BOY ile başlayan kelimeler

Başında BOY harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Boyunlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Boyundurukluk, Boyutlandırma

12 Harfli Kelimeler

Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke

11 Harfli Kelimeler

Boyacılıkla, Boyacılıkta, Boyasıatmak, Boykotçuluk, Boylamasına, Boynuzlamak, Boynuzlanma, Boynuzlaşma, Boynuzlatma

10 Harfli Kelimeler

Boyalanmak, Boyasızlık, Boyatılmak, Boynuzlama, Boynuzumsu, Boyunduruk

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık, Boyalamak, Boyalanma, Boyanması, Boyatılma, Boydaşlık, Boylanmak, Boynuzsuz, Boyunbağı

8 Harfli Kelimeler

Boyahane, Boyalama, Boyanmak, Boyatmak, Boyayıcı, Boykotaj, Boykotçu, Boylamak, Boylanış, Boylanma, Boynuzlu, Boynuzsu, Boyunluk, Boyutsuz

7 Harfli Kelimeler

Boyamak, Boyanma, Boyasız, Boyatma, Boyayan, Boyhane, Boylama, Boyluca, Boynuna, Boyunca, Boyunlu, Boyutlu

6 Harfli Kelimeler

Boyacı, Boyalı, Boyama, Boyana, Boydak, Boydaş, Boykot, Boylam, Boyler, Boyluğ, Boynuz, Boysan, Boysuz, Boyuna

5 Harfli Kelimeler

Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut

4 Harfli Kelimeler

Boya, Boyu

3 Harfli Kelimeler

Boy

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boya : renk, saptayıcı, tekstil teknikeri
boyacı : ahşap, sac, giyecek
boyacılıkla : fenol
boyacılıkta : astarlamak, fenol, macun çekmek
boyam : pentür
boyamak : aşağılamak, renklemek
boyanmak : boya kullanmak
boyanması : tekstil baskı teknikeri
boyasıatmak : boyasısolmak
boyasız : renksiz, makyajsız
boyayan : mülevvin
boyhane : foşa
boylamak : batmak, düşmek, yükselmek, çıkmak, anlatmak
boylu : endamlı
boyluğ : soylu, yakışıklı
boyna : boyana
boynuna : üstüne
boynuzlamak : süsmek
boynuzlu : troleybüs
boynuzsu : boynuzumsu
boynuzumsu : boynuzsu
boyoz : patates, ıspanak, izmir böreği
boysan : yakışıklı, heybetli
boyuna : boyunca, uzunlamasına, tulânî, durmaksızın, müdâm
boyunca : süresince, boyu, boyuna
boyunduruk : esaret, lento, tavk

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boyama :

TDK:
1. isim Boyamak işi, pentür
"Bunlar, eşitlikten yana olduklarını söyleseler de yaptıkları işler hep kendi ipliklerini boyamaya dayanır." - S. Birsel
2. Renkli yazma veya mendil
3. sıfat Rengi boya ile sonradan verilmiş olan
"Kara olan uzun bıyıkları, saçlarına pek uymuyor, boyama bıyığa benziyordu." - O. C. Kaygılı

boyluca :
TDK:
sıfat Uzun boylu
"Boyluca bir adam görünür." - H. R. Gürpınar

boynuz :
TDK:
1. isim Bazı hayvanların başında bulunan, tırnaksı bir maddeden, uzun, kıvrık veya çatallı korunma organı
2. sıfat Bu organdan yapılmış
"Boynuz tarak."
3. Kurşun borudan kol alma işleminde kullanılan demirden yapılmış alet

BOY ile başlayan İlçe isimleri

Boyabat (Sinop)

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Boyalı Kuş - Yazar: Jerzy Kosinski
Kızıla Boyalı Saçlar - Yazar: Kostas Mourselas
Boyalı Davul - Yazar: Louise Erdrich
Kızıla Boyalı Saçlar - Yazar: Kostas Mourselas
Boyalı Ev - Yazar: John Grisham
Boyalı Çalgı - Yazar: Sadık Yaşar

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KAF - 10, 11: Kullara rızık olması için birbirine girmiş, küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte hayata yeniden çıkış da böyledir.
BAKARA - 71: (Musa) dedi ki: Allah şöyle buyuruyor: O, henüz boyunduruk altına alınmayan, yer sürmeyen, ekin sulamayan, serbest dolaşan (salma), renginde hiç alacası bulunmayan bir inektir. «İşte şimdi gerçeği anlattın» dediler ve bunun üzerine (onu bulup) kestiler, ama az kalsın kesmeyeceklerdi.

Kelime Bulma Motoru