BOY ile başlayan kelimeler

Başında BOY harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Boyunlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Boyundurukluk, Boyutlandırma

12 Harfli Kelimeler

Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke

11 Harfli Kelimeler

Boyacılıkla, Boyacılıkta, Boyasıatmak, Boykotçuluk, Boylamasına, Boynuzlamak, Boynuzlanma, Boynuzlaşma, Boynuzlatma

10 Harfli Kelimeler

Boyalanmak, Boyasızlık, Boyatılmak, Boynuzlama, Boynuzumsu, Boyunduruk

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık, Boyalamak, Boyalanma, Boyanması, Boyatılma, Boydaşlık, Boylanmak, Boynuzsuz, Boyunbağı

8 Harfli Kelimeler

Boyahane, Boyalama, Boyanmak, Boyatmak, Boyayıcı, Boykotaj, Boykotçu, Boylamak, Boylanış, Boylanma, Boynuzlu, Boynuzsu, Boyunluk, Boyutsuz

7 Harfli Kelimeler

Boyamak, Boyanma, Boyasız, Boyatma, Boyayan, Boyhane, Boylama, Boyluca, Boynuna, Boyunca, Boyunlu, Boyutlu

6 Harfli Kelimeler

Boyacı, Boyalı, Boyama, Boyana, Boydak, Boydaş, Boykot, Boylam, Boyler, Boyluğ, Boynuz, Boysan, Boysuz, Boyuna

5 Harfli Kelimeler

Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut

4 Harfli Kelimeler

Boya, Boyu

3 Harfli Kelimeler

Boy

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boyacılıkla : fenol
boyalı : renkli, makyajlı
boyamak : aşağılamak, renklemek
boyana : boyna
boyanması : tekstil baskı teknikeri
boyar : transilvanya'da, pentür
boyasısolmak : boyasıatmak
boyasız : renksiz, makyajsız
boydak : bekâr, yalnız, serbest
boydaş : akran, öğür
boylam : tul, matematiksel coğrafya, tul dairesi, tul derecesi
boylamak : batmak, düşmek, yükselmek, çıkmak, anlatmak
boylu : endamlı
boyna : boyana
boynuzlamak : süsmek
boynuzlatmak : erkek
boynuzlu : troleybüs
boynuzumsu : boynuzsu
boysan : yakışıklı, heybetli
boyu : boyunca, cüce, kısa
boyun : şişe, sorumluluk, bey, burkulma, dal, flambaj
boyuna : boyunca, uzunlamasına, tulânî, durmaksızın, müdâm
boyunca : süresince, boyu

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boyalı :

TDK:
1. sıfat Boya sürülmüş, boyanmış veya boyaya batırılmış
"Türk evlerinde köşeler ve tavanlar türlü renklerle boyalı oyma tahtalarla süslü idi." - F. R. Atay
2. Yüzünü çok boyamış olan, makyajlı (kadın)
"İşte o dakikadan itibaren onun boyalı dudaklarından, yapma sarı saçlarından nefret ediyordum." - A. H. Müftüoğlu

boylamak :
TDK:
1. -i İstemeyerek bir yere gitme durumunda kalmak
"İkiniz de hapsi boylarsınız." - A. İlhan
2. Düşmek
"Ayağı kaydı, yeri boyladı."
3. Yükselmek, çıkmak
"Fakat o doludizgin kırkı boylamış bir ateşle par par yanıyordu." - R. N. Güntekin
4. Boy ve hacmine göre ayırmak

boylanmak :
TDK:
nsz Boyu uzamak

BOY ile başlayan İlçe isimleri

Boyabat (Sinop)

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İSRA - 13: Her insanın amelini (veya kaderini) boynuna bağladık. İnsan için kıyamet gününde, açılmış olarak önüne konacak bir kitap çıkarırız.
ALİ İMRAN - 161: Bir peygambere, emanete hıyanet yaraşmaz. Kim emanete (devlet malına) hıyanet ederse, kıyamet günü, hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese -asla haksızlığa uğratılmaksızın-kazandığı tastamam verilir.
MAİDE - 97: Allah, Kâbe'yi, o saygıya lâyık evi, haram ayı, hac kurbanını ve (kurbanın boynuna asılan) gerdanlıkları (maddi ve manevi yönlerden) insanların belini doğrultmaya sebep kıldı. Bu da Allah'ın, göklerde ve yerde ne varsa hepsini bildiğini ve Allah'ın her şeyi bilici olduğunu (sizin de anlayıp) bilmeniz içindir.

Kelime Bulma Motoru