BİNİ ile başlayan kelimeler

Başında BİNİ harfleri bulunan 11 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

9 Harfli Kelimeler

Binicilik, Binilecek

8 Harfli Kelimeler

Binilmek, Binişmek

7 Harfli Kelimeler

Binilme, Bininci, Binişme

6 Harfli Kelimeler

Binici

5 Harfli Kelimeler

Biniş, Binit

4 Harfli Kelimeler

Bini

Bazı BİNİ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


binilme :

TDK:
isim Binilmek işi

binilmek :
TDK:
-e Binme işi yapılmak
"Uzun, tenteli, tek atlı muhacir arabalarına binilir." - R. H. Karay

bininci :
TDK:
sıfat Bin sayısının sıra sıfatı, sırada dokuz yüz doksan dokuzuncudan sonra gelen

BİNİ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Zaman Kâtibi - Gizemli Binici - Yazar: Melih Ümit Menteş

Kelime Bulma Motoru