BEZ ile başlayan kelimeler

Başında BEZ harfleri bulunan 67 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

13 Harfli Kelimeler

Bezemecilikle

12 Harfli Kelimeler

Bezginleşmek, Bezirganbaşı

11 Harfli Kelimeler

Bezdirilmek, Bezemecilik, Bezginleşme, Bezirganlık

10 Harfli Kelimeler

Bezdirilme, Bezeklemek, Bezemlemek, Bezirlemek

9 Harfli Kelimeler

Bezdirici, Bezdirmek, Bezekleme, Bezelemek, Bezemelik, Bezemleme, Bezginlik, Bezirleme, Bezzazlık

8 Harfli Kelimeler

Bezcilik, Bezdirme, Bezekler, Bezeksel, Bezeleme, Bezemeci, Bezemeli, Bezemsel, Bezenmek, Bezenmiş, Bezetmek, Bezeyici, Bezilmek, Bezirgan, Bezlemek

7 Harfli Kelimeler

Bezekçi, Bezekli, Bezelye, Bezemci, Bezemek, Bezeniş, Bezenme, Bezenti, Bezetme, Bezeyiş, Bezilme, Bezleme, Bezzaka

6 Harfli Kelimeler

Bezeli, Bezeme, Bezgin, Bezler, Bezmek, Bezmiş, Bezzaz

5 Harfli Kelimeler

Bezci, Bezek, Bezem, Bezen, Bezgi, Bezik, Bezir, Bezme, Bezsi

4 Harfli Kelimeler

Beze, Bezm

3 Harfli Kelimeler

Bez

Bazı BEZ ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bez : pamuktan, çaput, gudde, bezirgânbaşı, kukla, pala, tablo
bezdirmek : bıktırmak, usandırmak, anasından doğduğuna pişman etmek, içini çürütmek, tüketmek, uısandırmak, usanç vermek
bezek : süs, ziynet, bediz, bezen, bezgi, nakış, piraye, tezyinat
bezekçi : nakkaş
bezeklemek : süslemek, bezemek
bezekler : tezyinat
bezekli : süslü, süslenmiş, bezeli
bezeksel : tezyini
bezeli : bezekli
bezem : dekor
bezemci : dekoratör
bezeme : süsleme, tezyin, süs, tezhip, tezyinat
bezemecilikle : tezyinî
bezemeli : süslü, dekoratif
bezemleme : dekorasyon
bezemlemek : dekore etmek
bezemsel : dekoratif
bezen : süs, makyaj, bezek, besen
bezenti : garnitür
bezetmek : süsletmek

Bazı BEZ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bezelemek :

TDK:
-i Hamur topağı yapmak

bezemeli :
TDK:
sıfat Süslü, dekoratif

bezenmek :
TDK:
nsz Bezeme işine konu olmak, süslenmek
"Yüzlerce sene vakıflarla bezenecek olan İstanbul da fetihten sonra, millî mimar, yeni bir merhaleye girmişti." - Y. K. Beyatlı

Kelime Bulma Motoru