BEY ile başlayan kelimeler

Başında BEY harfleri bulunan 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Beynelmilelcilik

14 Harfli Kelimeler

Beyazlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Beyazlatılmak, Beynelmilelci

12 Harfli Kelimeler

Beyazımtırak

11 Harfli Kelimeler

Beyazlanmak, Beyazlaşmak, Beyazlatıcı, Beyazlatmak, Beyinsizlik, Beynelmilel

10 Harfli Kelimeler

Beyazlamak, Beyazlanma, Beyazlaşma, Beyazlatma, Beyazperde, Beyazsinek, Beyaztilki, Beyhudelik, Beylerbeyi, Beyzadelik

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Beyazımsı, Beyefendi, Beygirlik, Beygirsiz, Beysbolcu, Beytülmal

8 Harfli Kelimeler

Beyazlık, Beygirci, Beygirli, Beyincik, Beyinsel, Beyinsiz, Beylikçi, Beynamaz, Beyninde, Beysoylu

7 Harfli Kelimeler

Beyaban, Beyanat, Beyazca, Beyazlı, Beybaba, Beyhude, Beyinli, Beyinsi, Beyitli, Beyoğlu, Beysbol, Beyyine, Beyzade

6 Harfli Kelimeler

Beybut, Beycik, Beygir, Beyiye, Beylem, Beylen, Beyler, Beylik, Beynen, Beynin, Beyrek

5 Harfli Kelimeler

Beyan, Beyaz, Beyge, Beyim, Beyin, Beyit, Beyli, Beyni, Beyza

3 Harfli Kelimeler

Bey

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


beyaban : çöl
beyanat : demeç, bildiri
beyanname : bildirge, bildiri
beyazca : akça
beyazımsı : beyazımtırak, çağan, kediayağı
beyazlanma : ağarma
beyazlanmak : ağarmak
beyazlatılmak : ağartılmak
beyazlatma : ağartma
beyazlatmak : ağartmak, aklamak
beyazlık : ağartı
beyazperde : sinema
beybut : barış, sulh
beycik : beğceğiz
beyefendi : bey, don
beyge : bike
beyhude : boşuna, nafile, yararsız, anlamsız, güzaf
beyim : bekem
beyincik : dimağçe
beyinli : akıllı, düşünceli
beyinsiz : akılsız, düşüncesiz, ahmak
beyinsizlik : ahmaklık
beyit : ev
beyiye : satımlık
beylem : buket, demet
beylen : beyli
beyler : ümera
beyli : beylen
beylik : mirî, basmakalıp, emirlik, emaret, hükûmet, beğlik, biket

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


beynamaz :

TDK:
sıfat, din b. (***) Namaz kılmayan (kimse)

beyazlaşma :
TDK:
isim Beyazlaşmak işi

beygirsiz :
TDK:
sıfat Beygiri olmayan
"Bunlar arasında beygirsiz bir araba titreyerek, sarsılarak geziyor, borusunu öttürüyordu." - M. Ş. Esendal

BEY ile başlayan İlçe isimleri

Beypazarı (Ankara)
Beyağaç (Denizli)
Beylikova (Eskişehir)
Beykoz (İstanbul)
Beyoğlu (İstanbul)
Beylikdüzü (İstanbul)
Beydağ (İzmir)
Beyşehir (Konya)
Beytüşşebap (Şırnak)

BEY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beyler Aman - Yazar: Hasan Kayıhan
Soruyorum Size Hanımlar ve Beyler - Yazar: Leon Z. Surmelian

BEY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ARAF - 66: Kavminden ileri gelen kâfirler dediler ki: Biz seni kesinlikle bir beyinsizlik içinde görüyoruz ve gerçekten seni yalancılardan sanıyoruz.

Kelime Bulma Motoru