AŞ ile biten kelimeler

Sonunda harfleri bulunan 156 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Heykeltıraş

10 Harfli Kelimeler

Elmastıraş, Esirifiraş, Heykeltraş, Kalemtıraş

9 Harfli Kelimeler

Dördültaş, Meslekdaş, Meslektaş, Millettaş, Tokmakbaş, Toplumdaş

8 Harfli Kelimeler

Altınbaş, Anlamdaş, Baltabaş, Bardabaş, Büyükbaş, Büzüktaş, Canhıraş, Damlataş, Demirbaş, Dokuztaş, Duygudaş, Düşündaş, Gönüldaş, Görevdaş, Hurdahaş, Kadehdaş, Kancabaş, Karındaş, Kırmataş, Kızılbaş, Küçükbaş, Mevkidaş, Münakkaş, Pürtelaş, Sallabaş, Senktraş, Sınırdaş, Sırlıtaş, Silmetaş, Uğraştaş, Vatandaş, Yarkadaş, Yeşilbaş, Zamandaş

7 Harfli Kelimeler

Ağırbaş, Arkadaş, Aşıktaş, Ayaktaş, Ayırbaş, Delibaş, Denktaş, Elmabaş, Kafadaş, Karabaş, Karakaş, Karavaş, Kenttaş, Kıyıdaş, Kocabaş, Okuldaş, Omuzdaş, Orundaş, Renktaş, Uzaklaş, Uzamdaş, Ülküdaş, Yurttaş

6 Harfli Kelimeler

Acıdaş, Alabaş, Alagaş, Bağdaş, Başdaş, Beğdaş, Beştaş, Boydaş, Bulgaş, Çağdaş, Çardaş, Dehhaş, Dildaş, Dindaş, Göktaş, Gündaş, Haşhaş, Huffaş, Irktaş, İribaş, Kandaş, Kardaş, Karmaş, Koldaş, Nakkaş, Paydaş, Sestaş, Sırdaş, Soydaş, Taydaş, Topbaş, Yamyaş, Yanbaş, Yandaş, Yantaş, Yaşdaş, Yoldaş

5 Harfli Kelimeler

Abraş, Ağdaş, Akbaş, Alkaş, Almaş, Ayyaş, Çağaş, Çavaş, Çoğaş, Çuvaş, Dadaş, Dalaş, Daraş, Dolaş, Erbaş, Faraş, Gulaş, Kadaş, Kibaş, Kumaş, Lavaş, Oğraş, Oydaş, Oynaş, Salaş, Savaş, Talaş, Taraş, Tataş, Tıraş, Uğraş, Üçtaş, Yaraş, Yavaş, Yovaş

4 Harfli Kelimeler

Adaş, Apaş, Ataş, Guaş, Maaş, Naaş, Traş

3 Harfli Kelimeler

Baş, Daş, Kaş, Maş, Naş, Şaş, Taş, Yaş

2 Harfli Kelimeler

Bazı AŞ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


abraş : çarpık, eğri, ters, kaba, çilli, çapar, görgüsüz, alaten
acıdaş : hemdert, dert ortağı
adaş : kardeş, arkadaş, isimdeş
ağdaş : netizen
akbaş : deniz kazı
alabaş : turpgillerden
almaş : keşikleme, münavebe
arkadaş : sevgili, hempa, refik, yâren, dost, kanka, ahbap, adaş, aşina, ayaktaş, aygen, bacanak, emmi oğlu, enes, esirgen, eş, hemşehri, kanki, muhabbetname, nedim, refika, rüfeka, tataş, vedat, yâran, yargın, yarkadaş, yoldaş
ayırbaş : mübadele
bardabaş : serseri, haşarı
baş : göz

Bazı AŞ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


büyükbaş :

TDK:
isim Sığır, manda vb. kasaplık hayvanlara verilen genel ad

kafadaş :
TDK:
isim Kafadar
"Biraz da kendi kendinize, kendi kafadaşlarınızla baş başa kalarak enine boyuna her şeyi ölçünüz." - E. İ. Benice

sınırdaş :
TDK:
isim Ortak sınırları olanlardan her biri, hemhudut

AŞ ile biten İlçe isimleri

Karataş (Adana)
Ayaş (Ankara)
Kaş (Antalya)
Beşiktaş (İstanbul)
Altıntaş (Kütahya)
Hacıbektaş (Nevşehir)
Çamaş (Ordu)
Kabataş (Ordu)
Ulaş (Sivas)
Gevaş (Van)

AŞ ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Otuz Beş Yaş - Bütün Şiirleri - Yazar: Cahit Sıtkı...
Arkadaş Islıkları - Yazar: Orhan Kemal
Otuzuncu Yaş - Yazar: Ingeborg Bachmann
Ölüm Benden Üç Yaş Büyük - Yazar: Ahmet Çağlayan
Geçkin Yaş Oyunları - Yazar: Luis Landero
Yaş Yirmi - Yazar: Birol Karakuş
Yaş 21:Hayber - Yazar: Nadir Paksoy
Lise Arkadaş - Yazar: Mualla Uzmay

AŞ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


MERYEM - 7: (Allah şöyle buyurdu:) Ey Zekeriyya! Biz sana bir oğul müjdeleriz ki, onun adı Yahya'dır. Daha önce ona kimseyi adaş yapmadık.

Kelime Bulma Motoru