AME ile biten kelimeler

Sonunda AME harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Muhabbetname, Mukavelename, Teşekkürname

11 Harfli Kelimeler

Ehliyetname, Güzarişname, Kefaletname, Kıyafetname, Menakıpname, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Nasihatname, Seyahatname, Silsilename, Siyasetname, Şahadetname, Şehadetname, Şikayetname, Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Vasiyetname, Vekaletname, Velayetname

10 Harfli Kelimeler

Havalename, İcazetname, İstidaname, İstifaname, İtimatname, Ruhsatname, Şecerename, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Temlikname, Vakayiname, Vekayiname

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Davetname, Fetihname, Iddianame, İddianame, İhbarname, İhtarname, İthafname, İthamname, Kanunname, Kararname, Nizamname, Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Vakıfname, Zabıtname, Zeyilname

8 Harfli Kelimeler

Ahitname, Amanname, Celpname, Emirname, İbraname, İzinname, Muzahame, Pendname, Şartname

7 Harfli Kelimeler

Bahname, Falname, Galsame, Hengame, Ruzname, Salname, Şehname

6 Harfli Kelimeler

Allame, Hemame, Mesame

5 Harfli Kelimeler

Esame, İdame, İkame, İmame

4 Harfli Kelimeler

Kame, Lame, Name

Bazı AME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


celpname : celp kâğıdı
esame : adlar, isimler
fetihname : şehzadelere
galsame : solungaç
güzârişnâme : tabırnâme
hemame : kakule
ıddianame : savca
ibraname : aklama belgesi
iddianame : savlık, savca
ihbarname : bildirim, ihbariye, bildiri, bildirimlik
itimatname : güvencelik, güvenmelik, güven mektubu, itimat mektubu
mesame : gözenek
muhabbetname : arkadaş
mukavelename : sözleşme
muzahame : kalabalık
müdafaaname : savunma
nizamname : tüzük
ruzname : gündem
salname : yıllık
şahadetname : diploma, sertifika, bröve, belge
şartname : satma, yaptırma
şecerename : soy kütüğü
şehadetname : diploma, sertifika, bröve
tabırnâme : güzârişnâme
teşekkürname : teşekkür
vakayiname : kronik
vekayiname : kronik
zeyilname : ekçe

Bazı AME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


beyanname :

TDK:
1. isim Bir kimsenin resmî bir kuruluşa herhangi bir durumu bildirmek için verdiği çizelge, bildirge
"Gemilere mal yükleten tüccarlardan beyanname istiyorlarmış." - M. Ş. Esendal
2. Vergi yükümlülerinin belli zamanlarda, bağlı oldukları vergi dairelerine verdikleri gelir bildirme belgesi

idame :
TDK:
isim Sürdürme, devam ettirme

muhabbetname :
TDK:
1. isim Aşk mektubu
2. Arkadaş, dost mektubu

AME ile biten kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Siyasetname - Hasan Ali Yücel Klasikleri - Yazar: Nizamülmülk

Kelime Bulma Motoru