ANAM ile başlayan kelimeler

Başında ANAM harfleri bulunan 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Anamalcılık

8 Harfli Kelimeler

Anamalcı, Anamnezi

7 Harfli Kelimeler

Anamnez

6 Harfli Kelimeler

Anamal

4 Harfli Kelimeler

Anam

Bazı ANAM ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anamal :

TDK:
isim, ticaret Sermaye

anamalcı :
TDK:
1. isim, ekonomi Üretim araçlarını özel mülkiyetinde bulunduran kimse, anamal sahibi, sermayedar, sermayeci, kapitalist
2. Anamalcılık düzenini benimsemiş kimse, kapitalist

anamalcılık :
TDK:
isim, ekonomi Anamala dayanan ve kâr amacı güden üretim düzeni, sermayecilik, kapitalizm

ANAM ile başlayan İlçe isimleri

Anamur (Mersin)

Kelime Bulma Motoru