ANA ile başlayan kelimeler

Başında ANA harfleri bulunan 93 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Anarşistleşmek

13 Harfli Kelimeler

Anarşistleşme

12 Harfli Kelimeler

Anahtarcılık, Analaştırmak

11 Harfli Kelimeler

Anaerkillik, Anaforculuk, Anaforlamak, Analaştırma, Anamalcılık, Anarşistlik, Anasoyculuk

10 Harfli Kelimeler

Anabolizma, Anaçlaşmak, Anaforlama, Anahtarlık, Anakaralar, Anakronizm, Analıkızlı, Ananecilik, Anastrophe

9 Harfli Kelimeler

Anaçlaşma, Anadolulu, Anaerobik, Anafordan, Anagramme, Anahtarcı, Anakronik, Analjezik, Anasızlık, Anatomici, Anatomist, Anayasacı

8 Harfli Kelimeler

Anabölüm, Anaerkil, Anaforcu, Anaforlu, Anakonda, Analitik, Analizci, Analizör, Analjezi, Analojik, Anamalcı, Anamnezi, Anaokulu, Anarşist, Anarşizm, Anasıdır, Anasoycu, Anatomik, Anavaşya, Anayasal

7 Harfli Kelimeler

Anababa, Anaçlık, Anadolu, Anaerki, Anagram, Anahtar, Analist, Analoji, Anamnez, Ananevi, Anapara, Anarşik, Anartri, Anatomi, Anayasa

6 Harfli Kelimeler

Anacık, Anacıl, Anadut, Anafor, Anagay, Analık, Analiz, Analog, Anamal, Ananas, Ananet, Anarşi, Anasıl, Anasır, Anasız, Anason, Anasoy, Anayol

5 Harfli Kelimeler

Anaca, Analı, Anane, Anaya

4 Harfli Kelimeler

Anaç, Anam, Anat

3 Harfli Kelimeler

Ana

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


anaç : kurnaz, deneyli, bilgili, iri, kart
anadolu : küçük asya, ön asya, rum
anadut : dört, beş, dirgen, yaba
anaerki : maderşahîlik
anaerobik : yetişebilen
anaforlu : akıntılı, cereyanlı
anagay : anaya
anagram : evirmece
anakronik : eskimiş, çağaşımsal
analıkızlı : yuvalama, salça, tuz, su
analist : tahlil, çözümleyici, sistem analisti
analitik : çözümlemeli, çözümsel
analiz : çözümleme, tahlil, çözümlemek
analizör : çözümleç
analog : benzer, eş
anamal : sermaye, kapital, başmal
anamalcı : sermayedar, kapitalist, sermayeci
anamalcılık : kapitalizm
anamnez : hastanın, anamnezi
ananet : puluçluk
ananevi : geleneksel
anaokulu : ana mektebi, beslenme odası, beslenme saati
anarşik : kargaşalı

Bazı ANA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anaerobik :

TDK:
sıfat, biyoloji Oksijensiz yerde yaşayabilen, yetişebilen

anafordan :
TDK:
zarf Yolsuzluk yaparak

anamal :
TDK:
isim, ticaret Sermaye

ANA ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

ANA ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Toprak Ana - Yazar: Cengiz Aytmatov
Devlet Ana - Yazar: Kemal Tahir
Toprak Ana - Yazar: Cengiz Aytmatov
Aşk Bütün Yalnızlıkların Anasıdır - Yazar: Ali Murat İrat
Modern Türk Edebiyatının Ana Çizgileri 1860-1923 - Yazar: Kenan Akyüz
Ana - 100 Ölümsüz Eser - Yazar: Maksim Gorki
Türk Destanlarının Ana Unsurları - Yazar: Hamide Demirel
Rüyalarda: Ana ve Küçük Alimcan - Yazar: Cengiz Dağcı

Kelime Bulma Motoru