ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


anababa : ebeveyn, anne baba
anabölüm : fasıl
anaç : kurnaz, deneyli, bilgili, iri, kart
anadut : dört, beş, dirgen, yaba
anaerki : maderşahîlik
anaforlu : akıntılı, cereyanlı
anagay : anaya
anagramme : harfteş
anahtarcı : kapı, açkıcı, çilingir
anakaralar : kıtaat
anakronizm : nesne, adet, uygulama, kişi, çağaşım
analıkızlı : yuvalama, salça, tuz, su
analist : tahlil, çözümleyici, sistem analisti
analitik : çözümlemeli, çözümsel
analjezi : acı yitimi, ağrı kesimi
analog : benzer, eş
analoji : benzeşim, benzeşme, andırış, andırışma, örnekseme
anamal : sermaye, kapital, başmal
anamalcı : sermayedar, kapitalist, sermayeci

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anaerkillik :

TDK:
1. isim Kadının üstünlüğüne dayalı toplumsal örgütlenme düzeni, maderşahilik
2. Ananın egemen olduğu aile hayatı

analık :
TDK:
1. isim Anne olma durumu
"Yazarların analığa ve analarına yaklaşımları da çeşitlidir doğallıkla." - A. Ağaoğlu
2. Anne olma duygusu
3. Anne yerini tutan veya anne kadar yakınlık gösteren kadın
4. Anaca davranış
5. Üvey ana
"Benim analığımın yetiştiği konak da çok çok büyükmüş." - R. H. Karay

analizci :
TDK:
isim Analizle uğraşan veya analiz yapan kimse

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Anahtar Deliğinden Esen Rüzgâr - Yazar: Stephen King
Kayıp Anahtar - Yazar: Tuğrul Turaboğlu
Ahşap Anahtar - Yazar: Abdülkadir Budak
Kayıp Anahtar - Yazar: Ahmet Dinç
Anahtar Sözcükler - Yazar: Jean Baudrillard
Sırça Anahtar - Yazar: Dashıell Hammett
Anahtar Yolu - Yazar: Süveyda Sezgin
Anahtar Ayini - Yazar: Bedirhan Toprak

Kelime Bulma Motoru