ŞME ile biten kelimeler

Sonunda ŞME harfleri bulunan 471 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Profesyonelleşme

15 Harfli Kelimeler

Demokratikleşme, Gelenekselleşme, Kapitalistleşme, Kooperatifleşme, Terbiyesizleşme

14 Harfli Kelimeler

Kopolimerleşme, Müstehcenleşme

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme, Belirginleşme, Biçimsizleşme, Cehennemleşme, Çekingenleşme, Çetrefilleşme, Dejenereleşme, Dramatikleşme, Endüstrileşme, Evrenselleşme, Geçersizleşme, Geçimsizleşme, Hümanistleşme, Kalenderleşme, Kırtıpilleşme, Kolektifleşme, Kondenseleşme, Kötümserleşme, Müesseseleşme, Operatörleşme, Otomatikleşme, Perdesizleşme, Proleterleşme, Rasyonelleşme, Sevimsizleşme, Tedirginleşme, Verimsizleşme

12 Harfli Kelimeler

Anormalleşme, Arabeskleşme, Cendereleşme, Çingeneleşme, Değirmileşme, Dinamikleşme, Edepsizleşme, Edilgenleşme, Etkisizleşme, Federalleşme, Gelenekleşme, Genizsileşme, Holdingleşme, Homojenleşme, Kangrenleşme, Keratinleşme, Kötürümleşme, Kristalleşme, Kurşunileşme, Küreselleşme, Laubalileşme, Liberalleşme, Magazinleşme, Mahallileşme, Mahkemeleşme, Merkezileşme, Ölümsüzleşme, Ötümsüzleşme, Polimerleşme, Radikalleşme, Serserileşme, Sevimlileşme, Sömürgeleşme, Süreğenleşme, Şehirlileşme, Tebeşirleşme, Tekdüzeleşme, Yöreselleşme

11 Harfli Kelimeler

Askerileşme, Bedbinleşme, Bencilleşme, Bezginleşme, Bülbülleşme, Cazibeleşme, Cemaatleşme, Cennetleşme, Cömertleşme, Çirkefleşme, Çirkinleşme, Çökkünleşme, Densizleşme, Dernekleşme, Destekleşme, Dinginleşme, Divaneleşme, Düşkünleşme, Efsaneleşme, Faşistleşme, Fersizleşme, Fingirdeşme, Formülleşme, Gerginleşme, Globalleşme, Göçebeleşme, Göçmenleşme, Granitleşme, Gülünçleşme, Gümüşileşme, Güncelleşme, Gürbüzleşme, Halsizleşme, Hevenkleşme, İlginçleşme, İşaretleşme, İzomerleşme, Kadifeleşme, Kalkerleşme, Kandilleşme, Kanserleşme, Kartelleşme, Katmerleşme, Kekemeleşme, Kentlileşme, Kerpiçleşme, Keskinleşme, Kıymetleşme, Klasikleşme, Kronikleşme, Küskünleşme, Makineleşme, Medenileşme, Merkezleşme, Mermerleşme, Miskinleşme, Modernleşme, Müşkülleşme, Müzminleşme, Nankörleşme, Nesnelleşme, Neticeleşme, Normalleşme, Öğecikleşme, Ötümlüleşme, Peltekleşme, Perçinleşme, Pestilleşme, Peynirleşme, Pratikleşme, Samimileşme, Sanayileşme, Seçkinleşme, Sembolleşme, Sessizleşme, Seyrekleşme, Sistemleşme, Sosyalleşme, Sterilleşme, Süblimleşme, Sümsükleşme, Süngerleşme, Sürtükleşme, Süzgünleşme, Şirketleşme, Şirretleşme, Tembelleşme, Ticarileşme, Titrekleşme, Trajikleşme, Tümsekleşme, Türkçeleşme, Yabanileşme, Yetkinleşme, Yüzsüzleşme, Ziyadeleşme

10 Harfli Kelimeler

Alenileşme, Asabileşme, Avareleşme, Badikleşme, Barizleşme, Basitleşme, Bebekleşme, Becelleşme, Bediileşme, Bedirleşme, Belirleşme, Benekleşme, Bengileşme, Beterleşme, Bildirişme, Bireyleşme, Bücürleşme, Bütünleşme, Cazipleşme, Cebelleşme, Cedelleşme, Cepheleşme, Ciddileşme, Cilveleşme, Cimrileşme, Cisimleşme, Cücükleşme, Çelikleşme, Çetinleşme, Çevikleşme, Çiçekleşme, Çifteleşme, Çipilleşme, Çizgileşme, Demirleşme, Derinleşme, Deyimleşme, Dikenleşme, Dünürleşme, Ebedileşme, Eblehleşme, Enayileşme, Enezeleşme, Enginleşme, Ergenleşme, Erginleşme, Erkekleşme, Esmerleşme, Esnekleşme, Esterleşme, Etkinleşme, Evcilleşme, Fakirleşme, Fosilleşme, Frenkleşme, Garipleşme, Genelleşme, Güdükleşme, Güzelleşme, Haberleşme, Hafifleşme, Haşinleşme, Helalleşme, Hizipleşme, Hödükleşme, İfritleşme, İlkelleşme, İvedileşme, Kahpeleşme, Kavilleşme, Kemikleşme, Kesinleşme, Keşikleşme, Kireçleşme, Klişeleşme, Komikleşme, Köhneleşme, Kömürleşme, Köpekleşme, Kutsileşme, Küçükleşme, Külçeleşme, Kütinleşme, Kütükleşme, Legalleşme, Maddeleşme, Maddileşme, Melezleşme, Millileşme, Muzipleşme, Nazikleşme, Neftileşme, Nöbetleşme, Ödünçleşme, Özdeşleşme, Özerkleşme, Özgünleşme, Özgürleşme, Partileşme, Pasifleşme, Pelteleşme, Pembeleşme, Pençeleşme, Pintileşme, Resimleşme, Resmileşme, Sabitleşme, Sakinleşme, Semizleşme, Serinleşme, Silikleşme, Simgeleşme, Sinsileşme, Sirkeleşme, Sivilleşme, Sivrileşme, Süflileşme, Süngüleşme, Şehirleşme, Şekerleşme, Tabiileşme, Tekelleşme, Temelleşme, Tetikleşme, Tilkileşme, Tiritleşme, Tirşeleşme, Titizleşme, Tümörleşme, Türküleşme, Ürkekleşme, Üstünleşme, Vahşileşme, Yedekleşme, Yeğinleşme, Yerelleşme, Yerlileşme, Yiğitleşme, Yükünleşme, Yüzeyleşme

9 Harfli Kelimeler

Ahitleşme, Aksileşme, Apseleşme, Asrileşme, Birikişme, Cenkleşme, Cüceleşme, Çeneleşme, Çeteleşme, Çiftleşme, Denkleşme, Dinçleşme, Dirileşme, Dişileşme, Ehlileşme, Erinleşme, Esenleşme, Eskileşme, Eşekleşme, Eşitleşme, Eterleşme, Etkileşme, Hainleşme, İkizleşme, İlkeleşme, Katileşme, Kavileşme, Keçeleşme, Keçileşme, Kentleşme, Kistleşme, Kişileşme, Klikleşme, Köleleşme, Kötüleşme, Kümeleşme, Laikleşme, Mavileşme, Nötrleşme, Opalleşme, Öbekleşme, Öğürleşme, Özelleşme, Restleşme, Sadeleşme, Sahileşme, Semeleşme, Sertleşme, Şistleşme, Tazeleşme, Tersleşme, Ünlüleşme, Yenileşme

8 Harfli Kelimeler

Adileşme, Asileşme, Bekleşme, Benzeşme, Birleşme, Bönleşme, Cinleşme, Çiğleşme, Çölleşme, Depreşme, Devleşme, Dikleşme, Dilleşme, Dürtüşme, Düzleşme, Efeleşme, Genleşme, Gölleşme, Gürleşme, Halleşme, Hinleşme, İkileşme, İletişme, İrileşme, Kelleşme, Kökleşme, Körleşme, Köyleşme, Közleşme, Kütleşme, Lifleşme, Mitleşme, Netleşme, Pekleşme, Pesleşme, Piçleşme, Söyleşme, Sözleşme, Sürtüşme, Tekleşme, Tezleşme, Tipleşme, Titreşme, Tizleşme, Yerleşme, Yüzleşme

7 Harfli Kelimeler

Bileşme, Bilişme, Binişme, Bitişme, Bölüşme, Büzüşme, Çekişme, Çelişme, Çitişme, Çöküşme, Çözüşme, Değişme, Derişme, Didişme, Direşme, Dönüşme, Dövüşme, Eğleşme, Ekleşme, Eşleşme, Geçişme, Gelişme, Gicişme, Gidişme, Girişme, Göçüşme, Görüşme, Gülüşme, Güreşme, İtleşme, Kesişme, Küsüşme, Meleşme, Ölçüşme, Örtüşme, Özdeşme, Özleşme, Pekişme, Sevişme, Söğüşme, Sövüşme, Tepişme, Üçleşme, Yenişme

6 Harfli Kelimeler

Emişme, Erişme, İlişme, İtişme, Ödeşme, Öpüşme, Ötüşme, Üleşme, Ürüşme, Üşüşme

5 Harfli Kelimeler

Beşme, Çeşme, Deşme, Düşme, Pişme, Reşme, Şişme

4 Harfli Kelimeler

Eşme, Üşme

Bazı ŞME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bitişme : ittisal, iltisak, mukarenet, muvasala
cedelleşme : becelleşme, cebelleşme
düşme : çangıl çungul etmek, çangır çungur, isabet, patır kütür, patır patır, sukut, tedenni, tenezzül
geçişme : ozmos, ozmoz, geçişim, hulûl
gelişme : inkişaf, neşvünema, tekâmül, zenginleştiği, biyoloji, developman, dirimbilim, evolüsyon, nema, statik, terakki, tor, uç vermek
globalleşme : küreselleşme
hizipleşme : klikleşme
klikleşme : hizipleşme
nöbetleşme : münavebe
perdesizleşme : detone
seçkinleşme : temayüz
sevişme : aganigi, aşne fişne, muaşaka
söyleşme : yârenlik
sözleşme : bağıt, akit, mukavele, kontrat, mukavelename, ahit, akdetmek, kavil, kavlükarar

Bazı ŞME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


çelişme :

TDK:
1. isim Çelişmek durumu, tenakuz
2. mantık Önerme, yargı, kavram ve terimlerin birbirini tutmama durumu

devleşme :
TDK:
isim Devleşmek işi veya durumu

ergenleşme :
TDK:
isim Ergenleşmek durumu, büluğ

ŞME ile biten İlçe isimleri

Çeşme (İzmir)
Eşme (Uşak)

ŞME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Tutku Oyunları - Yüzleşme - Yazar: Aleatha Romig
Yüzleşme Vakti - Yazar: Halit Ertuğrul
Yeraltı Öyküleri Kırık Döngü Ya Da Yüzleşme - Yazar: Süleyman Karakaş

Kelime Bulma Motoru