ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


ana : anne, velinimet, temel, asıl, esas, valide, birincil, erzik, kılcal kök, mader, ölürse yer beğensin, kalırsa el beğensin
anababa : ebeveyn, anne baba
anacık : sevimli
anadolu : küçük asya, ön asya, rum
anaerki : maderşahîlik
anaerkil : maderşahî, matriarkal
anaerobik : yetişebilen
anaforlu : akıntılı, cereyanlı
anagay : anaya
anagram : evirmece
anahtarcı : kapı, açkıcı, çilingir
anakaralar : kıtaat
anakronik : eskimiş, çağaşımsal
anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
analı : analı kuzu kınalı kuzu
analık : üvey ana, üvey anne
analitik : çözümlemeli, çözümsel
analjezik : ağrıkesici, ağrıkesen
analog : benzer, eş
anamalcı : sermayedar, kapitalist, sermayeci
anamalcılık : kapitalizm
anamnez : hastanın

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


Anadolulu :

TDK:
özel, isim Anadolu halkından olan kimse
"Dilinden Anadolulu olduğu ancak belli oluyordu." - S. F. Abasıyanık

anaerobik :
TDK:
sıfat, biyoloji Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen

anaforculuk :
TDK:
isim Anaforcu olma durumu
"Çoluk çocuk akşama kadar güneşin altında anaforculuğun cezasını çektiler." - A. Gündüz

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anarşik Aşklarımız Vardı Bizim - Yazar: Burak Hayko

Kelime Bulma Motoru