CI ile başlayan kelimeler

Başında CI harfleri bulunan 117 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Cıvıklaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Cıvıklaştırma

11 Harfli Kelimeler

Cılızlaşmak, Cılkıçıkmak, Cımbarlamak, Cımbızlamak, Cırnaklamak, Cıvatalamak, Cıvıklanmak, Cıvıklaşmak, Cıvıldaşmak, Cıyaklatmak, Cıyırdatmak, Cızıktırmak, Cızırdatmak

10 Harfli Kelimeler

Cılızlaşma, Cılklaşmak, Cımbarlama, Cımbızlama, Cırıldamak, Cırmalamak, Cırnaklama, Cıvatalama, Cıvıklanma, Cıvıklaşma, Cıvıldamak, Cıvıldaşma, Cıvıltısız, Cıvıtılmak, Cıyaklamak, Cıyaklatma, Cıyırdamak, Cıyırdatma, Cızıktırma, Cızıldamak, Cızırdamak, Cızırdatma, Cızırdayan

9 Harfli Kelimeler

Cılklaşma, Cırıldama, Cırlatmak, Cırmalama, Cırtlamak, Cıvıldama, Cıvıltılı, Cıvıtılma, Cıyaklama, Cıyırdama, Cızıldama, Cızıltılı, Cızırdama, Cızırtılı

8 Harfli Kelimeler

Cıbıldak, Cılızlık, Cımbızcı, Cırdaval, Cırlamak, Cırlatma, Cırlayık, Cırtlama, Cıvıklık, Cıvıtmak, Cızlamak, Cızlavut

7 Harfli Kelimeler

Cılkava, Cılklık, Cırboğa, Cırıltı, Cırlama, Cırtlak, Cırtlık, Cıvadra, Cıvıltı, Cıvımak, Cıvıtma, Cıyırtı, Cızgara, Cızıltı, Cızırtı, Cızlama

6 Harfli Kelimeler

Cıdağı, Cıgara, Cılduz, Cımbar, Cımbız, Cımcık, Cıncık, Cıngıl, Cırcır, Cırlak, Cırmık, Cırnak, Cırnık, Cıvalı, Cıvata, Cıvıma, Cıvmak, Cızbız, Cızlam

5 Harfli Kelimeler

Cıbıl, Cıbır, Cıcık, Cıdak, Cılız, Cımık, Cıngı, Cıvık, Cıvma, Cızık

4 Harfli Kelimeler

Cıda, Cıgı, Cılk, Cırt, Cıva

3 Harfli Kelimeler

Cık, Cıs, Cız

Bazı CI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


cıbıldak : çıplak
cıdağı : derin
cıdak : mızrak
cıgı : şamanist
cılduz : yıldız
cımbar : çımbar, filiz, sürgün
cımcık : azıcık
cıncık : bilye, deşenek, bardak, kadeh, züccaciye
cıngıl : boncuk, cingil
cırboğa : cılız, zayıf
cırlayık : ormanlık
cırmalamak : tırmalamak
cıva : civa, jive
cıvık : cılk, yılışık
cıvıklaşmak : yıvışmak
cıvıldamak : göğsünü yırtmak
cıvıtmak : manyamak, su koyuvermek
cıyaklama : ciyaklama
cızık : çizgi, iz
cızıldamak : cızırdamak
cızıltılı : cızırtılı
cızırdayan : cızırtılı
cızırtı : cızıltı
cızırtılı : cızırdayan, cızıltılı
cızlam : kaçma, savuşma

Bazı CI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


cılkava :

TDK:
sıfat Kurdun veya tilkinin ense postundan yapılan (kürk)
"Sırtına da almış cılkava kürkü / Köroğlu söyledi üç beyit türkü" - Halk türküsü

cılklaşmak :
TDK:
nsz Cılk duruma gelmek

cırdaval :
TDK:
isim Meşe dalından yapılan ucu demirli, uzun cirit değneği

Kelime Bulma Motoru