AĞIR ile başlayan kelimeler

Başında AĞIR harfleri bulunan 30 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Ağırlaştırıcı, Ağırlaştırmak, Ağırşaklanmak

12 Harfli Kelimeler

Ağırbaşlılık, Ağırkanlılık, Ağırlaştıran, Ağırlaştırma, Ağırşaklanma

10 Harfli Kelimeler

Ağırlanmak, Ağırlaşmak, Ağırlatmak

9 Harfli Kelimeler

Ağırbaşlı, Ağırcanlı, Ağırkanlı, Ağırlamak, Ağırlanma, Ağırlaşma, Ağırlatma, Ağırlayan, Ağırlıklı, Ağırsamak

8 Harfli Kelimeler

Ağırlama, Ağırsama

7 Harfli Kelimeler

Ağırbaş, Ağırcık, Ağırdan, Ağırlık, Ağırşak

6 Harfli Kelimeler

Ağırca

4 Harfli Kelimeler

Ağır

Bazı AĞIR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ağırşaklanmak :

TDK:
nsz Ergenlik döneminde çıbanda veya memede ağırşak biçiminde bir tümsek oluşmak

ağır :
TDK:
1. sıfat Tartıda çok çeken, hafif karşıtı
"Kurşun, ağır bir madendir. Taş yerinde ağırdır."
2. Çapı, boyutu büyük
"Ağır top."
3. Yavaş
"Adam ağır adımlarla gelip masanın başına geçiyor." - E. M. Karakurt
4. Yoğun
"Evin sofasına girer girmez kendisini ağır bir duman karşıladı." - A. Sayar
5. Fiziksel sebeplerden dolayı güç işiten (kulak)
6. Değeri çok olan, gösterişli
"Ağır kıyafeti ile muhite uymayan Canan ın yanında, ne kadar rahat ve sadeydi." - M. C. Kuntay
7. Çetin, güç
"Denizcilik tarihinin en ağır sorumluluklarından birini üzerine alıyordu." - F. F. Tülbentçi
8. Ciddi
9. Sıkıntı veren, bunaltan
10. Dokunaklı, insanın gücüne giden, kırıcı
"Kızmıştım, Keziban a söylenecek şöyle ağır bir söz arıyordum." - N. Ataç
11. Ağırbaşlı, ciddi
"Bu, on dokuz yaşında ufak tefek bir kızdı fakat otuz yaşındaki bir insandan daha ağırdı." - H. E. Adıvar
12. Keskin, boğucu (koku)
"Bu koku, en hafif rüzgârla burnu kuvvetli bir adama uzaktan kendini hissettirecek kadar ağırdır." - F. R. Atay
13. Kısık, alçak
"Ağaya pek duyurmak istemeyen ağır bir sesle kulağıma eğildi." - O. C. Kaygılı
14. Davranışları yavaş olan
15. Sindirimi güç (yiyecek)
"Ağır bir yemek."
16. isim, spor Ağır sıklet
"Yıllarca ağırda güreşti."
17. zarf Yavaş bir biçimde
"Cüneyt Bey sözlerini tartıyormuş gibi ağır söylüyordu." - E. İ. Benice

ağırcanlı :
TDK:
1. sıfat Çok yavaş iş yapan, çevik olmayan
2. Varlığı sıkıntı veren, sevimsiz
3. Tembel
4. Gebe (kadın)

AĞIR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


EN'AM - 25: Onlardan seni (okuduğun Kur'an'ı) dinleyenler de vardır. Fakat onu anlamalarına engel olmak için kalplerinin üstüne perdeler, kulaklarına da ağırlık verdik. Onlar her türlü mucizeyi görseler bile yine de ona inanmazlar. Hatta o kâfirler sana geldiklerinde: «Bu Kur'an eskilerin masallarından başka bir şey değildir» diyerek seninle tartışırlar.
KASAS - 27: (Şuayb) dedi ki: Bana sekiz yıl çalışmana karşılık şu iki kızımdan birini sana nikâhlamak istiyorum. Eğer on yıla tamamlarsan artık o kendinden; yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden (işverenlerden) bulacaksın.
FUSSİLET - 44: Eğer biz onu, yabancı dilden bir Kur'an kılsaydık, diyeceklerdi ki: Ayetleri tafsilatlı şekilde açıklanmalı değil miydi? Arab'a yabancı dilden (kitap) olur mu? De ki: O, inananlar için doğru yolu gösteren bir kılavuzdur ve şifadır. İnanmayanlara gelince, onların kulaklarında bir ağırlık vardır ve Kur'an onlara kapalıdır. (Sanki) onlara uzak bir yerden bağırılıyor (da Kur'an'da ne söylendiğini anlamıyorlar. ).

Kelime Bulma Motoru