BRİK ile başlayan kelimeler

Başında BRİK harfleri bulunan 6 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

11 Harfli Kelimeler

Briketçilik, Briketlemek

10 Harfli Kelimeler

Briketleme

8 Harfli Kelimeler

Briketçi

6 Harfli Kelimeler

Briket

4 Harfli Kelimeler

Brik

Bazı BRİK ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


brik :

TDK:
1. isim İki direkli, seren yelkenli, birkaç top taşıyan gemi

briket :
TDK:
1. isim Linyit ve kömür tozundan basınçla elde edilen yakacak
2. Linyit, kömür tozu ve katran tortusundan basınçla elde edilen, tuğla biçimli yapı malzemesi
"Çocuklar taşları, kırılmamış briketleri, tuğlaları çarçabuk bir yana yığdılar." - L. Tekin
3. Kum ve çimentonun birleştirilmesiyle elde edilen yapı malzemesi

briketçi :
TDK:
isim Briket yapan veya satan kimse

Kelime Bulma Motoru