ALMA ile başlayan kelimeler

Başında ALMA harfleri bulunan 21 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Almanlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Almanlaştırma

11 Harfli Kelimeler

Almanlaşmak

10 Harfli Kelimeler

Almamazlık, Almancılık, Almanlaşma, Almansever, Almaşıklık

7 Harfli Kelimeler

Almanak, Almanca, Almancı, Almanya, Almaşık, Almaşlı

5 Harfli Kelimeler

Almaç, Almak, Alman, Almas, Almaş, Almaz

4 Harfli Kelimeler

Alma

Bazı ALMA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


almaç :

TDK:
isim, fizik Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör

almak :
TDK:
1. -i Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulunduğu yerden ayırmak, kaldırmak
"Sağ elinin çevik bir hareketiyle başındaki tülbendi çekip aldı." - N. Cumalı
2. nsz Satın almak
3. nsz Ele geçirmek, fethetmek
"Fakat aldıkları yerlerin ahalisini Türkleştiremediklerinden bu büyüklük onların zayıf düşmelerine sebep olmuş." - Ö. Seyfettin
4. -i, -den Bir şeyi veya kimseyi bulunduğu yerden ayırmak
"Çocuğu okuldan aldı."
5. Birlikte götürmek
6. nsz İçine sığmak
"Bu kavanoz iki kilo bal alır. Bu salon bin kişi alır."
7. -e, nsz Kabul etmek
8. nsz Kendine ulaştırılmak, iletilmek
"Mektup almak. Haber almak."
9. nsz İçeri sızmak, içine çekmek
"Gemi su alıyor. Fotoğraf makinesi ışık almış, film yanmış."
10. nsz Erkek, kadınla evlenmek
"O sırada aldığı kadının babasının birçok yardımını görmüştü." - M. Ş. Esendal
11. -i, nsz Sürükleyip götürmek
"Öküzü sel aldı, harmanı yel aldı."
12. nsz Kazanmak, elde etmek
13. nsz Zararlı, tehlikeli bir şeye uğramak
"Soğuk almak. Ceza almak."
14. -i, nsz Bürümek, sarmak, kaplamak
"Burayı kötü bir koku aldı, durulamaz hâle geldi."
15. -den Kısaltmak, eksiltmek
"Ceketin boyundan almak."
16. nsz Yolmak, koparmak
"Kaş almak."
17. Temizlemek
"Karyolanın altını süpürge ile al."
18. -i, -e İçeri girmesini sağlamak
"Sevdiği delikanlıyı gece evine almış." - N. Cumalı
19. nsz Tat veya koku duymak
"Sigaradan hiç tat alamaz oldum. Burnu iyi koku alır."
20. -i, -e Örtmek, koymak
"Paltosunu sırtına aldı."
21. -i, -de Yol gitmek, mesafe katetmek
"O yolu bir saatte alırsınız."
22. -i, -den Çalmak
"Cebimden saatimi almışlar."
23. Soldurmak
"Güneş perdelerin rengini aldı."
24. Vücuttaki hasta bir organı ameliyatla çıkarmak
"Dalağını aldılar."
25. nsz Motor çalışması için gerekli olan elektrik veya yakıttan yararlanır duruma gelmek
"Savcı yardımcısı gaza bastı, motor almadı. Bir daha bastı, yine almadı." - H. Taner
26. nsz Göreve, işe başlatmak
"Yeni bir kapıcı aldı."
27. -den Görevden, işten çekmek
28. nsz Başlamak
"Üsküdar a gider iken aldı da bir yağmur" - Halk türküsü
29. nsz İçecek veya sigara içmek
"Tadına bakmak için bir yudum aldım."
30. nsz Yutmak, kullanmak
"İlaç almak."
31. -den, nsz Kazanç sağlamak
"Bir pantolondan beş yüz lira alıyorlar."
32. Gidermek, yok etmek
"İçine biraz su koy, tuzunu alır."
33. Yer değiştirmek

almamazlık :
TDK:
bakınız almazlık

ALMA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Almanca Dersi - Yazar: Siegfried Lenz
Rıfkı Almaz - Arabesk Bir Fikşın! - Yazar: Mehmet Doğan
Alma Mater - Yazar: Ali H. Neyzi
Günümüzde Komşu Olmak - Ev Alma Komşu Al - Yazar: Ahmet Yüter
Yarım Asır Almanya Anılarım - Yazar: Nedin Saatçıoğlu
Günümüzde Komşu Olmak - Ev Alma Komşu Al - Yazar: Ahmet Yüter
Alma Mater - Yazar: Ali H. Neyzi
Köyüm Yurdum ve Almanya - Yazar: Sacettin Mert
Bir Yaratığın Akıl Almaz Ahlaksız Maceraları - Yazar: küçük İskender

ALMA ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


SECDE - 4: Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri altı günde (devirde) yaratan, sonra arşa istivâ eden Allah'tır. O'ndan başka ne bir dost ne de bir şefaatçınız vardır. Artık düşünüp öğüt almaz mısınız?  .
AHZAP - 52: Bundan sonra artık başka kadınlarla evlenmen, elinin altında bulunan cariyeler hariç, güzellikleri hoşuna gitse bile, bunların yerine başka hanımlar alman sana helâl değildir. Allah her şeyi gözetler.

Kelime Bulma Motoru