AĞIR ile başlayan kelimeler

Başında AĞIR harfleri bulunan 30 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Ağırlaştırıcı, Ağırlaştırmak, Ağırşaklanmak

12 Harfli Kelimeler

Ağırbaşlılık, Ağırkanlılık, Ağırlaştıran, Ağırlaştırma, Ağırşaklanma

10 Harfli Kelimeler

Ağırlanmak, Ağırlaşmak, Ağırlatmak

9 Harfli Kelimeler

Ağırbaşlı, Ağırcanlı, Ağırkanlı, Ağırlamak, Ağırlanma, Ağırlaşma, Ağırlatma, Ağırlayan, Ağırlıklı, Ağırsamak

8 Harfli Kelimeler

Ağırlama, Ağırsama

7 Harfli Kelimeler

Ağırbaş, Ağırcık, Ağırdan, Ağırlık, Ağırşak

6 Harfli Kelimeler

Ağırca

4 Harfli Kelimeler

Ağır

Bazı AĞIR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


ağırlaştırmak :

TDK:
-i Bir şeyin ağırlaşmasına yol açmak

ağırlık :
TDK:
1. isim Ağır olma durumu
"Taşın ağırlığı.""Yükün ağırlığı."
2. Terazilerde tartma işi yapılırken bir kefeye konulan nesne
3. Değerlendirmelerde herhangi bir konu veya evreye, olağanın üzerinde ve belli oranda tanınan değer
4. Sıkıcı, bunaltıcı, iç karartıcı durum
"Havanın ağırlığı."
5. Uykudayken gelen ve insana boğulur gibi bir duygu veren durum
6. Yük, külfet
"Bütün ailenin ağırlığı omuzlarındadır."
7. Takı
"Kadın bütün ağırlığını takıp düğüne gitti."
8. Sorumluluk
"Bu işin ağırlığını tek başıma yüklendim."
9. Etki, baskı, güçlük
10. Dikkati ve önemi bir şey üzerinde yoğunlaştırmak
"Şimdi bütün ağırlığı reklama vermeli." - A. İlhan
11. Çeyizini düzmek için damadın geline verdiği para, kalın (II)
12. Sıkıntı
13. Ağırbaşlılık
"Çocuğa yıllar geçtikçe bir ağırlık geldi."
14. Değerli olma durumu
"Hediyenin ağırlığı."
15. Uyuşukluk ve gevşeklik durumu
"Beynime bir ağırlık peyda olmuştu." - A. Gündüz
16. askerlik Orduda bir birliğin cephane, yiyecek ve eşya yükleri
"Akşama doğru, ağırlığın başında bezgin neferlere iş gördürmeye uğraşıyordum." - F. R. Atay
17. fizik Yer çekiminin, bir cismin molekülleri üzerindeki etkisinin oluşturduğu bileşke, gravite
18. spor Güreş, boks, halter, judo vb. spor dallarında, sporcuların kilolarına göre girdikleri kategori

ağırşaklanma :
TDK:
isim Ağırşaklanmak durumu

AĞIR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TA HA - 100: Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki kıyamet gününde o, ağır bir günah yükünü yüklenecektir.
MÜ'MİNUN - 102: Artık kimlerin (sevap) tartıları ağır basarsa, işte asıl bunlar kurtuluşa erenlerdir.
NUR - 11: (Peygamber'in eşine) bu ağır iftirayı uyduranlar şüphesiz sizin içinizden bir guruptur. Bunu kendiniz için bir kötülük sanmayın, aksine o, sizin için bir iyiliktir. Onlardan her bir kişiye, günah olarak ne işlemişse (onun karşılığı ceza) vardır. Onlardan (elebaşlık yapıp) bu günahın büyüklüğünü yüklenen kimse için de çok büyük bir azap vardır.

Kelime Bulma Motoru