BOŞ ile başlayan kelimeler

Başında BOŞ harfleri bulunan 43 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

12 Harfli Kelimeler

Boşboşbakmak

11 Harfli Kelimeler

Boşaltılmak, Boşandırmak, Boşattırmak, Boşbırakmak, Boşboğazlık, Boşgeçirmek

10 Harfli Kelimeler

Boşaltılma, Boşandırma, Boşattırma, Boşoturmak

9 Harfli Kelimeler

Boşaltıcı, Boşaltmak, Boşçıkmak, Boşdurmak, Boşkalmak, Boşnaklık, Boşvermek

8 Harfli Kelimeler

Boşalmak, Boşaltaç, Boşaltım, Boşaltma, Boşanmak, Boşatmak, Boşboğaz, Boşlamak, Boşnakça

7 Harfli Kelimeler

Boşalım, Boşalma, Boşaltı, Boşamak, Boşanma, Boşatma, Boşlama, Boşyere

6 Harfli Kelimeler

Boşama, Boşgur, Boşgut, Boşluk, Boşnak, Boşuna

5 Harfli Kelimeler

Boşay

3 Harfli Kelimeler

Boş

Bazı BOŞ ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boşama :

TDK:
isim Boşamak işi

boşanmak :
TDK:
1. -den Karı ve koca mahkeme kararı ile birbirinden ayrılmak
"Ne oldu da kocasından boşandı, sen anladın mı?" - M. Ş. Esendal
2. Hayvan, başlığından, koşum takımından veya bağından kurtulmak
3. nsz Bol bol akmak
"Bir zamandır kendimi tutamıyorum, gözyaşlarım birden boşanıyor." - E. E. Talu
4. nsz Baskı altında gergin duran bir şey, birden ve hızla kurtulmak
"Vecihe, fazla kurulmuş bir zemberek şiddetiyle boşandı." - R. N. Güntekin
5. nsz Kapalı bir yerde bulunan insanlar birden dışarı çıkmak
"Yoksa tımarhane mi boşanmıştı?" - Ö. Seyfettin
6. nsz Dertlerini, yakınmalarını anlatmak
7. Sıyrılmak, kurtulmak
"Sabırsız ellerle acele acele üst başından boşandı ve çıplak olarak denize atladı." - Halikarnas Balıkçısı

boşatma :
TDK:
isim Boşatmak işi

BOŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Boşnak Türküsü - Yazar: İsmail Gümüş

BOŞ ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


BAKARA - 229: Boşama iki defadır. Bundan sonrası ya iyilikle tutmak ya da güzellikle salıvermektir. Kadınlara verdiklerinizden (boşanma esnasında) bir şey almanız size helâl olmaz. Ancak erkek ve kadın Allah'ın sınırlarında kalıp evlilik haklarını tam tatbik edememekten korkarlarsa bu durum müstesna. (Ey müminler!) Siz de karı ile kocanın, Allah'ın sınırlarını, hakkıyla muhafaza etmelerinden kuşkuya düşerseniz, kadının (erkeğe) fidye vermesinde her iki taraf için de sakınca yoktur. Bu söylenenler Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onları aşmayın. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa işte onlar zalimlerdir.

Kelime Bulma Motoru