaralanış :

TDK:
isim Numaralanma işi

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Söylenmemiş Şarkılar - Yazar: Canan Tan
Söylenmemiş Sözler - Yazar: İ. Hakkı Aksoyak
Söylenmemiş Sevda Sözleri - Yazar: Bahri Oral

Ş ile biten 11 harfli kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 131: Kâfirler için hazırlanmış bulunan ateşten sakının!.
ALİ İMRAN - 133: Rabbinizin bağışına ve takvâ sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun!.
HADİD - 21: Rabbinizden bir mağfirete; Allah'a ve peygamberlerine inananlar için hazırlanmış olup genişliği gökle yerin genişliği kadar olan cennete koşuşun. İşte bu, Allah'ın lütfudur ki onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir.

Kelime Bulma Motoru