AKSİ ile başlayan kelimeler

Başında AKSİ harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

10 Harfli Kelimeler

Aksilenmek, Aksileşmek

9 Harfli Kelimeler

Aksilenme, Aksileşme, Aksiyoner

8 Harfli Kelimeler

Aksiseda

7 Harfli Kelimeler

Aksilik, Aksiyom, Aksiyon

6 Harfli Kelimeler

Aksine

4 Harfli Kelimeler

Aksi

Bazı AKSİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


aksilenme :

TDK:
isim Aksilenmek işi

aksiseda :
TDK:
isim Yankı
"Şimdi derin bir aksiseda gibi uzayan bir ses odaya yayılıyor." - N. Hikmet

aksiyom :
TDK:
isim, mantık Belit
"Bizim yalnız sanat ve edebiyatta bu aksiyomu fazla ihtiyat kaydı ile ve mahdut manasıyla almamız lazımdır." - A. H. Çelebi

AKSİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Panpa - Sanat, Fikir, Aksiyon - Vol.2 - Yazar: Kolektif
Aksiyon Ekibi - Yazar: İlker Keleş
Aksi Gibi - Yazar: Pınar Öğünç
Panpa - Sanat, Fikir, Aksiyon - Vol 1 - Yazar: Kolektif
Panpa - Sanat, Fikir, Aksiyon - Vol.5 - Yazar: Kolektif
Hayy Aksi - Yazar: Esra Elönü

AKSİ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


MAİDE - 107: Bu şahitlerin (sonradan yalan söyleyerek) bir günah kazandıkları anlaşılırsa, (şahitlerin) haklarına tecavüz ettiği ölüye daha yakın olan (mirasçılardan) iki kişi onların yerini alır ve «Andolsun ki bizim şahitliğimiz onların şahitliğinden daha gerçektir ve biz (kimsenin hakkına) tecavüz etmedik, aksi takdirde biz, elbette zalimlerden oluruz» diye Allah'a yemin ederler.
EN'AM - 56: De ki: Allah'ın dışında taptığınız şeylere tapmak bana yasak edildi. De ki: Ben sizin arzularınıza uymam, aksi halde sapıtırım da hidayete erenlerden olmam.
MÜ'MİNUN - 91: Allah evlât edinmemiştir; O'nunla beraber hiçbir tanrı da yoktur. Aksi takdirde her tanrı kendi yarattığını sevk ve idare eder ve mutlaka onlardan biri diğerine galebe çalardı. Allah, onların (müşriklerin) yakıştırdıkları şeylerden münezzehtir.

Kelime Bulma Motoru