AMİP ile başlayan kelimeler

Başında AMİP harfleri bulunan 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

8 Harfli Kelimeler

Amipleri

7 Harfli Kelimeler

Amipler, Amipsel

6 Harfli Kelimeler

Amipli

4 Harfli Kelimeler

Amip

Bazı AMİP ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


amip :

TDK:
isim, hayvan bilimi Amipler takımından, vücudunun biçim değiştirmesiyle oluşan geçici kollar veya ayaklar üzerinde sürünerek yer değiştiren, tatlı ve tuzlu sularda yaşayan bir hücreli canlı (Amoeba)

amipler :
TDK:
isim, hayvan bilimi Bir hücreli hayvanların kök bacaklılar sınıfına giren bir takımı

amipli :
TDK:
1. sıfat İçinde amip bulunan
"Amipli su."
2. Amiplerin yol açtığı
"Amipli dizanteri."

Kelime Bulma Motoru