BÖ ile başlayan kelimeler

Başında harfleri bulunan 148 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Bölümlendirmek

13 Harfli Kelimeler

Bölümlendirme

12 Harfli Kelimeler

Böbürlenerek, Böğürtlenlik

11 Harfli Kelimeler

Böbürlenmek, Böcekçiller, Böcekkabuğu, Böceklenmek, Böceklenmiş, Bölekleşmek, Bölümlenmek, Bölünebilen, Bölünebilme, Bölünmezlik, Bölüştürmek, Böylemesine

10 Harfli Kelimeler

Böbürlenen, Böbürlenme, Böcekkapan, Böceklenme, Böceklerde, Böceksavar, Böcelenmek, Bölgecilik, Bölümlemek, Bölümleniş, Bölümlenme, Bölüntüler, Bölüştürme, Bölütlenme, Börekçilik, Börttürmek, Böylelikle

9 Harfli Kelimeler

Böcekbaşı, Böcekhane, Böcekleri, Böcelenme, Böğürtlen, Böğürtmek, Böldürmek, Bölmeleri, Bölücülük, Bölükbaşı, Bölümleme, Bölütlere, Bönleşmek, Börttürme, Börtülmek, Böylecene, Böylesine

8 Harfli Kelimeler

Böbreksi, Böcekçil, Böcekler, Böceklik, Böceksiz, Böğürmek, Böğürmüş, Böğürtme, Böldürme, Bölgesel, Bölmecik, Bölümler, Bölümsel, Bölünmek, Bölünmez, Bölünmüş, Bölüşmek, Bönleşme, Böreklik, Börkenek, Börklüce, Börtülme

7 Harfli Kelimeler

Böbülük, Böbürtü, Böcekli, Böğürme, Böğürtü, Böğürüş, Bökelik, Bökevul, Bölecik, Bölgeci, Bölmece, Bölmeli, Bölümce, Bölünen, Bölüngü, Bölünme, Bölüntü, Bölünüş, Bölüşme, Bölüşüm, Bölütlü, Börekçi, Börtmek, Börülce, Böylece, Böylesi

6 Harfli Kelimeler

Böbrek, Böğdün, Böksik, Bölmeç, Bölmek, Bölücü, Bölünç, Bönger, Bönlük, Börçek, Börtme, Börtük, Bösmek

5 Harfli Kelimeler

Böbür, Böcek, Bödge, Bögür, Böğet, Böğsü, Böğür, Böğüş, Böken, Bökli, Böleç, Bölek, Bölen, Bölge, Bölme, Bölük, Bölüm, Bölün, Bölüş, Bölüt, Bönce, Börçe, Börek, Börte, Bösme, Böyle

4 Harfli Kelimeler

Böce, Böcü, Böke, Böle, Bölü, Böri, Börk, Börü

3 Harfli Kelimeler

Bög, Böğ, Bön

Bazı BÖ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


böbülük : koca, gül
böbürlenerek : kabara kabara
böbürtü : böbürlenme
böcekhane : böceklik
böcekkabuğu : böcek kabuğu
böceklerde : tüm başkalaşma
böcekli : böceklenmiş
böğür : boş böğür
böğürmek : bağırmak, manda, öğürmek
böğürmüş : şamatacı, gürültücü
böke : kahraman, şampiyon, önder, başkan, reis, kabadayı, cesur, efe, güreşçi, pehlivan, güçlü
böksik : göğüs, karın, bel
böle : kuzen, pay, nasip, kısmet, cüz, fasikül
bölek : hizip, klik, hediye, armağan
bölekleşmek : klikleşmek
bölen : bölücü, yarıcı
bölgesel : çevre yönetimi, lehçe, mevzii
bölmece : tefrika
bölmek : parçalamak, taksim etmek, ayırmak, fasletmek, katetmek

Bazı BÖ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


böcekhane :

TDK:
isim Böceklik

bölge :
TDK:
1. isim Sınırları idari, ekonomik birliğe, toprak, iklim ve bitki özelliklerinin benzerliğine veya üzerinde yaşayan insanların aynı soydan gelmiş olmalarına göre belirlenen toprak parçası, mıntıka
"Maddeden mi nereden geldiği belirsiz olan bu kıymet son tahminime göre bazı bölgelerin toprak mahsulündendir." - N. F. Kısakürek
2. Vücut yüzeyinde sınırları belli herhangi bir bölüm, nahiye
"Özellikle kıllı bir bölgeden açtığı deliği de maharetle diktikten sonra cesedi teşrih masasından alıp ona kendi yabanlık elbiselerini giydirdi." - İ. O. Anar

bölgecilik :
TDK:
isim Bölgeci olma durumu

BÖ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


HAKKA - 10: Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.
NİSA - 102: Sen de içlerinde bulunup onlara namaz kıldırdığın zaman, onlardan bir kısmı seninle beraber namaza dursunlar, silahlarını (yanlarına) alsınlar, böylece (namazı kılıp) secde ettiklerinde (diğerleri) arkanızda olsunlar. Sonra henüz namazını kılmamış olan (bu) diğer gurup gelip seninle beraber namazlarını kılsınlar ve onlar da ihtiyat tedbirlerini ve silahlarını alsınlar. O kâfirler arzu ederler ki siz silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olsanız da üstünüze birden baskın yapsalar. Eğer size yağmurdan bir eziyet olur yahut hasta bulunursanız silahlarınızı bırakmanızda size günah yoktur. Yine de tedbirinizi alın. Şüphesiz Allah, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırlamıştır.
EN'AM - 105: Böylece biz âyetleri geniş geniş açıklıyoruz ki, «Sen ders almışsın» desinler de biz de anlayan toplum için Kur'an'ı iyice açıklayalım.

Kelime Bulma Motoru