ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


anababa : ebeveyn, anne baba
anabolizma : özümleme
anabölüm : fasıl
anacık : sevimli
anadolu : küçük asya, ön asya, rum
anadut : dört, beş, dirgen, yaba
anafor : eğrim, çevri, burgaç, girdap, karmakarışık, sinirli, çevrim
anagram : evirmece
anagramme : harfteş
anakaralar : kıtaat
anakronik : eskimiş, çağaşımsal
anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
analı : analı kuzu kınalı kuzu
analık : üvey ana, üvey anne
analist : tahlil, çözümleyici, sistem analisti
analizör : çözümleç
analjezi : acı yitimi, ağrı kesimi
analog : benzer, eş
anamal : sermaye, kapital, başmal
anamalcılık : kapitalizm
anamnez : hastanın, anamnezi
anamnezi : anamnez
anane : adetler, gelenekler, töre

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anabolizma :

TDK:
isim, biyoloji Özümleme

anaç :
TDK:
1. sıfat Şefkatli, anne gibi davranan
2. isim Yavru yetiştirecek duruma gelmiş olan hayvan
3. isim Yemiş verecek durumdaki ağaç
"Bir yıllanmış ağaca anaç derler, babaç demezler." - B. Felek
4. İri, kart
5. Kurnaz
6. Deneyimli, bilgili
7. Başına buyruk

anahtarcı :
TDK:
1. isim Anahtar yapan, satan veya onaran kimse, açkıcı
2. Kilitli kapıları açan kimse, çilingir
3. Kapı, kasa vb. yerlere anahtar uydurarak hırsızlık yapan kimse

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

Kelime Bulma Motoru