BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


benbenci : kibirli, gururlu, megaloman
bencilik : hodpesentlik, egoizm
bende : kul, köle
bendegân : kullar, köleler
bendegî : kulluk, kölelik
bendehane : bendenin
bendenin : bendehane
bendi : esir, köle
beneklerle : alalamak
benekli : ala, bıldırcın
benibeşer : insan
beniçinci : egosantrik, benmerkezci
benildemek : belinlemek
benimseme : tesahup, ikrar, tekelci
benimseme] : elitizm
benimsemediği : sahipsiz eve it buyruk
benimsenilmeyen : itici
benimsenmek : oturmak
benimsenmiş : oturmuşluk
beniz : yüz
benk : muhkem
benliğinde : özlü
benlik : kibir, gurur, kişiliği, kendilik, şahsiyet
benlikçilik : egotizm
benözekçilik : egosantrizm
bent : büğet, bağ, rabıt, bağlam, kanun maddesi
bentler : iç sular
benzemek : andırmak, bakmak, çağrıştırmak, çalmak

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bendehane :

TDK:
isim Bendenin, kölenin evi
"Dün bendehanede bulunan talaşlar tutuşuverdi." - A. Ş. Hisar

ben :
TDK:
1. isim Çoğu doğuştan, tende bulunan ufak, koyu renkli leke veya kabartı
"Dedim tane tane olmuş benlerin / Dedi zülfüm değdi tel yarasıdır" - Âşık Ömer
2. En çok üzümde görülen olgunlaşma belirtisi
3. Saçta, sakalda beliren beyazlık

bencilce :
TDK:
zarf Bencile yakışır bir biçimde, bencilcesine

Kelime Bulma Motoru