BULU ile başlayan kelimeler

Başında BULU harfleri bulunan 45 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Buluşturuculuk

11 Harfli Kelimeler

Bulunabilir, Bulundurmak, Buluşturmak, Bulutlanmak, Bulutlanmış

10 Harfli Kelimeler

Bulundurma, Bulundurur, Bulunmayan, Bulunmayış, Buluşturma, Buluşulmak, Buluşumevi, Bulutlanma

9 Harfli Kelimeler

Bulucukçu, Bulunduğu, Bulunmama, Bulunulan, Buluşması, Buluşulma

8 Harfli Kelimeler

Bulunmak, Bulunmaz, Buluşgan, Buluşmak, Bulutçuk, Bulutsuz

7 Harfli Kelimeler

Bulucuk, Bulugan, Bulunak, Bulunan, Bulunma, Buluntu, Bulunur, Buluşan, Buluşma, Bulutlu, Bulutsu

6 Harfli Kelimeler

Bulucu, Bulung

5 Harfli Kelimeler

Bulug, Bulum, Bulur, Buluş, Bulut

4 Harfli Kelimeler

Bulu

Bazı BULU ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


bulundurmak :

TDK:
1. -i Var olmasını, hazır bulunmasını sağlamak
2. nsz Eksik etmemek
"Her milletten alıcı için her şey bulundururlar orada." - T. Dursun K

buluş :
TDK:
1. isim Bulma işi
"Dün o evi güzel buluşum bir gerçekti." - A. Ağaoğlu
2. İlk defa yeni bir şey yaratma, icat
3. Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma veya yöntem geliştirme, icat
"Bu orijinal buluşu Vali beye borçluyuz." - S. F. Abasıyanık
4. edebiyat Konu, duygu, düşünce ve hayalde başkalarının etkisinden sıyrılarak bunların işlenişinde yeni bir yol tutma
"Yazarın güzel buluşları var."

bulutsuz :
TDK:
sıfat Bulutu bulunmayan, açık, berrak
"Burası ufukları geniş, seması bulutsuz, güneşi berrak bir yeşil saha idi." - H. C. Yalçın

BULU ile başlayan kelimelerin geçtiği bazı kitap isimleri


Akra'da Bulunan Elyazması - Yazar: Paulo Coelho
Anadolu'da Bulunan Türkçe Yazılmış İlk Metinlerden Yeni Bir Keşif - Yazar: Kolektif
Tarsus'ta Kabri Bulunduğu Rivayet Edilen Lokman Hekim ve Hikmetli Sözleri - Yazar: Abdürrezzak Öz
Rusya'da Eylemin Sanatla Buluşması - Yazar: Kolektif

BULU ile başlayan kelimelerin geçtiği Ayetler


KEHF - 1, 2, 3, 4: Hamd olsun Allah'a ki, O, (insanları) kendi tarafından çetin bir azap ile ikaz etmek, iyi iş ve davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için, içinde ebedî kalacakları (cennette) güzel bir ecir bulunduğunu müjdelemek ve «Allah evlât edindi» diyenleri de uyarmak için kuluna (Muhammed'e), kendisinde hiçbir (tezat ve) eğrilik bulunmayan dosdoğru Kitab'ı indirdi.
HADİD - 1: Göklerde ve yerde bulunan her şey Allah'ı tesbih etmektedir. O, azîzdir, hakîmdir.
MÜCADELE - 1: Kocası hakkında seninle tartışan ve Allah'a şikâyette bulunan kadının sözünü Allah işitmiştir. Allah, sizin konuşmanızı işitir. Çünkü Allah işitendir, bilendir.

Kelime Bulma Motoru