AŞ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 128 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Aşağılanmaktan, Aşkınıkazanmak

13 Harfli Kelimeler

Aşırılaştırma, Aşırılıkçılık, Aşırıyemekten

12 Harfli Kelimeler

Aşağıdakiler, Aşırıistemek, Aşırıüzülmek

11 Harfli Kelimeler

Aşağıdüşmek, Aşağıgörmek, Aşağılanmak, Aşağılaşmak, Aşağılatmak, Aşağılayıcı, Aşçıbaşılık, Aşılanmamış, Aşırıgitmek, Aşırıüzüntü, Aşırmacılık, Aşıyapılmak

10 Harfli Kelimeler

Aşağıalmak, Aşağılamak, Aşağılanan, Aşağılanma, Aşağılaşma, Aşağılatma, Aşağısamak, Aşıktaşlık, Aşındırmak, Aşıramento, Aşırıcılık, Aşırıolmak, Aşırmasyon, Aşkıncılık

9 Harfli Kelimeler

Aşağılama, Aşağısama, Aşılanmak, Aşılatmak, Aşındıran, Aşındırma, Aşırılmak, Aşırılmış, Aşıvurmak, Aşıyapmak, Aşkenazca, Aşüftelik

8 Harfli Kelimeler

Aşağılık, Aşçıbaşı, Aşıcılık, Aşıklısı, Aşılamak, Aşılanma, Aşılatma, Aşılması, Aşıolmak, Aşırılık, Aşırılma, Aşırıntı, Aşırtmak, Aşinalık, Aşkınlık, Aştırmak, Aşurelik, Aşyermek

7 Harfli Kelimeler

Aşağıda, Aşağısı, Aşağıya, Aşamalı, Aşamcak, Aşçılık, Aşermek, Aşğılık, Aşıkane, Aşıklar, Aşıklık, Aşıktaş, Aşılama, Aşılmak, Aşınmak, Aşınmış, Aşırmak, Aşırtma, Aşikare, Aşlamak, Aştırma

6 Harfli Kelimeler

Aşerat, Aşhane, Aşılma, Aşınım, Aşınma, Aşıntı, Aşırma, Aşırtı, Aşısız, Aşiret, Aşiyan, Aşktan, Aşlama, Aşüfte, Aşyağı

5 Harfli Kelimeler

Aşağı, Aşama, Aşari, Aşevi, Aşıcı, Aşılı, Aşırı, Aşina, Aşkar, Aşkın, Aşlıh, Aşlık, Aşmak, Aşure

4 Harfli Kelimeler

Aşan, Aşar, Aşçı, Aşım, Aşır, Aşıt, Aşkı, Aşma, Aşna, Aşoz, Aşur

3 Harfli Kelimeler

Aşı, Aşk

2 Harfli Kelimeler

Bazı AŞ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


aş : yemek, ekmek, taam
aşağı : adî, kötü, bayağı, aşağıya, abaşo, alçak, dun, hor, süflî, zir
aşağıalmak : devirmek, yıkmak
aşağıdüşmek : düzeyi, miktarı
aşağılama : hakaret, istihkar, tahkir, tenezzül
aşağılamak : boyamak, burunlamak, dehletmek, hakaret etmek, istihkar etmek, tahkir etmek, tezyif etmek, zelil etmek
aşağılaşma : mezellet, alçalış
aşağılaşmak : suflîleşmek
aşağılatmak : tahkir etmek
aşama : rütbe, mertebe, paye, evre, basamak, merhale, derece, etap, kademe, menzile, yukarı
aşamcak : akşamleyin
aşan : transandantal
aşçı : ahçı, lokanta, aş evi, bökevul

Bazı AŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


aşağılık :

TDK:
1. isim Aşağı olma durumu, adilik
2. sıfat Niteliği düşük, adi
"Bazen en aşağılık bir romanı tabii olarak okur." - H. E. Adıvar

aşındırma :
TDK:
1. isim Aşındırmak işi
2. kimya Teknik alanda ve günlük hayatta madenlerin elektriksel, kimyasal veya mekanik nedenlerle aşınması, korozyon

aşırı :
TDK:
1. sıfat Alışılan veya dayanılabilen dereceden çok daha fazla, taşkın
"Ticaret az gelişmiş toplumlarda aşırı bir gelişme gösterir." - O. Rifat
2. Bir şeye gereğinden çok fazla bağlanan, önem veren, müfrit, ekstrem
3. Gereğinden fazla, çok
"Talihin aşırısı da insanı eninde sonunda aptallaştırdığından sonuç aynı kapıya çıkardı." - E. Şafak
4. zarf Ötede, ötesinde
"İki ev aşırı."
5. zarf Gereğinden fazla olarak, çokça
"Kadın aşırı boyanmıştı, adamın yüzü solgundu." - Y. Atılgan

AŞ ile başlayan İlçe isimleri

Aşkale (Erzurum)

Kelime Bulma Motoru