BİR ile başlayan kelimeler

Başında BİR harfleri bulunan 118 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

17 Harfli Kelimeler

Bireyselleştirmek

16 Harfli Kelimeler

Bireyselleştirme

14 Harfli Kelimeler

Bireyleştirmek, Birleştirilmiş

13 Harfli Kelimeler

Bireyleştirme, Birleşkecilik, Birörnekçilik

12 Harfli Kelimeler

Birikimcilik, Biriktirrnek, Birincivasıf, Birleşenleri, Birleştirici, Birleştirmek

11 Harfli Kelimeler

Birdemlemek, Bireysellik, Biriktirici, Biriktirmek, Birleşilmek, Birleştiren, Birleştirme, Birliktelik, Birörneklik

10 Harfli Kelimeler

Birahaneci, Birdenbire, Bireycilik, Bireyleşme, Birikimlik, Birikişmek, Biriktirim, Biriktirme, Birincasıf, Birincilik, Birleşilme, Birleşimli

9 Harfli Kelimeler

Biracılık, Birdirbir, Bireşimli, Birikimci, Birikinti, Birikişme, Biriktiri, Birincisi, Birleşmek, Birleşmiş, Birliğini, Birlikteş, Birtakımı

8 Harfli Kelimeler

Birahane, Birazcık, Birazdan, Bircilik, Bireylik, Bireysel, Birifing, Birikimi, Birikmek, Birikmiş, Birileri, Birincil, Birinden, Birlemek, Birleşen, Birleşik, Birleşim, Birleşme, Birlikte, Birmanya, Birtakım, Biryancı

7 Harfli Kelimeler

Birader, Biralık, Birbiri, Birçoğu, Birebir, Bireşim, Bireyci, Birfiil, Biricik, Biridin, Birikim, Birikiş, Birikme, Birinci, Birinde, Birinin, Birkaçı, Birleme

6 Harfli Kelimeler

Biracı, Birazı, Birçek, Birçok, Birden, Birgen, Birice, Biriki, Birine, Birini, Birisi, Birkaç, Birkit, Birler, Birlik, Birsam, Biryan

5 Harfli Kelimeler

Biraz, Birci, Birçe, Birem, Birer, Birey, Birge, Birim, Birke, Birli, Birun

4 Harfli Kelimeler

Bira, Biri

3 Harfli Kelimeler

Bir

Bazı BİR ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


birazcık : bir dirhem, şuncacık
birbiri : yekdiğeri
bircilik : tekçilik, monizm
birçoğu : belirsizlik zamiri, çokları
birçok : çok, çoğu, müteaddit, ağız dolusu, becir, bir alay, bir çok, bir dolu, bir nice, bir yığın
birebir : uygun
bireşim : sentez, terkip
bireşimli : sentetik
bireyci : ferdiyetçi, individüalist
biricik : tek, yegâne, eşi, benzeri, arlat, bir tane, birçe, birçek, birge
birifing : brifing
birikimci : tasarrufçu
birikimcilik : tasarrufçuluk
birikme : birikim, tahaşşüt, tecemmu, tedahül, temerküz, teraküm
birinci : zaman, yer, sırada, sınıf, orun, bir numara, bir numaralı, ekstra, ilig

Bazı BİR ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


biracı :

TDK:
1. isim Bira yapıp satan kimse
2. Çok bira içen kimse

biraz :
TDK:
1. sıfat Bir parça, azıcık
"Biraz yağmur yağdı mı Beyoğlu nun yaya kaldırımlarında yürüyebilirsen yürü." - F. R. Atay
2. zarf (bi raz) Kısa bir süre için
"Uzun etme iki gözüm biraz da bize uğra." - O. Rifat
3. zarf (bi raz) Az miktarda
"Yoruluyor ve ne olsa gözler biraz şaşılaşıyor." - A. Ağaoğlu

birer :
TDK:
sıfat Herkese bir
"Birer kalp bıraktılar bize kırık / Ömrümüzce gözyaşı döktürecek" - C. S. Tarancı

BİR ile başlayan İlçe isimleri

Birecik (Şanlıurfa)

BİR ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Beyaz Birlik - Yazar: Sir Arthur Cona...
Bizi Birleştiren Oyun - Yazar: Sue Miller
Birlik ve Mücadele Dergisi Sayı: 25-26-27 - Yazar: Kolektif
Birlik Uğruna Ölenlere - Yazar: Ali Cengizkan
Üçlü Birlik - Yazar: Brian Edgar
Birlik Uğruna Ölenlere - Yazar: Ali Cengizkan
Beyaz Birlik 1 - Kutsal Ok Son Mühür - Yazar: Sir Arthur Cona...
Birlik ve Mücadele Dergisi Sayı: 24 - Yazar: Kolektif
Birlik ve Mücadele Dergisi Sayı: 30 - Yazar: Kolektif
Birlik ve Mücadele Dergisi Sayı: 31 - Yazar: Kolektif

BİR ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


ALİ İMRAN - 103: Hep birlikte Allah'ın ipine (İslâm'a) sımsıkı yapışın; parçalanmayın. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklar ki doğru yolu bulasınız.
HUD - 112: O halde seninle beraber tevbe edenlerle birlikte emrolunduğun gibi dosdoğru ol! Aşırı da gitmeyin. Çünkü O, sizin yaptıklarınızı çok iyi görendir.
MÜ'MİNUN - 117: Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kâfirler iflah olmaz.

Kelime Bulma Motoru