BİNA ile başlayan kelimeler

Başında BİNA harfleri bulunan 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Binaenaleyh

10 Harfli Kelimeler

Binalaşmak

7 Harfli Kelimeler

Binalar, Binamaz

6 Harfli Kelimeler

Binaen

4 Harfli Kelimeler

Bina

Bazı BİNA ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bina :

TDK:
1. isim Yapı
"Yalı, çok pencereli, iki katlı, yayvan bir binadır." - B. Felek
2. dil bilgisi Arapça fiil çatısını konu edinen bilim veya kitap
"Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur."
3. dil bilgisi Çatı

binaen :
TDK:
1. zarf Dayanarak
"Bu mülahazaya binaen, padişaha hitaben bir telgrafname hazırlandı." - Atatürk
2. -den dolayı, -den ötürü, -diği için

binaenaleyh :
TDK:
zarf Bundan dolayı, bundan ötürü, bunun için, bunun üzerine
"Binaenaleyh, bu koruma tedbiri pazarda değil kesiş mahallinde yapılır." - N. Hikmet

Kelime Bulma Motoru