BOY ile başlayan kelimeler

Başında BOY harfleri bulunan 84 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Boyunlandırmak

13 Harfli Kelimeler

Boyundurukluk, Boyutlandırma

12 Harfli Kelimeler

Boyasısolmak, Boynuzlanmak, Boynuzlaşmak, Boynuzlatmak, Boynuzluteke

11 Harfli Kelimeler

Boyacılıkla, Boyacılıkta, Boyasıatmak, Boykotçuluk, Boylamasına, Boynuzlamak, Boynuzlanma, Boynuzlaşma, Boynuzlatma

10 Harfli Kelimeler

Boyalanmak, Boyasızlık, Boyatılmak, Boynuzlama, Boynuzumsu, Boyunduruk

9 Harfli Kelimeler

Boyacılık, Boyalamak, Boyalanma, Boyanması, Boyatılma, Boydaşlık, Boylanmak, Boynuzsuz, Boyunbağı

8 Harfli Kelimeler

Boyahane, Boyalama, Boyanmak, Boyatmak, Boyayıcı, Boykotaj, Boykotçu, Boylamak, Boylanış, Boylanma, Boynuzlu, Boynuzsu, Boyunluk, Boyutsuz

7 Harfli Kelimeler

Boyamak, Boyanma, Boyasız, Boyatma, Boyayan, Boyhane, Boylama, Boyluca, Boynuna, Boyunca, Boyunlu, Boyutlu

6 Harfli Kelimeler

Boyacı, Boyalı, Boyama, Boyana, Boydak, Boydaş, Boykot, Boylam, Boyler, Boyluğ, Boynuz, Boysan, Boysuz, Boyuna

5 Harfli Kelimeler

Boyam, Boyar, Boyca, Boyda, Boylu, Boyna, Boyoz, Boyun, Boyut

4 Harfli Kelimeler

Boya, Boyu

3 Harfli Kelimeler

Boy

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


boy : kabile, klân, uzunluk, yol, ırmak, süre, uzaklık, destan, uruk, uyruk, eda, endam, batım, bod, en, gestalt, kamet, ok, ölçmek, tul
boyacı : ahşap, sac, giyecek
boyacılıkta : astarlamak, fenol, macun çekmek
boyam : pentür
boyamak : aşağılamak, renklemek
boyana : boyna
boyanmak : boya kullanmak
boyanması : tekstil baskı teknikeri
boyar : transilvanya'da, pentür
boyasıatmak : boyasısolmak
boyasız : renksiz, makyajsız
boyayan : mülevvin
boydaş : akran, öğür
boylam : tul, matematiksel coğrafya, tul dairesi, tul derecesi
boylu : endamlı
boynuna : üstüne
boynuz : uzun, keratin
boynuzlamak : süsmek
boynuzlu : troleybüs

Bazı BOY ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


boyanma :

TDK:
isim Boyanmak işi
"Kocam bana karşı iyi davranıyor, benim de şık kadınlar gibi giyinip kuşanmamı, boyanmamı istiyordu." - M. Ş. Esendal

boyler :
TDK:
isim Kalorifer kazanının sıcaklığından yararlanarak içindeki suyun ısıtılması sağlanan depo

boyluca :
TDK:
sıfat Uzun boylu
"Boyluca bir adam görünür." - H. R. Gürpınar

BOY ile başlayan İlçe isimleri

Boyabat (Sinop)

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Boyun Eğmeyenler - Yazar: Özen Aşut
4. Boyut - Yazar: Ayşe Nart
Boyun Eğmez - Yazar: Laura Hillenbrand
Franz Kafka - Boyun Eğmeyen Hayalperest - Yazar: Michael Löwy
Yazının Sınır Boyuna Yolculuk - Yazar: Enis Batur
Bir Ömür Boyu Kıbrıs Boyun Eğiş 1 - Yazar: Mustafa Necati...

BOY ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


İNŞİKAK - 1, 2: Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman,.
AHZAP - 1: Ey Peygamber! Allah'tan kork, kâfirlere ve münafıklara boyun eğme. Elbette Allah her şeyi bilmekte ve yerli yerince yapmaktadır.
KALEM - 10, 11, 12, 13, 14: (Resûlüm!) Alabildiğine yemin eden, aşağılık, daima kusur arayıp kınayan, durmadan lâf götürüp getiren, iyiliği hep engelleyen, mütecâviz, günaha dadanmış, kaba ve haşin, bütün bunlardan sonra bir de soysuzlukla damgalanmış kimselerden hiçbirine, mal ve oğulları vardır diye, sakın boyun eğme.

Kelime Bulma Motoru