CI ile başlayan kelimeler

Başında CI harfleri bulunan 117 adet kelime bulunuyor.

Harf Sayısına Göre Kelimelerin Sıralaması

14 Harfli Kelimeler

Cıvıklaştırmak

13 Harfli Kelimeler

Cıvıklaştırma

11 Harfli Kelimeler

Cılızlaşmak, Cılkıçıkmak, Cımbarlamak, Cımbızlamak, Cırnaklamak, Cıvatalamak, Cıvıklanmak, Cıvıklaşmak, Cıvıldaşmak, Cıyaklatmak, Cıyırdatmak, Cızıktırmak, Cızırdatmak

10 Harfli Kelimeler

Cılızlaşma, Cılklaşmak, Cımbarlama, Cımbızlama, Cırıldamak, Cırmalamak, Cırnaklama, Cıvatalama, Cıvıklanma, Cıvıklaşma, Cıvıldamak, Cıvıldaşma, Cıvıltısız, Cıvıtılmak, Cıyaklamak, Cıyaklatma, Cıyırdamak, Cıyırdatma, Cızıktırma, Cızıldamak, Cızırdamak, Cızırdatma, Cızırdayan

9 Harfli Kelimeler

Cılklaşma, Cırıldama, Cırlatmak, Cırmalama, Cırtlamak, Cıvıldama, Cıvıltılı, Cıvıtılma, Cıyaklama, Cıyırdama, Cızıldama, Cızıltılı, Cızırdama, Cızırtılı

8 Harfli Kelimeler

Cıbıldak, Cılızlık, Cımbızcı, Cırdaval, Cırlamak, Cırlatma, Cırlayık, Cırtlama, Cıvıklık, Cıvıtmak, Cızlamak, Cızlavut

7 Harfli Kelimeler

Cılkava, Cılklık, Cırboğa, Cırıltı, Cırlama, Cırtlak, Cırtlık, Cıvadra, Cıvıltı, Cıvımak, Cıvıtma, Cıyırtı, Cızgara, Cızıltı, Cızırtı, Cızlama

6 Harfli Kelimeler

Cıdağı, Cıgara, Cılduz, Cımbar, Cımbız, Cımcık, Cıncık, Cıngıl, Cırcır, Cırlak, Cırmık, Cırnak, Cırnık, Cıvalı, Cıvata, Cıvıma, Cıvmak, Cızbız, Cızlam

5 Harfli Kelimeler

Cıbıl, Cıbır, Cıcık, Cıdak, Cılız, Cımık, Cıngı, Cıvık, Cıvma, Cızık

4 Harfli Kelimeler

Cıda, Cıgı, Cılk, Cırt, Cıva

3 Harfli Kelimeler

Cık, Cıs, Cız

Bazı CI ile başlayan kelimelerin eş anlamlıları


cıbıl : yoksun, çıplak, yoksul, parasız, fakir, sefil
cıbır : parasız
cıcık : güzel, süs
cılduz : yıldız
cılk : cıvık, irinlenmiş
cılkava : çılkava
cılkıçıkmak : bozulmak
cımık : az
cıngıl : boncuk, cingil
cırcır : geveze, ağustos böceği
cırlak : tiz, cırcır böceği, cırtlak
cırlayık : ormanlık
cırmalamak : tırmalamak
cırnaklamak : tırmalamak
cırtlak : cırlak
cırtlık : ağaçkakan
cıvık : cılk, yılışık
cıvıklaşmak : yıvışmak
cıvıltı : ateşlilik
cıvmak : sekmek
cızık : çizgi, iz
cızırtı : cızıltı
cızlam : kaçma, savuşma

Bazı CI ile başlayan kelimelerin Sözlük anlamları


cıyaklatmak :

TDK:
ciyaklatmak

cızgara :
TDK:
isim Toplu olarak Türk müziği icra edilirken kullanılan bir yaylı saz türü
"Saz takımında cızgara denilen ensiz, dikdörtgen bir kemanla santur da yer alır." - S. Birsel

cızıldamak :
TDK:
nsz Cızırdamak

Kelime Bulma Motoru