BEY ile başlayan kelimeler

Başında BEY harfleri bulunan 72 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

16 Harfli Kelimeler

Beynelmilelcilik

14 Harfli Kelimeler

Beyazlaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Beyazlatılmak, Beynelmilelci

12 Harfli Kelimeler

Beyazımtırak

11 Harfli Kelimeler

Beyazlanmak, Beyazlaşmak, Beyazlatıcı, Beyazlatmak, Beyinsizlik, Beynelmilel

10 Harfli Kelimeler

Beyazlamak, Beyazlanma, Beyazlaşma, Beyazlatma, Beyazperde, Beyazsinek, Beyaztilki, Beyhudelik, Beylerbeyi, Beyzadelik

9 Harfli Kelimeler

Beyanname, Beyazımsı, Beyefendi, Beygirlik, Beygirsiz, Beysbolcu, Beytülmal

8 Harfli Kelimeler

Beyazlık, Beygirci, Beygirli, Beyincik, Beyinsel, Beyinsiz, Beylikçi, Beynamaz, Beyninde, Beysoylu

7 Harfli Kelimeler

Beyaban, Beyanat, Beyazca, Beyazlı, Beybaba, Beyhude, Beyinli, Beyinsi, Beyitli, Beyoğlu, Beysbol, Beyyine, Beyzade

6 Harfli Kelimeler

Beybut, Beycik, Beygir, Beyiye, Beylem, Beylen, Beyler, Beylik, Beynen, Beynin, Beyrek

5 Harfli Kelimeler

Beyan, Beyaz, Beyge, Beyim, Beyin, Beyit, Beyli, Beyni, Beyza

3 Harfli Kelimeler

Bey

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bey : koca, as, beyefendi, boyun, eş, zengin, bay, komutan, beğ, bekem, mir
beyaban : çöl
beyan : söyleme, bildirme, düşüncelerin, duyguların
beyanat : demeç, bildiri
beyanname : bildirge, bildiri
beyazımsı : beyazımtırak, çağan, kediayağı
beyazımtırak : beyazımsı
beyazlamak : ağarmak, aklaşmak
beyazlanma : ağarma
beyazlanmak : ağarmak
beyazlaştırmak : aklaştırmak
beyazlatılmak : ağartılmak
beyazlatma : ağartma
beyazlatmak : ağartmak, aklamak
beyazlık : ağartı
beyazperde : sinema
beybut : barış, sulh
beycik : beğceğiz
beyefendi : bey, don
beyge : bike
beyim : bekem
beyincik : dimağçe
beyinsizlik : ahmaklık
beyit : ev
beylem : buket, demet
beyler : ümera
beylik : mirî, basmakalıp

Bazı BEY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


beyan :

TDK:
1. isim Bildirme
2. edebiyat Bir eserde, düşüncelerin, duyguların, hayallerin doğuş ve değerlerini, bunların anlatımında tutulacak yolları konu edinen bir edebiyat bilgisi dalı

beyazlık :
TDK:
1. isim Beyaz olma durumu
"Karanlık, karın beyazlığıyla karışınca daha kesif, elle tutulur gibi bir şey oluyor." - N. Hikmet
2. Ağartı
"Asfalt yol beyazlığın içinde kara bir nehir gibi teşkilat binasına doğru akıyor." - A. Ümit

beyinsi :
TDK:
sıfat Beyni andıran, beyne benzeyen, beyin gibi
"Beyinsi boğumlar."

BEY ile başlayan İlçe isimleri

Beypazarı (Ankara)
Beyağaç (Denizli)
Beylikova (Eskişehir)
Beykoz (İstanbul)
Beyoğlu (İstanbul)
Beylikdüzü (İstanbul)
Beydağ (İzmir)
Beyşehir (Konya)
Beytüşşebap (Şırnak)

BEY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Müzikofili - Müzik ve Beyin Öyküleri - Yazar: Oliver Sacks
Altın Beyinli Adam - Yazar: Kolektif
99 Beyit - Divan Şiirinden Beyitler Ve Çözümlemeleri - Yazar: Asuman Susam
2BABeden Beyin Akımı - Yazar: Ahmet Bican...
Düşünce: Bir Beyin Salgısı - Yazar: Doğukan Demirkaya

BEY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


CİN - 4: Doğrusu bizim beyinsiz olanımız (iblis veya azgın cinler), Allah hakkında pek aşırı yalanlar uyduruyormuş.
ARAF - 67: «Ey kavmim! dedi, ben beyinsiz değilim; fakat ben âlemlerin Rabbinin gönderdiği bir elçiyim.

Kelime Bulma Motoru