BEN ile başlayan kelimeler

Başında BEN harfleri bulunan 131 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

15 Harfli Kelimeler

Benimsenilmeyen

14 Harfli Kelimeler

Benimseyemeyen, Benmerkezcilik, Benzeyişsizlik

13 Harfli Kelimeler

Benimsemediği, Benimseyememe

12 Harfli Kelimeler

Bencilleşmek, Beniçincilik, Benözekçilik, Benzersizlik, Benzeşmezlik, Benzeştirici, Benzeştirmek, Benzetlemeli

11 Harfli Kelimeler

Benbencilik, Bencilleşme, Bencmarking, Beneklenmek, Benekleşmek, Bengileşmek, Benimsenmek, Benimsenmiş, Benimsetmek, Benlikçilik, Benmerkezci, Benzemeklik, Benzeştirim, Benzetilmek, Benzetlemek, Benzincilik, Benzinlemek

10 Harfli Kelimeler

Bencileyin, Beneklenme, Beneklerle, Benekleşme, Bengilemek, Bengileşme, Benildemek, Benimseme], Benimsemek, Benimsemiş, Benimsenme, Benimsetme, Benimseyen, Benimseyiş, Benliğinde, Benözekçil, Benzeterek, Benzetilen, Benzetilme, Benzinleme

9 Harfli Kelimeler

Bencillik, Bendehane, Bendezade, Bengileme, Benibeşer, Beniçinci, Benildeme, Benimseme, Benlenmek, Benözekçi, Benzerlik, Benzersiz, Benzeşlik, Benzeşmek, Benzetgeç, Benzetici, Benzetmek, Benzinlik

8 Harfli Kelimeler

Benbenci, Bencilce, Bencilik, Bendegan, Bendelik, Bendenin, Bendeniz, Benekçik, Bengilik, Beniadem, Benlenme, Benlikçi, Benzemek, Benzemez, Benzeşen, Benzeşik, Benzeşim, Benzeşme, Benzetçi, Benzeteç, Benzetim, Benzetiş, Benzetme, Benzeyen, Benzeyiş, Benzinci, Benzinli

7 Harfli Kelimeler

Bendegi, Benefşe, Benekli, Bengisu, Benizli, Benmari, Bentler, Benzeme, Benzeri, Benzeti

6 Harfli Kelimeler

Bencil, Benden, Bendir, Benice, Benlik, Benzek, Benzen, Benzer, Benzeş, Benzet, Benzin, Benzol

5 Harfli Kelimeler

Bence, Benci, Bende, Bendi, Benek, Bengi, Bengü, Benin, Beniz, Benli

4 Harfli Kelimeler

Benk, Bent

3 Harfli Kelimeler

Ben

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bence : kanımca
bencilik : hodpesentlik, egoizm
bencillik : hodbinlik, egoistlik, egoizm, enaniyet, hodkâmlık
bencmarking : bilsat
bendegân : kullar, köleler
bendegî : kulluk, kölelik
bendenin : bendehane
benefşe : menekşe
benekçik : spot
beneklerle : alalamak
bengi : ölümsüz, ebedî, sonsuz, mengü
bengilemek : ölümsüzleştirmek, ebedîleştirmek
bengilik : sonsuzluk, ölmezlik, ebedîlik
benice : sonsuzluk
beniçincilik : egosantrizm, benmerkezcilik
benimseme] : elitizm
benimsemiş : yatkın
benimsenme : hazım
benimsenmiş : oturmuşluk
benin : togo, nijerya
benmerkezci : beniçinci, benözekçil
benözekçilik : egosantrizm
bentler : iç sular
benzek : öyküntü
benzeme : münasebe, müşâkele
benzeri : benzer, biricik, eş, gibisi, misli menendi yok, tıpkı
benzersiz : eşsiz, bulunmak

Bazı BEN ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bengileşmek :

TDK:
nsz Sonsuz yaşama niteliği kazanmak, ölümsüzleşmek, ebedîleşmek

benzemeklik :
TDK:
isim Benzer olma durumu
"Bir şeye benzemekliğim için usta bir kalem kırk yerinden tashih etmeli." - R. H. Karay

BEN ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Bendeniz ve Marco Polo - Yazar: Paul Griffiths
Bendeniz Ahmet Cavcav - Yazar: Ahmet Cavcav

Kelime Bulma Motoru