BEK ile başlayan kelimeler

Başında BEK harfleri bulunan 55 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Beklenilmeyen, Bektaşikavuğu

12 Harfli Kelimeler

Beklenildiği, Beklenilenin, Beklenmezlik

11 Harfli Kelimeler

Beklediğini, Beklenilmek, Beklenmedik, Beklenmeyen, Bekletilmek, Bekletmeden

10 Harfli Kelimeler

Beklediğim, Beklemeden, Beklenilme, Beklentisi, Beklerulak, Bekletilme, Bekleyerek, Bekriyelik, Bektaşilik

9 Harfli Kelimeler

Bekarhane, Beklemeli, Beklenmek, Beklenmez, Bekleşmek, Bekletmek

8 Harfli Kelimeler

Bekarlık, Bekçilik, Bekinmek, Bekitmek, Beklemek, Beklenen, Beklenir, Beklenme, Beklenti, Bekleşme, Bekletme, Bekleyen, Bekleyiş, Bekrilik

7 Harfli Kelimeler

Bekaret, Bekinme, Bekitme, Bekleme

5 Harfli Kelimeler

Bekas, Bekçi, Bekem, Beken, Beket, Bekik, Bekim, Bekri

4 Harfli Kelimeler

Beka, Beki

3 Harfli Kelimeler

Bek

Bazı BEK ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bek : sert, savunucu, katı
beka : kalıcılık, ölmezlik
bekâret : kızlık, saflık, temizlik, masumluk, erdenlik, yenilik, doğallık, tazelik
bekârlık : bekâr
bekas : bécasse, çulluk
bekçi : bina, depo, dideban, nokta, turgak, turkak, yasakçı, yasvul
bekem : bey, beyim
beken : dayanıklı, metin
beket : kuvvet, dayanıklılık
beki : yiğit, eş, koca, şaman
bekik : güvenli
bekinme : ısrar
bekinmek : direnmek, kapanmak, tıkanmak
bekitmek : kapamak, tıkamak
beklediğim : işte
beklediğini : inkisarıhayal, ümidi boşa çıkmamak
beklemeden : transit, transit geçmek
beklemek : durmak, ummak, aramak, istemek

Bazı BEK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bekârlık :

TDK:
isim Bekâr olma durumu
"Para kazanmak iyi şeydir ama bekârlığa can dayanmıyordu." - Ö. Seyfettin

beklemek :
TDK:
1. nsz Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde kalmak, durmak
"Ben de seni bekliyordum zaten." - A. Ümit
2. -i Süre tanımak, acele etmemek
"Bu ikramın sebebini anlamak için telaşsız bekledi." - N. Hikmet
3. -i Bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek
"Eşyayı beklemek. Tutukluları beklemek."
4. Ummak
"Nikâhtan bu kadar keramet bekleme!" - P. Safa
5. Karşılaşma ihtimali bulunmak
"Oysa bizi bekleyen yaşam bu değildi." - R. Mağden
6. Aramak, istemek
"Bu tecrübeli deniz kurdunun muhakkak bir beklediği var." - F. F. Tülbentçi
7. Oyalanmak

Bektaşîlik :
TDK:
Bektaşilik

BEK ile başlayan İlçe isimleri

Bekilli (Denizli)

BEK ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


TEVBE - 107: (Münafıklar arasında) bir de (müminlere) zarar vermek, (hakkı) inkâr etmek, müminlerin arasına ayrılık sokmak ve daha önce Allah ve Resûlüne karşı savaşmış olan adamı beklemek için bir mescid kuranlar ve: (Bununla) iyilikten başka birşey istemedik, diye mutlaka yemin edecek olanlar da vardır. Halbuki Allah onların kesinlikle yalancı olduklarına şahitlik eder.

Kelime Bulma Motoru