B ile başlayan Cİ ile biten kelimeler

Başında B harfi bulunan ve ile biten 70 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Belirlenmezci, Beynelmilelci

12 Harfli Kelimeler

Başmabeyinci, Belirlenimci, Benzeştirici, Birleştirici, Budunbetimci

11 Harfli Kelimeler

Benmerkezci, Betimlemeci, Betimleyici, Betonarmeci, Bileştirici, Bilinemezci, Biriktirici, Bütünleyici

10 Harfli Kelimeler

Başçeşnici, Başdizgici, Başdümenci, Başhaberci, Belediyeci, Belgeselci, Birahaneci, Biyolojici, Büyüleyici

9 Harfli Kelimeler

Balgümeci, Belletici, Beniçinci, Benzetici, Besleyici, Bevliyeci, Bezdirici, Bilişimci, Birikimci, Bitirimci

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Benzinci, Beygirci, Bezemeci, Bezeyici, Bileyici, Bitirici

7 Harfli Kelimeler

Bademci, Bahçeci, Bedelci, Bedenci, Bedizci, Belgeci, Besteci, Beşinci, Bezemci, Biçimci, Biçkici, Bilgici, Bilimci, Bilinci, Bininci, Bireyci, Birinci, Bitkici, Bölgeci

6 Harfli Kelimeler

Besici, Biçici, Bilici, Binici, Büfeci

5 Harfli Kelimeler

Benci, Bezci, Birci

4 Harfli Kelimeler

Bici, Boci

Bazı B ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin eş anlamlıları


bahçeci : çiçek, bahçıvan
başçeşnici : çeşnicibaşı
bedelci : bedelli
bedizci : ressam, heykeltıraş, nakışçı
belgeselci : belgesel
belirlenimci : gerekirci, determinist
belirlenmezci : yadgerekirci, indeterminist, yad gerekirci
belletici : çalıştırıcı, öğretici, müzakereci, belletmen
benci : hodpesent, megaloman
beniçinci : egosantrik, benmerkezci
benmerkezci : beniçinci, benözekçil
benzeştirici : benzeteç
besici : sığır
besleyici : besleyen, mugaddi, muz
betonarmeci : kiriş
bevliyeci : ürolog
beynelmilelci : uluslararasıcı, uluslar arasıcı, enternasyonalci
bezemci : dekoratör
bezeyici : dekoratör, iç mimar
bici : cici bici
bileyici : zağcı, çarkçı
bilgici : sofist
bilimci : bilgin
bilinci : kendinde olmamak, özne
bilinemezci : lâedri, agnostik
binici : binen
bireyci : ferdiyetçi, individüalist
birikimci : tasarrufçu
birinci : zaman

Bazı B ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


besici :

TDK:
isim Sığır, davar vb. hayvanları besleyerek semirten, satan kimse

bedelci :
TDK:
isim Bedel ödediği için askerliğini kısa süreli olarak yapan kimse

binici :
TDK:
isim Ata binen kimse

B ile başlayan Cİ ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


SAFFAT - 58, 59, 60, 61: Birinci ölümümüz hariç, bir daha biz ölmeyecek ve bir daha azap görmeyecek değil miyiz? Şüphesiz bu, büyük kurtuluştur. Çalışanlar, böylesi bir kurtuluş için çalışsın.
NAZİAT - 6, 7, 8, 9: Birinci üflemenin (kâinatı) sarstığı, onu ikinci üflemenin takip ettiği gün, işte o gün yürekler kaygıdan oynar, gözlerini korku bürür.
TEVBE - 83: Eğer Allah seni onlardan bir gurubun yanına döndürür de (Tebük seferinden Medine'ye döner de başka bir savaşa seninle beraber) çıkmak için senden izin isterlerse, de ki: Benimle beraber asla çıkmayacaksınız ve düşmana karşı benimle beraber asla savaşmayacaksınız! Çünkü siz birinci defa (Tebük seferinde) yerinizde kalmaya razı oldunuz. Şimdi de geri kalanlarla (kadın ve çocuklarla) beraber oturun!.

Kelime Bulma Motoru