AME ile biten kelimeler

Sonunda AME harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Muhabbetname, Mukavelename, Teşekkürname

11 Harfli Kelimeler

Ehliyetname, Güzarişname, Kefaletname, Kıyafetname, Menakıpname, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Nasihatname, Seyahatname, Silsilename, Siyasetname, Şahadetname, Şehadetname, Şikayetname, Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Vasiyetname, Vekaletname, Velayetname

10 Harfli Kelimeler

Havalename, İcazetname, İstidaname, İstifaname, İtimatname, Ruhsatname, Şecerename, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Temlikname, Vakayiname, Vekayiname

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Davetname, Fetihname, Iddianame, İddianame, İhbarname, İhtarname, İthafname, İthamname, Kanunname, Kararname, Nizamname, Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Vakıfname, Zabıtname, Zeyilname

8 Harfli Kelimeler

Ahitname, Amanname, Celpname, Emirname, İbraname, İzinname, Muzahame, Pendname, Şartname

7 Harfli Kelimeler

Bahname, Falname, Galsame, Hengame, Ruzname, Salname, Şehname

6 Harfli Kelimeler

Allame, Hemame, Mesame

5 Harfli Kelimeler

Esame, İdame, İkame, İmame

4 Harfli Kelimeler

Kame, Lame, Name

Bazı AME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ahitname : antlaşma, anlaşma
esame : adlar, isimler
fetihname : şehzadelere
galsame : solungaç
güzârişnâme : tabırnâme
havalename : havale
ıddianame : savca
idame : sürdürme
iddianame : savlık, savca
ihbarname : bildirim, ihbariye, bildiri, bildirimlik
itimatname : güvencelik, güvenmelik, güven mektubu, itimat mektubu
muhabbetname : arkadaş
muzahame : kalabalık
name : mektup, varakpare
nizamname : tüzük
ruhsatname : ruhsat
ruzname : gündem
salname : yıllık
şahadetname : diploma, sertifika, bröve, belge
şartname : satma, yaptırma
şecerename : soy kütüğü
şehadetname : diploma, sertifika, bröve
taahhütname : yüklemlik
tabırnâme : güzârişnâme
talimatname : yönetmelik
vakayiname : kronik
vakıfname : vakfiye
vasiyetname : vasiyet
zabıtname : tutanak

Bazı AME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


tabirname :

TDK:
isim Rüyaların yorumunu yapan kitap

zabıtname :
TDK:
isim Tutanak

zeyilname :
TDK:
isim, ticaret Ek poliçe

Kelime Bulma Motoru