B ile başlayan İT ile biten kelimeler

Başında B harfi bulunan ve İT ile biten 24 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Başmüsevvit

10 Harfli Kelimeler

Bakterisit

9 Harfli Kelimeler

Babayiğit

8 Harfli Kelimeler

Başkesit, Büsgevit

7 Harfli Kelimeler

Bakalit, Biyotit, Borasit, Bronşit

6 Harfli Kelimeler

Belgit, Berkit, Birkit, Boksit

5 Harfli Kelimeler

Barit, Basit, Bazit, Becit, Belit, Beyit, Biçit, Bilit, Binit, Bocit

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı B ile başlayan İT ile biten kelimelerin Sözlük anlamları


babayiğit :

TDK:
1. isim Yürekli kimse
"Yeni yetişen babayiğitler orasını er geç uğranılacak bir menzil sayarlardı." - Y. K. Beyatlı
2. Bir girişimde kendine güvenebilecek durumda olan kimse
"Binaya yakışacak mobilyayı satın almaya kadir babayiğit çıkmadı." - R. N. Güntekin
3. sıfat Güçlü kuvvetli (kimse)

başkesit :
TDK:
isim Ağacın boyuna dikey yönde kesilmesi sonunda yıl halkalarının çember biçiminde görüntü verdiği yüzey

binit :
TDK:
1. isim Binilecek taşıt veya hayvan
"Tavla tavla şahbaz atlarım sana binit olsun." - Dede Korkut

B ile başlayan İT ile biten kelimelerin geçtiği Ayetler


HUD - 27: Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: «Biz seni sadece bizim gibi bir insan olarak görüyoruz. Bizden, basit görüşle hareket eden alt tabakamızdan  başkasının sana uyduğunu görmüyoruz. Ve sizin bize karşı bir üstünlüğünüzü de görmüyoruz. Bilakis sizin yalancılar olduğunuzu düşünüyoruz. »  .

Kelime Bulma Motoru