AME ile biten kelimeler

Sonunda AME harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Muhabbetname, Mukavelename, Teşekkürname

11 Harfli Kelimeler

Ehliyetname, Güzarişname, Kefaletname, Kıyafetname, Menakıpname, Muahedename, Muahezename, Müdafaaname, Nasihatname, Seyahatname, Silsilename, Siyasetname, Şahadetname, Şehadetname, Şikayetname, Taahhütname, Talimatname, Tavsiyename, Taziyetname, Vasiyetname, Vekaletname, Velayetname

10 Harfli Kelimeler

Havalename, İcazetname, İstidaname, İstifaname, İtimatname, Ruhsatname, Şecerename, Takdirname, Tandırname, Tasdikname, Temlikname, Vakayiname, Vekayiname

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Davetname, Fetihname, Iddianame, İddianame, İhbarname, İhtarname, İthafname, İthamname, Kanunname, Kararname, Nizamname, Tabırname, Tabirname, Talepname, Talimname, Tarifname, Vakıfname, Zabıtname, Zeyilname

8 Harfli Kelimeler

Ahitname, Amanname, Celpname, Emirname, İbraname, İzinname, Muzahame, Pendname, Şartname

7 Harfli Kelimeler

Bahname, Falname, Galsame, Hengame, Ruzname, Salname, Şehname

6 Harfli Kelimeler

Allame, Hemame, Mesame

5 Harfli Kelimeler

Esame, İdame, İkame, İmame

4 Harfli Kelimeler

Kame, Lame, Name

Bazı AME ile biten kelimelerin eş anlamlıları


ahitname : antlaşma, anlaşma
beyanname : bildirge, bildiri
celpname : celp kâğıdı
ehliyetname : ehliyet, sürücü belgesi
esame : adlar, isimler
fetihname : şehzadelere
güzârişnâme : tabırnâme
havalename : havale
hengâme : patırtı, gürültü, kavga, hengâm
ıddianame : savca
ibraname : aklama belgesi
icazetname : diploma
iddianame : savlık, savca
ihbarname : bildirim, ihbariye, bildiri, bildirimlik
ihtarname : protesto
ithafname : ithaf yazısı
muhabbetname : arkadaş
mukavelename : sözleşme
muzahame : kalabalık
name : mektup, varakpare
nizamname : tüzük
şecerename : soy kütüğü
şehadetname : diploma, sertifika, bröve
taahhütname : yüklemlik
tabırnâme : güzârişnâme
vakayiname : kronik
vekayiname : kronik

Bazı AME ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


amanname :

TDK:
isim, tarih İslam devletlerinde düşmana güvenlik içinde olduğunu bildirmek üzere verilen belge

havalename :
TDK:
isim Havale

imame :
TDK:
isim Tespihlerin baş tarafına geçirilen uzunca parça

Kelime Bulma Motoru