BI ile başlayan kelimeler

Başında BI harfleri bulunan 82 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Bıcıbıcıyapmak

12 Harfli Kelimeler

Bıçkınlaşmak, Bıyığıçıkmak

11 Harfli Kelimeler

Bıçaklanmak, Bıçaklatmak, Bıçkınlaşma, Bıngıldamak, Bıraktırmak, Bıyıklanmak

10 Harfli Kelimeler

Bıçakçılık, Bıçaklamak, Bıçaklanma, Bıçaklatma, Bıkılmayan, Bıngıldama, Bırakılmak, Bırakılmış, Bırakışmak, Bırakmamak, Bıraktırma, Bıyıklanma

9 Harfli Kelimeler

Bıçaklama, Bıçakları, Bıçkıhane, Bıçkınlık, Bıkkınlık, Bıktırıcı, Bıktırmak, Bıldırcın, Bıngıldak, Bırakılma, Bırakışma

8 Harfli Kelimeler

Bıcılgan, Bıcırgan, Bıçaklık, Bıçılgan, Bıçkıevi, Bıkılmak, Bıkışmak, Bıkkıntı, Bıktıran, Bıktırma, Bıldırki, Bılkımak, Bırakmak, Bıyıksız

7 Harfli Kelimeler

Bıçakçı, Bıçaklı, Bıçkıcı, Bıkılan, Bıkılma, Bıkışma, Bılkıma, Bırakım, Bırakış, Bırakıt, Bırakma, Bıtırak, Bıyıklı

6 Harfli Kelimeler

Bıçgın, Bıçkın, Bıkkın, Bıkmak, Bıkmış, Bıldır, Bıngıl, Bıyığı, Bızbız, Bızdık

5 Harfli Kelimeler

Bıcıl, Bıcik, Bıçak, Bıçık, Bıçik, Bıçkı, Bıdık, Bıkış, Bıkma, Bılla, Bıtık, Bıyık, Bızır

Bazı BI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bıcik : köşe
bıçakçı : çakıcı
bıçaklamak : bıçak atmak, bıçak vurmak, hacamat etmek, hacamat yapmak, zımbalamak
bıçaklanmak : bıçak yemek
bıçakları : kesici aletler bileyicisi
bıçik : buzağı
bıçkı : hızar
bıçkıevi : bıçkıhane
bıçkın : külhanbeyi, kabadayı, korkusuz, yürekli, cesur
bıdık : bodur, bücür
bıkılan : bok canına olsun
bıkılmak : usanılmak
bıkılmayan : doyumsuz
bıkkın : usanmış, bezmiş, yanık, yanıklık
bıkkınlık : bezginlik, usanç
bıkma : gına, usanç, usançlık
bıkmış : bezgin, bizar, usangın, yılgın
bıktıran : muacciz
bıktırıcı : angarya, elinin körü, usandırıcı
bıldır : tombul
bılkımak : bozulmak, yumuşamak, zedelenmek, erimek
bırakılma : mayna, metrukiyet
bırakılmış : metrûk, metruke, mevdu, mühmel

Bazı BI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bırakılmak :

TDK:
nsz Bırakma işine konu olmak, terk edilmek
"Önüne bırakılmış dosyalar dağ gibiydi." - A. Kulin

bıçkıhane :
TDK:
isim Bıçkıevi

bırakmak :
TDK:
1. -i Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak
2. nsz Koymak
"Mermer masaya bir yirmi beşlik bıraktı." - T. Buğra
3. Bir işi başka bir zamana ertelemek
"Gezmeyi haftaya bıraktık."
4. Unutmak
"Acaba eldivenlerimi nerede bıraktım?"
5. Bulunduğu yeri veya durumu değiştirmemek
6. Saklamak, artırmak
"Paranın bir kısmını bırakırsan rahat edersin."
7. Bir işin sorumluluğunu, yükümlülüğünü başkasına vermek, görevlendirmek
"Cemal Paşa da anlamadığı işi ehline bırakmak meziyeti vardı." - F. R. Atay
8. nsz Engel olmamak
"Bırak, burasını benim defterimden okuyayım." - Ö. Seyfettin
9. Sarkıtmak
"Saçlarını omzuna bırakmış."
10. nsz Ölen, ayrılan birinden iş, kişi, nesne vb. şeyler kalmak
"Hayata gözlerini kaparken ardında yedi yaşında bir oğul, on iki yaşında bir kız bırakıyordu." - C. Uçuk
11. Bir alışkanlıktan veya bir işten vazgeçmek
"Gerçekten sigarayı bıraktı, bıraktı ama huzuru da sükûnu da kalmadı." - H. E. Adıvar
12. nsz Uğraşmaz olmak, artık uğraşmamak
"Bu yazarın bir de Fransızca kitabını almıştım ama sıkılmış bırakıvermiştim." - R. H. Karay
13. nsz Bıyık veya sakal uzatmak
14. nsz Özgürlük vermek, hürriyetine kavuşmasını sağlamak
"Bıraksam acaba beyaz bir çift güvercin gibi uçarlar mı?" - R. H. Karay
15. Boşamak
"Bıraktıkları zevcelerini yine canları isterse tekrar alabilirler." - Ö. Seyfettin
16. Kötü bir durumda terk etmek
17. Ayrılmak, terk etmek
"Mahalle arasındaki küçük dükkânını bırakarak karısını, şehrin başka bir tarafında bir eve yerleştirdi." - P. Safa
18. Sınıf geçirmemek, döndürmek
"Öğretmen üç tembel çocuğu bıraktı."
19. -e Bir pazarlıkta, belli bir fiyata vermeyi kabul etmek
"Başkalarına on ikiye veriyoruz ama sana onar kuruştan bırakayım." - M. Ş. Esendal
20. -i, -e Bakılmak, korunmak için vermek
"Eşyamı size bırakacağım."
21. nsz Yanına almamak, yanında götürmemek
"Telgrafhanede bir zabit bırakarak işinin başına gitmesini rica ettim." - Atatürk
22. -i, -e Sahiplik hakkını başkasına vermek
"Bizim komşu bütün malını Kızılay a bırakmış."
23. nsz Yapışık olan bir şey yapışıklıktan kurtulmak
24. nsz Bulunduğu veya dokunduğu yerde bir şey oluşturmak, meydana getirmek
"İz bırakmak. Leke bırakmak."

BI ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beni Asla Bırakma - Yazar: Kazuo Ishiguro
Beni Bırakma - Yazar: Fatih Murat Arsal
Bırakma Ellerimi - Yazar: Ayşegül Çiçekoğlu
Bırakma Beni - Yazar: Emine Demirdelen
Beni Bırakma - Yazar: Fatih Murat Arsal
Beni Sensiz Bırakma - Yazar: Rüya Tokgöz
Beni Yalnızlığınla Yalnız Bırakma - Yazar: Daniş Özdönmez
Beni Sensiz Bırakma - Yazar: Mesut Köseoğlu
Beni Yaralı Bırakma - Yazar: M. Bedri Yalçın

Kelime Bulma Motoru