BAR ile başlayan kelimeler

Başında BAR harfleri bulunan 136 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Bardağıtaşırmak

14 Harfli Kelimeler

Barışlandırına

13 Harfli Kelimeler

Barışseverlik

12 Harfli Kelimeler

Barbarlaşmak, Barikatlamak

11 Harfli Kelimeler

Barbarlaşma, Bardakeriği, Barındırmak, Barınılacak, Barıştırmak, Barışyapmak, Barikatlama, Barizleşmek

10 Harfli Kelimeler

Bardakaltı, Barınaksız, Barındırma, Barışçılık, Barışıklık, Barışsever, Barıştırma, Barizleşme, Barklanmak, Barokçuluk, Barparalel, Barsamaotu, Barutçuluk

9 Harfli Kelimeler

Barakacık, Baratarya, Barbarizm, Barbarlık, Bardaklık, Barınakçı, Barınılan, Barklanma, Barlanmak, Barmenlik, Barometre, Baruthane

8 Harfli Kelimeler

Barbakan, Barbarca, Barbunya, Barcılık, Bardabaş, Bardacık, Bardakçı, Barınağı, Barınmak, Barışçıl, Barışmak, Barisfer, Barkarol, Barograf, Baronluk, Baroskop, Barunduk, Barutluk

7 Harfli Kelimeler

Baradan, Barbaşı, Barbata, Barbekü, Barfiks, Barhana, Barınak, Barınma, Barışçı, Barışık, Barışma, Barigat, Barikat, Baritin, Baritli, Bariton, Bariyer, Barokçu, Barsama, Barutçu

6 Harfli Kelimeler

Baraka, Barata, Barbar, Barbut, Barçak, Bardak, Bardam, Bardan, Bargah, Bargam, Bargıt, Barguş, Barika, Barkan, Barkat, Barkod, Barkot, Barkuk, Barlak, Barlam, Barlar, Barlık, Barmak, Barmen, Barsak, Barsam, Barsuk, Bartık, Bartıl, Barudi, Baryon, Baryum

5 Harfli Kelimeler

Baraj, Barak, Baran, Barba, Barcı, Barça, Barda, Bardo, Barem, Baret, Bargı, Bargu, Barık, Barım, Barış, Barit, Bariz, Barka, Barlı, Barok, Baron, Bartu, Barug, Barut

4 Harfli Kelimeler

Barı, Bark, Baro

3 Harfli Kelimeler

Bar

Bazı BAR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bar : danslı, barmen, pas
baraka : tahta, bark, borka
baratarya : kaptanın, tayfaların
barbarca : gotik
barçak : balçak
bardabaş : serseri, haşarı
bardacık : bardakeriği
bardakeriği : bardacık
bardaklık : bardak
barfiks : jimnastik
bargâh : otağ
bargı : kadife
barı : çit, bahçe
barındırma : ibate
barınılacak : dam altı
barınılan : çatı
barınma : tahaffuz
barışlandırına : pasifikasyon
barışsever : barışçı, barışçıl, sulhçu, sulhsever, sulhperver, yaraşuk
barışseverlik : sulhçuluk, sulhseverlik
barigat : parakete
baritin : baryum sülfat
bariyer : engebe, engel
barkat : heykel, büst
barkod : stok
barkot : çizgi im
barlak : parlak
barlar : meydancı
barlık : varlık
barmen : bar, tezgâhtar
barograf : yükseltiyazar, yükseklikölçer
baroskop : havanın
barsak : bağırsak

Bazı BAR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


barışçılık :

TDK:
isim Barışseverlik

barem :
TDK:
isim Devlet memurlarının maaşlarının derece ve tutarlarını düzenleyen sistem ve çizelge
"Bunların tek derdi barem basamaklarını aşarak bu mertebeye fırlayıvermekten ibarettir." - Y. K. Karaosmanoğlu

BAR ile başlayan İlçe isimleri

Bartın Merkez (Bartın)

BAR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Barınma Felsefesi - Yazar: Yahya Kurtkaya

Kelime Bulma Motoru