BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bit : kehle, baş biti, filo, sirke, ufaklık, yarım kanatlılar
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biten : final
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bitev : soylu
biteviyelik : tekdüzelik, yeknesaklık
bitig : yazı, yazıt
bitigçi : katip, yazıcı
bitim : gaye, hedef, ülkü, son, nihayet, münteha, hitam, pâyân
bitimi : son
bitimli : sonlu
bitiren : mütemmim, tüketici
bitirici : alka, alkar, alkaş, alkır
bitiricilik : algın, alk
bitirilmek : arkası alınmak, arkasıalınmak, sonuçlanmak, tamamlanmak
bitirimhane : kumarhane, bitirim yeri
bitirmiş : bilgili, açıkgöz, mezun
bitişik : komşu, yandaki, yan

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitlenme :

TDK:
isim Bitlenmek işi
"Senin keyfin için bitlenmeye vaktimiz yok." - Y. K. Karaosmanoğlu

bittabi :
TDK:
zarf Doğal olarak, tabiatıyla, tabii, elbette
"Buna, bittabi icabı gibi cevap verildi." - Atatürk

bitey :
TDK:
isim, bitki bilimi Bitki örtüsü

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


İsim Şehir Bitki - Yazar: Yılmaz Özdil
Taşra Bitki Örtüsü ve Parseller - Yazar: Murat Çelik

Kelime Bulma Motoru