BEY ile başlayan kelimeler

Başında BEY harfleri bulunan 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Beynelmilelcilik

14 Harfli Kelimeler

Beyazlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Beyazlatılmak, Beynelmilelci

12 Harfli Kelimeler

Beyazımtırak

11 Harfli Kelimeler

Beyazlanmak, Beyazlaşmak, Beyazlatıcı, Beyazlatmak, Beyinsizlik, Beynelmilel

10 Harfli Kelimeler

Beyazlamak, Beyazlanma, Beyazlaşma, Beyazlatma, Beyazperde, Beyazsinek, Beyaztilki, Beyhudelik, Beylerbeyi, Beyzadelik

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Beyazımsı, Beyefendi, Beygirlik, Beygirsiz, Beysbolcu, Beytülmal

8 Harfli Kelimeler

Beyazlık, Beygirci, Beygirli, Beyincik, Beyinsel, Beyinsiz, Beylikçi, Beynamaz, Beyninde, Beysoylu

7 Harfli Kelimeler

Beyaban, Beyanat, Beyazca, Beyazlı, Beybaba, Beyhude, Beyinli, Beyinsi, Beyitli, Beyoğlu, Beysbol, Beyyine, Beyzade

6 Harfli Kelimeler

Beybut, Beycik, Beygir, Beyiye, Beylem, Beylen, Beyler, Beylik, Beynen, Beynin, Beyrek

5 Harfli Kelimeler

Beyan, Beyaz, Beyge, Beyim, Beyin, Beyit, Beyli, Beyni, Beyza

3 Harfli Kelimeler

Bey

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bey : koca, as, beyefendi, boyun, eş, zengin, bay, komutan, beğ, bekem, mir
beyaban : çöl
beyan : söyleme, bildirme, düşüncelerin, duyguların
beyanat : demeç, bildiri
beyanname : bildirge, bildiri
beyazca : akça
beyazımsı : beyazımtırak, çağan, kediayağı
beyazımtırak : beyazımsı
beyazlamak : ağarmak, aklaşmak
beyazlanma : ağarma
beyazlanmak : ağarmak
beyazlık : ağartı
beyazperde : sinema
beybut : barış, sulh
beyge : bike
beygir : at, gölük, semer
beyin : muhakeme, bilgisi, eğitimi, akıl, anlayış, dimağ, mağz, sakatat
beyincik : dimağçe
beyinli : akıllı, düşünceli
beyinsiz : akılsız, düşüncesiz

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


beynelmilel :

TDK:
sıfat Uluslararası
"Medeniyetin beynelmilel fakat harsın mutlaka millî olduğunu unutmayacağız." - O. S. Orhon

beyninde :
TDK:
zarf Arasında
"Bu ölçüler halk lisanında döner, halk beyninde görüşülür." - B. Felek

beygirlik :
TDK:
1. sıfat Beygire ait, beygir için
2. Beygir gücünde
"Beş beygirlik bir motor yirmi kilo kadar gelir." - B. R. Eyuboğlu

BEY ile başlayan İlçe isimleri

Beypazarı (Ankara)
Beyağaç (Denizli)
Beylikova (Eskişehir)
Beykoz (İstanbul)
Beyoğlu (İstanbul)
Beylikdüzü (İstanbul)
Beydağ (İzmir)
Beyşehir (Konya)
Beytüşşebap (Şırnak)

Kelime Bulma Motoru