BİT ile başlayan kelimeler

Başında BİT harfleri bulunan 79 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Bitkinleşmek

11 Harfli Kelimeler

Biteviyelik, Bitiricilik, Bitirimhane, Bitişkenlik, Bitiştirmek, Bitkileşmek

10 Harfli Kelimeler

Bitirilmek, Bitişiklik, Bitiştirim, Bitiştirme, Bitkicilik, Bitümlemek

9 Harfli Kelimeler

Bitirilme, Bitirimci, Bitişimli, Bitkinlik, Bitlenmek, Bitpazarı, Bitümleme

8 Harfli Kelimeler

Biteviye, Bitiklik, Bitimsiz, Bitirici, Bitirmek, Bitirmiş, Bitişken, Bitişmek, Bitkiler, Bitkimsi, Bitkisel, Bitlemek, Bitlenme, Bitlidir, Bitmemek, Bitmemiş, Bitmeyen, Bitoranı

7 Harfli Kelimeler

Bitaraf, Bitelge, Biterge, Bitigçi, Bitigen, Bitimli, Bitiren, Bitirim, Bitiriş, Bitirme, Bitişik, Bitişme, Bitkici, Bitleme, Bitmeme, Bitmişi, Bittabi, Bitümlü

6 Harfli Kelimeler

Bitevi, Bitimi, Bitişk, Bitkin, Bitler, Bitmek, Bitmiş, Bitnik, Bitter

5 Harfli Kelimeler

Bitap, Bitek, Biten, Bitev, Bitey, Bitig, Bitik, Bitim, Bitiş, Bitki, Bitli, Bitme, Bitüm

3 Harfli Kelimeler

Bit

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


bîtap : bitkin, yorgun
bîtaraf : yansız, tarafsız
bitek : verimli, mümbit, mahsuldar
biterge : gerek, hacet, ihtiyaç
bitev : soylu
bitevi : biteviye, tekdüze
biteviye : sonsuz, elbette, bitevi, fasılasız, muttasıl, mütemadiyen, tekdüze
bitey : flora, bitki örtüsü
bitig : yazı, yazıt
bitigçi : katip, yazıcı
bitigen : anıt, yazıt
bitik : fena, yapışık, dolaşık, ekli, tin
bitim : gaye, hedef, ülkü, son, nihayet, münteha, hitam, pâyân
bitimsiz : namütenahi
bitiren : mütemmim, tüketici
bitirici : alka, alkar, alkaş, alkır
bitiricilik : algın, alk

Bazı BİT ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bitüm :

TDK:
1. isim, jeoloji Keskin bir koku, alev ve koyu duman çıkararak yanan, karbon ve hidrojen bakımından çok zengin doğal yakıt maddelerinin genel adı, yer sakızı
2. Yol kaplamasında, kâğıt ve çatıların su geçirmez duruma getirilmesinde, kömür tozundan briket yapımında vb. kullanılan, doğal ısıda katı, yoğunluğu bire yakın, koyu kestane renginde madde

bitirimci :
TDK:
isim Barbut oynatan kimse

bitirmiş :
TDK:
1. sıfat Bir bilim dalında veya başka bir alanda bilginin doruğuna ulaşmış (kimse)
2. Bilgili, açıkgöz

BİT ile başlayan İlçe isimleri

Bitlis Merkez (Bitlis)

BİT ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Ğ, Tanların Gölgesinde Biten Kırçiçeği - Yazar: A. Didem Uslu
Bu Sonu Mutlu Biten Hikâyelerden Biri Değil - Yazar: Halil İbrahim...
Yüreğim Hala Biten Aşkımıza Ağlıyor-Yaşanmış Şehir Hikayeleri 2 - Yazar: Şenay Düdek
Kafamdaki Bitler - Yazar: Sedat Sezgin
Her Aşk Bitmek İçin Başlar - Yazar: Yasemin Özçelik
Biten Nehir - Yazar: Duygu Şafak Çay
Mum Hala 1 - 'Ölümle Biten Eser' - Yazar: Aziz Nesin

Kelime Bulma Motoru