AME ile biten kelimeler

Sonunda AME harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Muhabbetname, Mukavelename, Teşekkürname

11 Harfli Kelimeler

Ehliyetname, Güzarişname, Kefaletname, Kıyafetname, Menakıpname, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Nasihatname, Seyahatname, Silsilename, Siyasetname, Şahadetname, Şehadetname, Şikayetname, Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Vasiyetname, Vekaletname, Velayetname

10 Harfli Kelimeler

Havalename, İcazetname, İstidaname, İstifaname, İtimatname, Ruhsatname, Şecerename, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Temlikname, Vakayiname, Vekayiname

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Davetname, Fetihname, Iddianame, İddianame, İhbarname, İhtarname, İthafname, İthamname, Kanunname, Kararname, Nizamname, Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Vakıfname, Zabıtname, Zeyilname

8 Harfli Kelimeler

Ahitname, Amanname, Celpname, Emirname, İbraname, İzinname, Muzahame, Pendname, Şartname

7 Harfli Kelimeler

Bahname, Falname, Galsame, Hengame, Ruzname, Salname, Şehname

6 Harfli Kelimeler

Allame, Hemame, Mesame

5 Harfli Kelimeler

Esame, İdame, İkame, İmame

4 Harfli Kelimeler

Kame, Lame, Name

Bazı AME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


beyanname : bildirge, bildiri
esame : adlar, isimler
fetihname : şehzadelere
havalename : havale
hemame : kakule
ıddianame : savca
ibraname : aklama belgesi
icazetname : diploma
idame : sürdürme
iddianame : savlık, savca
muhabbetname : arkadaş
mukavelename : sözleşme
müdafaaname : savunma
name : mektup, varakpare
nizamname : tüzük
ruhsatname : ruhsat
ruzname : gündem
şahadetname : diploma, sertifika, bröve, belge
şartname : satma, yaptırma
şecerename : soy kütüğü
taahhütname : yüklemlik
tabırnâme : güzârişnâme
talimatname : yönetmelik
vakıfname : vakfiye
vasiyetname : vasiyet
vekayiname : kronik
zabıtname : tutanak

Bazı AME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


ahitname :

TDK:
isim Antlaşma belgesi

allâme :
TDK:
allame

ehliyetname :
TDK:
1. isim Ehliyet, yeterlik belgesi
2. Sürücü belgesi

Kelime Bulma Motoru