ANAT ile başlayan kelimeler

Başında ANAT harfleri bulunan 5 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Anatomici, Anatomist

8 Harfli Kelimeler

Anatomik

7 Harfli Kelimeler

Anatomi

4 Harfli Kelimeler

Anat

Bazı ANAT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


anatomi :

TDK:
1. isim, tıp (***) İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih
2. anatomi Beden yapısı, gövde yapısı
3. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı
"Onun şekillerine ve anatomisine ram olmayı kendime bir zillet addederim." - Y. K. Karaosmanoğlu

anatomici :
TDK:
1. isim Anatomi uzmanı
2. Anatomi dersi veren öğretim üyesi

anatomik :
TDK:
sıfat, tıp (***) Anatomi ile ilgili

Kelime Bulma Motoru