B ile başlayan 12 harfli kelimeler

Başında B harfi bulunan 12 harfli 144 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Babacanlaşma, Babayiğitlik, Badanalanmak, Badanalatmak, Bağdaşmazlık, Bağdaştırıcı, Bağdaştırmak, Bağıntıcılık, Bağıntılılık, Bağışlamamak, Bağışlayınız, Bağlamacılık, Bağnazlaşmak, Bağrınıezmek, Bağrıştırmak, Baharatçılık, Baklavacılık, Bakteriyolog, Balabanlaşma, Balıkkartalı, Ballandırmak, Balyozlanmak, Bamyatarlası, Bandajlatmak, Barbarlaşmak, Barikatlamak, Basımcılıkta, Başaktrislik, Başarısızlık, Başdöndürmek, Başgarsonluk, Başgöstermek, Başıbozukluk, Başkaldırıcı, Başkaldırmak, Başmabeyinci, Başoyunculuk, Başteknisyen, Baştutamamak, Başvurdurmak, Başyazmanlık, Batakçulluğu, Batılılaşmak, Batılılaşmış, Bayağıkaçmak, Bayağılaşmak, Bayatiaraban, Baygınlaşmak, Bayılttırmak, Bayraklaşmak, Bayraktarlık, Bayramlaşmak, Bazidiyospor, Beceriklilik, Beceriksizce, Bedavalaşmak, Bedbinleşmek, Beğenilmemek, Beğenilmeyen, Beklenildiği, Beklenilenin, Beklenmezlik, Belirlenimci, Belirtibilim, Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli, Bereketlenme, Bereketlilik, Berraklaşmak, Besibilimsel, Beslenmesini, Beşibirarada, Beşibiryerde, Beşparmakotu, Bevliyecilik, Beyazımtırak, Bezginleşmek, Bezirganbaşı, Bıçkınlaşmak, Bıyığıçıkmak, Bibliyografi, Bibliyotekçi, Bilardoculuk, Bilgisayarcı, Bilinçlenmek, Bilinçsizlik, Bilinircilik, Bilinmeyenin, Bilinmeyerek, Bilirkişilik, Biliyormuyum, Billurlaşmak, Billurlaşmış, Bilmezlenmek, Binbiryaprak, Biomikroskop, Birikimcilik, Biriktirrnek, Birincivasıf, Birleşenleri, Birleştirici, Birleştirmek, Bitkinleşmek, Biyoelektrik, Biyojeografi, Bodoslamadan, Bollaştırmak, Boncuklanmak, Boncuklaşmak, Borazancılık, Borçlandırma, Borçlanılmak, Bosbolamadık, Boşboşbakmak, Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke, Bozkırlaşmak, Böbürlenerek, Böğürtlenlik, Budalacasına, Budalalaşmak, Budunbetimci, Buğulandırma, Buhurumeryem, Bulanıklaşma, Bulaşıkçılık, Bulaştırılma, Buruşturarak, Buzağılaşmak, Bülbülkonağı, Bülbülleşmek, Bülbülyuvası, Büyüklenerek, Büyüklüğünde, Büyülttürmek

Bazı B ile başlayan 12 harfli kelimelerin eş anlamlıları


babayiğitlik : kabadayılık
bağdaşmazlık : uyuşmazlık, geçimsizlik
bağdaştırmak : telif etmek
bağıntılılık : görelilik, izafiyet, rölâtivite
bağrınıezmek : üzülmek, dertlenmek
bamyatarlası : mezarlık
basımcılıkta : basıla, stereotipi
başdöndürmek : başarıdan, gururdan, aşırıheyecanlandırmak
başgarsonluk : metrdotellik
başgöstermek : belirmek
başkaldırmak : ayaklanmak, asileşmek, asilik etmek, bayrak açmak, isyan bayrağını çekmek
baştutamamak : rüzgâr
başyazmanlık : başkâtiplik
batılılaşmak : çalışmada, garplılaşmak
batılılaşmış : garplılaşmış, müstağrip
bayağılaşmak : adileşmek, alçaklaşmak, düşmek
beklenildiği : tersine dönmek
beklenilenin : tersine
belirlenimci : gerekirci, determinist
beniçincilik : egosantrizm, benmerkezcilik
benözekçilik : egosantrizm
benzeştirici : benzeteç
benzeştirmek : asimile etmek
bezirgânbaşı : bez
bibliyografi : bibliyografya, kaynakça
bibliyotekçi : kütüphaneci
bilinçlenmek : şuurlanmak
birikimcilik : tasarrufçuluk
birincivasıf : birleşikgillerden
birleşenleri : bayırlık
birleştirici : bakan, teriş

Bazı B ile başlayan 12 harfli kelimelerin Sözlük anlamları


başoyunculuk :

TDK:
1. isim Başoyuncu olma durumu, başaktörlük, başaktrislik
2. Başoyuncunun yaptığı iş, başaktörlük, başaktrislik

bayağılaşmak :
TDK:
nsz Bayağı bir durum almak, bayağı bir duruma girmek, sıradanlaşmak
"Bayağılaşmış gibi kendimden iğreniyordum." - F. R. Atay

boncuklaşmak :
TDK:
nsz Boncuk biçimini almak

B ile başlayan 12 harfli İlçe isimleri

Büyükçekmece (İstanbul)
Bahçelievler (İstanbul)

Kelime Bulma Motoru